Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Kuzey Amerika Radyoloji Derneği'nin (RSNA) yıllık toplantısında sunulan yeni bir araştırmaya göre, uyku yoksunluğu kardiyak patolojilere neden oluyor. Acil tıbbi hizmetler, itfaiye ve diğer yüksek stresli işlerde çalışan insanlar genellikle 24 saat vardiyalarla çalışıyorlar ve çoğu zaman 24 saat boyunca uyuyacak fırsat bulamıyorlar. Aşırı yorgunluğun birçok fizyolojik, bilişsel ve duygusal süreçleri etkileyebildiği biliniyor.

Araştırmacılar yaptıkları çalışmayla ilk kez 24 saatlik vardiyalı sistemlerde kısa-dönem uyku yoksunluğunun (short-term sleep deprivation) kardiyak kontraktilitede, kan basıncında ve kalp hızında belirgin bir artışa neden olabileceğini gösterdiler.

Bonn Üniversitesi Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Bölümü'nden Dr. Daniel Kuetting ve arkadaşları çalışmalarına ortalama yaşları 31,6 olan, 19’u erkek ve biri kadın toplam 20 sağlıklı radyologu dahil ettiler. Katılımcıların her biri, ortalama 3 saatlik uyku uyudukları, 24 saatlik vardiya öncesinde ve sonrasında, kardiyak kontraktilitenin değerlendirilmesinde en hassas yöntem olan kardiyovasküler manyetik rezonans (CMR) dizi analizine tabii tutuldu. Ayrıca kan ve idrar örnekleri toplanıp, katılımcıları kan basınçları ve kalp atımları ölçüldü.

Araştırmacılar kısa-dönem uyku yoksunluğundan sonra, katılımcıların ortalama pik sistolik dizilerinde -21.9’dan -23.4’e, ortalama sistolik kan basınçlarında 112.8’den 118.5’e, ortalama diyastolik kan basınçlarında 62.9’dan 69.2’ye ve ortalama kalp atım hızlarında 63.0’dan 68.9’a olacak şekilde dikkat çekici bir artış gözlemlediler. Laboratuvar parametrelerine baktıklarında ise; tiroid stimüle edici hormon (TSH), FT3, FT4, ve kortizol düzeylerinde önemli artışlar olduğunu gördüler.

Yaptıkları çalışmanın gerçek hayatta işle ilgili uyku yoksunluğunu araştırmak üzere tasarlandığını aktaran araştırmacılar çalışma sırasında katılımcılara kafein ya da çikolata, fıstık ya da çay gibi teobromin içeren yiyecek ve içecekleri tüketmeleri yasakladıklarını, bireysel stres düzeyi ya da çevresel uyaranlar gibi faktörleri dikkate almadıklarını da eklediler.

Son dönemde insanlar daha uzun saatler ya da birden fazla işte çalıştıklarını, bu nedenle fazla çalışmanın zararlı etkilerini ve uyku yoksunluğunu araştırmanın çok önemli olduğunun altını çizdiler. Çalışma sonuçlarının, iş yükü ve kesintisiz çalışma sürelerinin insan sağlığını nasıl etkilediğini daha iyi anlamamıza yardımcı olabileceğini belirttiler.

Araştırmacılar, düzenli uykudan sonra katılımcıların yarısında takip muayeneleri yapabildiklerini ve uyku yoksunluğunun muhtemel uzun dönem etkilerini belirlemek için daha geniş bir kohorttaki daha ileri çalışmalara ihtiyaç olduğunu söylediler.

Medikaynak Referanslar

Andreas Feisst, M.D., Rami Homsi, M.D., Julian A. Luetkens, M.D., Daniel Thomas, M.D., Ph.D., Hans H. Schild, M.D., and Darius Dabir, M.D. Short-term Sleep Deprivation Affects Heart Function, Radiological Society of North America 2016

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler