Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Kanada British Columbia Üniversitesi’nden Bruce Vallance ve meslektaşları tarafından PLOS Pathogens dergisinde yayınlanan yeni araştırmaya göre, kontrollü olarak aç bırakılan farelerin Salmonella enterica bakterisi ile enfekte edildiğinde açlık nedeniyle bağırsak mikrobiyomlarında meydana gelen kısmi değişiklikler sayesinde ciddi enfeksiyon geliştirmediği tespit edilmiştir.

İnsanlar veya hayvanlarda bir enfeksiyon meydana geldiğinde genellikle iştah kaybı görülür. Açlık, konağı enfeksiyondan korur mu yoksa enfeksiyona karşı duyarlılığı mı artırır sorusu hala tartışmalıdır. Yapılan yeni çalışmada fareler, insanlarda gıda zehirlenmesinin yaygın bir nedeni olan Salmonella enterica serovar Typhimurium bakterisi ile oral olarak enfekte edilmeden önce ve enfeksiyon sırasında 48 saat boyunca aç bırakılmıştır.

Aç bırakılanlarda beslenen farelere göre bakteriyel enfeksiyon belirtilerini azaldığı ve neredeyse tüm bağırsak dokusu hasarının ve enfeksiyonun ortadan kalktığı gözlenmiştir. Aç bırakılan fareler açlıktan bir gün sonra tekrar beslendiklerinde, Salmonella sayısında ve bağırsak duvarı istilasında çarpıcı bir artış oldu ancak ilişkili enfeksiyonun hala normale göre hafif olduğu tespit edilmiştir. Fareler oral yoldan değil intravenöz olarak Salmonella ile enfekkte edildiğinde sonuçların farklı olduğu saptanmış ve farelerin mikrobiyom analizlerinde açlık ve enfeksiyona karşı korunma ile ilişkili önemli değişiklikler görülmüştür. Dahası, açlığın mikroorganizma taşımayan anormal mikrobiyoma sahip olacak şekilde yetiştirilmiş fareleri Salmonella'dan tam korumaması, koruma etkisinin bir parça da açlığın mikrobiyoma etkisine bağlı olduğunu düşündürmektedir. Campylobacter jejuni bakterisinin kullanıldığı deneylerde benzer sonuçlar izlenmesiyle açlık etkisinin Salmonella ile sınırlı olmadığı doğrulanmıştır.

Araştırmacılar, bu verilerin tedavi edici açlık veya kalori kısıtlamasının bulaşıcı ve potansiyel olarak bulaşıcı olmayan gastrointestinal hastalıkları faydalı bir şekilde düzenleme potansiyeline sahip olduğunu gösterdiğini ifade etmiştir.

Araştırma; besinin konakçı, enterik patojenler ve bağırsak mikrobiyomu arasındaki etkileşimleri düzenlemede oynadığı önemli rolü vurgulamaktadır. Besin alımı sınırlandığında, mikrobiyom kalan besin maddelerini tuttuğu ve patojenlerin konakçıyı enfekte etmek için ihtiyaç duyduğu enerjiyi elde etmesinin engellendiği düşünülmektedir. Bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmakla birlikte gelecekte bulaşıcı hastalıkları kontrol edebilmek için aralıklı oruç tutmanın veya farklı şekillerde besin alımını ayarlamanın tedavi amaçlı kullanılabileceği düşünülmektedir.

Medikaynak Referanslar

Franziska A. Graef, Larissa S. Celiberto, Joannie M. Allaire, Mimi T. Y. Kuan, Else S. Bosman, Shauna M. Crowley, Hyungjun Yang, Justin H. Chan, Martin Stahl, Hongbing Yu, Candice Quin, Deanna L. Gibson, Elena F. Verdu, Kevan Jacobson, Bruce A. Vallance. Fasting increases microbiome-based colonization resistance and reduces host inflammatory responses during an enteric bacterial infection. PLOS Pathogens, 2021; 17 (8): e1009719 DOI: 10.1371/journal.ppat.1009719

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler