Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Akciğer kanseri çok çeşitli klinik ve radyolojik anormallikler ile ortaya çıkar ve endobronşiyal ultrason eşliğinde transbronşiyal iğne aspirasyonu (EBUS TBNA) bu senaryoların çoğunun araştırılmasında merkezi bir yere sahiptir. Nadir sayılmayacak derecede, kemik veya merkezi sinir sistemi hastalığı gibi bariz metastaz olan veya olmayan büyük bir tümör kitlesi vardır. Bu gibi durumlarda, EBUS TBNA doku tanı koymak ve genetik analiz için doku elde etmek için basit, hızlı ve doğru bir yol sağlar. Tipik olarak, bu durumdaki lenf düğümleri büyüktür, PET / bilgisayarlı tomografi aracılığıyla kolayca erişilebilir ve kanserden şüphelenilen küçük bir periferik kitle olabilirler. EBUS TBNA, tanısı daha zor periferik nodülden daha kolay erişim sağlayabilir veya klinik olarak N0 veya N1 hastalığını tanıyabilir, dolayısıyla cerrahi veya küratif radyoterapi olasılığı yaratabilir.

Uzmanlara göre bu gibi durumlarda, EBUS TBNA, N2 hastalığının yokluğunu doğrulayabilir ve hatta gizli mikrometastatik hastalığı saptayabilir. Böylece tedavi kararı verilmesinde önemli ölçüde değişiklik yaratabilir. EBUS TBNA evrelemesinde lenf düğümleri genellikle küçüktür ve en yüksek lenf düğümü grubundan (N3) başlayarak ve hızlı yerinde inceleme (ROSE) kullanarak N1 düğümü gruplarına doğru çalışarak sistematik olarak örneklenmesi gerekir.

Akciğer Kanseri Evrelemesinde Yaygın Olarak Kabul Edilen İlk Prosedür

EBUS TBNA, neoadjuvan tedaviden sonra veya tedavi sonrası nüks ayarında yeniden biyopsi yapmanın önemli bir yoludur. EBUS TBNA, T790M gibi spesifik yeni mutasyonları saptamak için endotel büyüme faktörü reseptörü (EGFR) tirozin kinaz inhibitörleri bulunan hastalar için progresyondan sonra yeniden biyopsi yapmak için idealdir. Bu nedenle akciğer kanserinde, EBUS TBNA prosedürü ve numuneye düğüm seçilmesi, numunenin teşhis, evreleme, yeniden evreleme veya moleküler teşhis için olmasına bağlıdır.

Endobronşiyal ultrason eşliğinde transbronşiyal iğne aspirasyonu (EBUS TBNA), akciğer kanserinin teşhisinde esastır. Çünkü çoğu hastada akciğer kanserinin daha ileri evrelerinde, genişlemiş hiler ve mediastinal lenf nodları ile ortaya çıkar. Ayrıca bu yol, teşhisi koymak için doğrudan akciğer kitlelerini örneklemenin bir yolunu temsil eder. Çünkü bu gibi durumlarda genellikle başka hiçbir erişilebilir doku mevcut değildir ve kitle, büyük bir merkezi hava yoluna bitişik olarak oturur. Daha önemlisi, EBUS TBNA akciğer kanseri evrelemesinde yaygın olarak kabul edilen ilk prosedürdür.

Uzmanlar çalışmanın sonucunda, teşhis doğruluğunu arttırmak için kombine bir EUS TBNA prosedürünün de uygulanabileceğini belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Fielding D et al. Endobronchial Ultrasound-Guided Transbronchial Needle Aspiration for Diagnosis and Staging of Lung Cancer. Clin Chest Med. 2018 Mar;39(1):111-123.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler