Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yapılan çalışmalar meme kanserinin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kadınlarda en sık görülen solid malignite olduğunu göstermiştir. Cerrahi seçenekler arasında mastektomi ve segmental mastektomi (meme koruyucu cerrahi [BCS]) bulunmakla birlikte ek radyasyon tedavisi önerildiğinde, BCS'nin mastektomiye benzer sonuçlara sahip olduğu gösterilmiştir. Benzer sonuçlara sahip çeşitli tedavi seçeneklerinin mevcudiyeti, bu seçeneklerle ilişkili belirsizlik, beklenen pişmanlık ve duygusal rahatsızlık nedeniyle karar verme sürecinde karar çatışmasına (DC) neden olabilmektedir. Meme kanserinden kurtulanlarda pişmanlık oranları, %9,1 ile %43 arasında değişmektedir. Bu nedenle bilim insanları, her iki cerrahi seçenek de mevcut olduğunda, karar sürecinin hastanın ihtiyaçlarını ve tercihe duyarlı bakım olarak da bilinen değerlerini içermesi gerektiğini belirtmişlerdir. Karar verme sürecine katılım, daha düşük bir memnuniyetsizlik ve pişmanlık olasılığı ile ilişkilendirilmiş olmakla birlikte hekimiyle iletişimde güçlük çeken ve tedavi seçenekleri ve yan etkilere ilişkin yetersiz bilgi verilen hastalarda daha fazla pişmanlık görülmüştür.

Birkaç vaka çalışması, kişiselleştirilmiş 3D yazdırılmış modellerin bir hastanın anatomiyi anlamasını ve önerilen cerrahi yönetimin amacını nasıl kolaylaştırdığını bildirmiştir. Uzmanlar, kişiselleştirilmiş 3D baskılı meme modelinin (3D-BM), hastanın kontrastlı meme manyetik rezonans görüntüleme (MRI) incelemesinde tanımlanan bulguların fiziksel bir temsili olduğunu belirtmişlerdir. 3D‐BM, danışma sürecinde yardımcı bir iletişim aracı olarak kullanılabilmektedir. Yapılan bu çalışmanın amacı, kişiselleştirilmiş 3D-BM'nin meme kanseri hastalarında tedaviyle ilişkili DC üzerindeki kabul edilebilirliğini ve etkisini değerlendirmek olarak açıklanmıştır. Geniş kapsamlı bir kanser merkezinde ve iki bölgesel muayenehanede meme kanseri teşhisi konan 18 yaşından büyük kadınlar, Ocak 2018'den Mayıs 2019'a kadar Kurumsal İnceleme Kurulu (IRB) onaylı, Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası ile uyumlu bir çalışmaya ileriye dönük olarak kaydedilmiştir. Çalışmada, meme kanseri olan hastalar, ileriye dönük kurumsal inceleme kurulu onaylı bir çalışmada toplandığı ve tüm hastalara kontrastlı meme manyetik rezonans görüntüleme uygulandığı bildirilmiştir.

Meme kanseri hastalarında karar çatışmasını düşürmek için kabul edilebilir bir araç

Kişiselleştirilmiş 3D-BM, MRI'dan elde edilmiştir. Karar çatışması (DC), 3D-BM incelemesinden önce ve sonra değerlendirilmiş olmakla birlikte 3D-BM kabul edilebilirliği, 3D-BM incelemesinden sonra değerlendirilmiştir. 3D-BM incelemesi ve 3D-BM kabul edilebilirlik anketlerinden önce ve sonra DC anketlerinin 25 hasta tarafından tamamlandığı bildirilmiştir. İki taraflı meme kanseri olan iki hastada 3D-BM oluşturulmuştur. Çalışmada ortalama hasta yaşının 48,8 yıl, tümör evresinin Tis, 1, 2 ve 3 olduğu belirtilmiştir. Ayrıca araştırmacılar nodal evrelemenin 0, 1 ve 3 ve tümörlerin tek odaklı, çok odaklı veya çok merkezli olduğunu bildirmişlerdir. Hastalara mastektomi ve segmental mastektomi onkoplastik girişimle veya onkoplastik müdahale olmaksızın yapılmış olmakla birlikte, yedi hastaya neoadjuvan tedavi verilmiştir. Çalışmada hastaların 3D-BM'nin kabul edilebilirliği durumlarını anlama, hastalık boyutunu anlama, 3D-BM detayını anlama, cerrahi seçeneklerini anlama, soru sormaya teşvik etme, 3D-BM boyutu ve cerrahi seçeneklere tarafsızlık açısından iyi veya mükemmel olarak değerlendirildikleri bildirilmiştir. Araştırmacılar genel karar çatışması (DC)'de, post-3D-BM incelemesinde önemli bir azalma olduğunu, bunun da hastaların tedavi seçiminden daha emin olduklarını gösterdiğini ifade etmişlerdir. Belirsizlik, seçenekler hakkında bilgi sahibi olma, değerler hakkında netlik ve etkili Karar Çatışması Ölçeği alt ölçeklerinde de 3D-BM sonrası incelemede azalma gözlemlenmiştir. Sonuç olarak araştırmacılar 3D-BM'lerin, meme kanseri hastalarında DC'yi düşürmek için kabul edilebilir bir araç olduğunu belirtmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Santiago L, Volk RJ, Checka CM, Black D, Lee J, Colen JS, Akay C, Caudle A, Kuerer H, Arribas EM. Acceptability of 3D-printed breast models and their impact on the decisional conflict of breast cancer patients: A feasibility study. J Surg Oncol. 2021 Apr;123(5):1206-1214. doi: 10.1002/jso.26420. Epub 2021 Feb 12. PMID: 33577715; PMCID: PMC8011310.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler