Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

İmmünoterapi ile Tedavi Edilen Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Farklı Hiperprogresif Hastalık Tanımlarına Göre Sağkalım Farklı mı?

İmmün kontrol noktası inhibitörlerinin (İCİ) klinik kullanıma girmesiyle beraber ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) başta olmak üzere birçok kanser türünde anlamlı sağkalım artışı izlenmiştir. Kemoterapi veya standart tedaviye kıyasla sağkalımda artışın en önemli nedenlerinden biri de İmmün kontrol noktası inhibitörleri ile özdeşleşmiş olan uzun yanıt süresi ve uzun remisyon süresidir. Ancak İCİ kullanan her hastada yanıt elde edilemeyebilir. İCİ kullanan hastalarda ilk değerlendirmede klinik yanıt olmasına rağmen radyolojik olarak progresyon (psödoprogresyon) görülebilir ve bir sonraki yanıt değerlendirmede yanıt elde edilebilir. Hiperprogresif hastalık (HPD) PD-1 veya PD-L1 inhibitörlerini tek başına kullanan hastalarda tanımlanmış agresif bir progresyon modelidir. Ancak, farklı kullanılan HPD tanımları, farklı tümör davranışlarını tanımlama riskini getirmektedir. Hiperprogresyon radyolojik görüntülemede ölçülebilen tümör kinetiğinin belirgin olarak artması ve klinik olarak beklenmedik bir hızlanma olarak tanımlanmaktadır. 

Hiperprogresyon fenomeninin görülme sıklığını tanımlamak ve ölçmek için, tümör büyüme hızı (TGR), tümör büyüme kinetiği (TGK) ve zaman tedavi başarısızlığına kadar geçen süre gibi parametreler kullanılmıştır. 

Baptiste Kas ve arkadaşları JAMA Oncology’de yayınlanan çalışmalarında KHDAK’da  Hiperprogresyon tanımını optimitize ve homojenize etmeye çalışmışlardır ve farklı HPD tanımlarının aynı tümör davranışını yansıtıp yansıtmadığı sorusuna cevap aramışlardır.  Fransa’dan 8 merkezden 2012 ile 2017 yılları arasında İCİ ile tedavi edilen 406 KHDAK tanılı hastalar retrospektif kohortta değerlendirilmiştir. Bu çalışmada amaç her bir HPD tanımı ile genel sağkalım (OS) arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Aşağıdaki tabloda farklı HPD tanımlamaları gösterilmiştir.

Tablo: HPD Tanımlamaları

Baptiste ve arkadaşlarının yaptığı bu çalışmada tabloda B grubu HPD tanımına göre hiperprogresyon oranı %5.4 ile en düşük iken, C grubuna göre sadece TGR baz alınarak HPD tanımına göre hiperprogresyon oranı %18.5 ile en yüksek bulunmuştur. Her bir HPD tanımında hiperprogresyon tanımı azalmış sağkalımla ilişkili olarak bulunmuş ve 3.4 ay ile 6.0 ay arasında saptanmıştır. Tedavi öncesi ve tedavi sırasında ölçülen TGR arasındaki fark (ΔTGR), azalmış genel sağkalımla en yüksek korelasyon göstermiş olup ve HPD hastalarını ayırt etme konusunda en iyi parametre olarak saptanmıştır. 

Sonuç olarak Baptiste ve arkadaşlarının JAMA Oncology’de yayınladıkları bu retrospektif kohort çalışması ile literatürde tanımlanan 5 farklı HPD tanımının aynı tümör davranışını göstermediği ortaya konmuştur. 100'den büyük ΔTGR'ye dayanan hiperprogresyondan beklenen özelliklerle ilişkili (tümör kinetiğinde artış ve azalmış sağkalım) yeni bir HPD tanımı için daha büyük hasta grupları üzerinde ek çalışmalar yapılması, HPD tanımının homojenizasyonu için gereklidir. 

Yazarın önceki yazılarıYAZAR HAKKINDA  


Prof. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur

YAZAR HAKKINDA  
Medikaynak Referanslar

  1. Baptiste Kas, Hugues Talbot, Roberto Ferrara et al. Clarification of Definitions of Hyperprogressive Disease During Immunotherapy for Non-Small Cell Lung Cancer. JAMA Oncol. 2020 Jul 1;6(7):1039-1046.  doi: 10.1001/jamaoncol.2020.1634
  2. Champiat S, Dercle L, Ammari S, Massard C, Hollebecque A, Postel-Vinay S, Chaput N, Eggermont A, Marabelle A, Soria JC, Ferté C.  et al. Hyperprogressive disease is a new pattern of progression in cancer patients treated by anti-PD-1/PD-L1. Clin Cancer Res. 2017;23(8):1920-1928. doi:10.1158/1078-0432.CCR-16-1741. 
  3. Kato S, Goodman A,Walavalkar V, Barkauskas DA, Sharabi A, Kurzrock R. Hyperprogressors after immunotherapy: analysis of genomic alterations associated with accelerated growth rate. Clin Cancer Res. 2017;23(15):4242-4250. doi:10.1158/1078-0432.CCR-16-3133.
  4. Fuentes-Antras J, Provencio M, Diaz-Rubio E. Hyperprogression as a distinct outcome after immunotherapy. Cancer Treat Rev. 2018;70:16-21. doi:10.1016/j.ctrv.2018.07.006
  5. Saada-Bouzid E, Defaucheux C, Karabajakian A, et al. Hyperprogression during anti-PD-1/PD-L1 therapy in patients with recurrent and/or metastatic head and neck squamous cell carcinoma. Ann Oncol. 2017;28(7):1605-1611. doi:10.1093/annonc/mdx178.
  6. Singavi AK, Menon S, Kilari D, et al. Predictive biomarkers for hyper-progression (HP) in response to immune checkpoint inhibitors (ICI): analysis of somatic alterations (SAs). Ann Oncol. 2017;28(5). doi:10.1093/annonc/mdx376.006. 
  7. Ferrara R, Mezquita L, Texier M, et al. Hyperprogressive disease in patients with advanced non-small cell lung cancer treated with PD-1/PD-L1 inhibitors or with single-agent chemotherapy. JAMA Oncol. 2018;4