Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri (KHDAK) Tedavisinde Cinsiyete Göre İmmünoterapinin Etkinliği Değişir mi?

Kadınlar ve erkekler hem yabancı hem de kendi antijenlerine karşı immünolojik cevapları bakımından farklılık göstermektedir ve kadınlar tipik olarak daha güçlü doğal ve edinsel immün cevaba sahiptirler. Erkeklerle karşılaştırıldığında, kadınlarda daha yüksek sistemik otoimmün hastalık prevalansının yanında, aşılamaya da yanıt daha fazla olmaktadır ve birçok bulaşıcı hastalığın ciddiyeti ve prevalansı kadınlarda daha düşüktür. Onkolojide de immün yanıttaki farklılıklar birçok kanserde prevalans ve mortalitede gözlenen farklılıkların temelini oluşturduğu varsayılmaktadır.

Son yıllarda yapılan çalışmalarda birçok kanser türünde CTLA4, PD1 ve PDL1 inhibitörlerinin hem monoterapi olarak, hem de kemoterapi kombinasyonuyla standart kemoterapiden daha yüksek etkinlik ve daha iyi sağkalım avantajı sağladığı gösterilmiştir. Christopher J. D. Wallis ve arkadaşları kanser tedavisinde kullanılan immünoterapilerin etkinliği farklı mı sorusuna cevabı 2019 yılında JAMA Oncology’de yayınladıkları sistematik derleme ve metanalizde aradılar. Bu sistematik derleme ve meta-analize immünoterapi ile tedavi edilen toplam 9322 (%67.9) erkek, 4399 (%32.1) kadın solid tümörlü hastanın dahil edildiği 23 randomize çalışma dahil edildi. Bu sistematik derleme ve meta-analizde genel sağkalım hem erkeklerde (HR; 0.75; 95% GA, 0.69-0.81; P < .001), hem de kadınlarda (HR, 0.77; 95% GA, 0.67-0.88; P = .002) istatistiksel olarak standart kemoterapi kolundan daha iyi olarak bulunmuş idi. Her iki cinsiyet arasındaki etkileşim incelendiğinde ise sağkalım açısından solid tümörlü hastalarda immünoterapi etkinliği açısından istatistiksel fark bulunmadı (I2 = 38%; P = 0.60).

Her ne kadar immunoterapinin erkeklerde veya kadınlarda etkinliği hakkında literatürde çelişkili sonuçlar olsa da acaba immünoterapinin her basamakta etkinliği gösterilmiş olan lokal ileri veya metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanserinde (KHDAK) cinsiyete göre immünoterapi etkinliği değişiyor mu sorusu nu akla getirdi. Bu sorunun en önemli kaynağı ise son yapılan birkaç faz 3 çalışmada kemoterapi-immünoterapi kombinasyonlarındaki sağkalım etkinliğinin kadınlarda daha fazla olması idi. Tuminello ve arkadaşlarının WCLC 2019’da sunduğu ve JTO’da yayınlanan çalışmasında Ulusal Kanser Havuzunda (NCDB) 2013 ve 2015 yılları arasında tedavi edilen 103.525 ileri evre KHDAK hastasının kayıtları incelemiş olup, düzenli sağkalım takipleri olan 69.120 (%67) hasta bu çalışmaya dahil edilmiş idi. 37.423 hasta erkek (%54.1), 31.697 hasta kadınlardan (%45.9) oluşmakta idi. 4.012 hasta 1. Basamak tedavi olarak immünoterapi ile tedavi edilmiş idi.  Genel sağkalım düzeltilmiş modelde hem erkeklerde (HR; 0.77; 95% GA, 0.73-0.81), hem kadınlarda (HR, 0.80; 95% GA, 0.76-0.85) immünoterapi almayan hastalardan istatistiksel olarak daha iyi olarak bulunmuş idi. Bu çalışmada immünoterapi etkinliği ve cinsiyet arasında bir ilişki bulunamadı (P = 0.2539). Bu çalışma sonucunda klinik olarak potansiyel risk faktörleri düzeltildikten sonra immünoterapinin etkinliğinin her iki cinsiyette de benzer ve etkin olduğu gösterilmiştir.

Sonuç olarak son zamanlarda yapılan çalışmalarda immünoterapinin özellikle ileri evre veya metastatik KHDAK’ı olan kadın hastalarda erkeklere göre daha etkin sağkalım avantajı sağladığı gösterilse de son yapılan meta-analiz ve sistematik derlemelerde olduğu gibi immünoterapi hem erkeklerde, hem de kadınlarda benzer şekilde immünoterapi almayan hastalara kıyasla sağkalım avantajı göstermektedir.

Yazarın önceki yazılarıYAZAR HAKKINDA  


Prof. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur

YAZAR HAKKINDA  
Medikaynak Referanslar

1. Christopher J. D. Wallis et al. JAMA Oncol. 2019;5(4):529-536. doi:10.1001/jamaoncol.2018.5904

2. S. Tuminello et al. October 2019. Volume 14, Issue 10, Supplement, Page S276