Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Alzheimer hastalığı; azalan bellek, biliş ve davranış ile karakterize ilerleyici, geri dönüşü olmayan nörodejeneratif bir hastalıktır. Alzheimer hastalığı, demans vakalarının %60-80’inden sorumlu en yaygın görülen demans biçimidir ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 5,5 milyon kişiyi etkilemektedir. Hastalığın daha erken tanı alması durumunda gidişatını iyileştirmek mümkün olabilir. Hastalık, beyinde beta amiloid plaklarının ve tau nörofibriller yumrularının varlığı ile karakterizedir. Tau değişimleri ilk önce görsel tanıma ve hafızada rol oynayan beyin peririnal ve entorinal kortekslerinde gelişebilir.

ABD merkezli yapılan yeni bir araştırmada, bu bilişsel işlevlerdeki küçük eksikliklerini saptamak için tasarlanmış bilişsel testler kullanıldı. Bu işlevlerdeki değişikliklerin, görüntüleme veya genel bilişsel testler yoluyla tespit edilmeden önce tau değişkenlerinin varlığını gösterip göstermeyeceğinin belirlenmesi istendi. Hastalık açısından risk taşıyan insanlarla kontrol grubuna çeşitli testler uygulandı. Katılımcılar, gerçek dünyadaki nesneleri, insan yüzlerini, sahneleri ve Greeble adı verilen özel grafik karakterleri tasvir eden dört resmin setlerini gösterdikleri bir dizi görevi tamamladılar. Bu resimlerde bir görüntü diğer üçünden biraz farklıydı. Deneklerin farklı görüntüyü tanımlamaları istendi.

Risk altındaki ve kontrol grupları, nesneler, yüzler ve sahneler için benzer seviyelerde performans gösterdi. Ancak Greeble için risk altındaki grup görüntüdeki farklılıkları belirleme becerileri açısından daha düşük puan aldı. Risk altındaki gruptaki bireyler, %78 oranında farklı Greeble’ı doğru olarak tanımlarken, kontrol grubu n% 87 oranında doğru bir şekilde tanımladı. Bu çalışmada risk Alzheimer için risk altındaki insanların özel grafik karakterleri tanımlamasında normal kontrollere göre bir azalma olduğu gösterilmiş oldu. Bundan sonra yapılması gereken uzun dönemli takiple bu insanların gerçekten Alzheimer geliştirip geliştirmediklerini saptamak olacak.

Medikaynak Referanslar

Mason EJ, et al. Family History of Alzheimer’s Disease is Associated with Impaired Perceptual Discrimination of Novel Objects. Journal of Alzheimer's Disease, 2017; 57 (3): 735 DOI: 10.3233/JAD-160772

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler