Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Alzheimer hastalığı demansa yol açan yıkıcı nörodejeneratif bir durumdur. Etkili bir tedavi henüz mevcut değildir. Hastalık, beyinde biriken ve nöronlara zarar veren "Amiloid-beta" (A-beta) adı verilen küçük proteinlerin anormal birikimiyle ilişkilidir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, "plaklar" olarak bilinen A-beta yatağının, beynin doğal bağışıklık sistemi tarafından enflamasyon mekanizmalarını tetiklediğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, nörodejenerasyona ve patolojinin ilerlemesine yol açan kesin süreçler bugüne kadar tam olarak anlaşılamamıştır. A-beta patolojisinin depozisyonu ve yayılmasının, muhtemelen hafıza problemleri gibi klinik belirtilerinin ortaya çıkmasından onlarca yıl önce gerçekleştiği düşünülmektedir. Bu nedenle bu süreçlerin daha iyi anlaşılması, kognitif defisitler ortaya çıkmadan önce erken bir aşamada Alzheimer'ı hedef alacak yeni tedavi yaklaşımları için önemlidir.

Alman Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi (DZNE) ve Bonn Üniversitesi bilim adamları yaptıkları yeni bir araştırmada, beynin bağışıklık sisteminin neden olduğu enflamasyon mekanizmaların Alzheimer hastalığının ilerlemesine neden olduğunu gösterdiler.

Araştırmacılar, bir süredir A-beta patolojisinin ilerlemesinde beynin bağışıklık tepkisinin rolünü araştırıyorlardı. 2013 yılında Nature dergisinde yayınlanan daha önceki çalışmalarında, doğuştan gelen bağışıklık sensörü olan moleküler kompleks NLRP3'ün Alzheimer hastalarının beyinlerinde aktive edildiğini ve bir fare modelinde Alzheimer patogenezine katkıda bulunduğunu tespit etmişlerdi. NLRP3, aşırı derecede pro-inflamatuar sitokinlerin üretimini tetikleyen bir inflamazom olarak adlandırılır. Ayrıca, aktivasyonu üzerine, NLRP3, ASC'dan "ASC Benekleri" olarak adlandırılan ve hücrelerden salınabilen ASC adaptör proteini ile büyük sinyal kompleksleri oluşturur.

Enflamasyon Sadece Seyirci Değil

Araştırmacılar yeni çalışmalarında, ASC benekleri beyindeki aktifleştirilmiş bağışıklık hücrelerinden "mikroglia" lardan salındığını gösterdiler. Dahası, bulgular nörodejenerasyonun klasik özelliklerine direkt bir moleküler bağ sağlıyordu. ASC beneklerinin hücre dışı boşlukta A-beta'ya bağlandığını ve A-beta'nın birikimini teşvik ettiğini buldular. Ayrıca, insan beyin materyalinin analizinde, enflamasyon ve A-beta patolojisinin insanlarda benzer bir şekilde etkileşebileceğini çeşitli düzeylerde gösterdiler.

Araştırmacılar, elde ettikleri bulguların, beyin enflamasyonunun sadece bir seyirci olmadığını, hastalık ilerlemesine güçlü bir katkıda bulunduğunu belirttiler. Bu bağışık yanıtını hedef almanın Alzheimer için yeni bir tedavi modeli olacağını aktardılar.

Medikaynak Referanslar

Carmen Venegas, Sathish Kumar, Bernardo S. Franklin, Tobias Dierkes, Rebecca Brinkschulte, Dario Tejera, Ana Vieira-Saecker, Stephanie Schwartz, Francesco Santarelli, Markus P. Kummer, Angelika Griep, Ellen Gelpi, Michael Beilharz, Dietmar Riedel, Douglas T. Golenbock, Matthias Geyer, Jochen Walter, Eicke Latz, Michael T. Heneka. Microglia-derived ASC specks cross-seed amyloid-β in Alzheimer’s disease. Nature, 2017; 552 (7685): 355 DOI: 10.1038/nature25158

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler