Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Amerikan Kanser Derneği (American Cancer Society - ACS), rahim ağzı kanseri için tarama kılavuzunu basitleştirerek güncelledi. Kılavuz, ACS'nin önde gelen bilimsel yayın organı olan CA: A Cancer Journal for Clinicians dergisinde yayımlandı.

ACS yeni kılavuzunda rahim ağzı kanseri taramasının 25 yaşında başlamasını ve belirli aralıklarla 65 yaşına kadar devam etmesini öneriyor. 2012'de yayınlanan kılavuzda taramanın 21 yaşında başlaması öneriliyordu. Yapılan araştırmalarda erken yaşlarda çoğu HPV (human papillomavirus - insan papillomavirüsü) enfeksiyonunun kendiliğinden iyileşen ve gerçek kanser öncüsü lezyonlara neden olmayan nitelikte olması, aşılama ile servikal hücrelerde değişiklik oranlarında düşüş sağlanması ve erken dönemde yapılan çoğu zaman gereksiz girişimsel işlemlerin, uzun dönemde önemli komplikasyonlara yol açtığının gösterilmesi gibi faktörler, ACS'nin rahim ağzı kanseri taramasını başlatmak için önerilen yaşı 25'e kaydırmasına neden oldu.

Kılavuz, kadınlar serviks sahibi bireyler için 25 yaşından itibaren her 5 yılda bir ilk tercih olarak HPV testinin yapılmasını öneriyor. Ancak henüz tüm laboratuvarların HPV testine geçmediği de belirtilirken, HPV testini 5 yılda bir Pap testi ile kombine test olarak birlikte kullanmanın veya 3 yılda bir yalnızca Pap testi yapılmasının da günümüz için şimdilik kabul edilebilir seçenekler olduğu belirtiliyor.

65 yaşından büyüklerde ise, son 25 yıl içinde CIN2+ öyküsüne rastlanmamışsa ve 65 yaş öncesi 10 yıllık dönemde yeteri kadar negatif ön tarama belgelenmişse, rahim ağzı kanseri taraması kesilebiliyor. ACS ayrıca sınırlı yaşam beklentisine sahip her yaştan bireylerde rahim ağzı kanseri taramasının kesilebileceğini de ekliyor.

Yapılan araştırmalar, rahim ağzı kanserlerinin % 90'ının HPV ile enfeksiyondan kaynaklandığını gösterirken, dünyada 80 milyondan fazla insanın HPV'ye maruz kaldığı tahmin ediliyor.

Amerikan Kanser Derneği: "HPV Testi Pap Testinden Daha Doğru Sonuçlar Veriyor

ACS’nin kılavuzunda: "Çalışmalar HPV testinin Pap testinden daha doğru sonuçlar verirken daha az sıklıkla yapılabileceğini gösteriyor. Her beş yılda bir yapılan HPV testi, her üç yılda bir önerilen (1980’lerde ve 1990’larda ise her yıl yapılması önerilen) Pap testinden daha etkili. HPV testi sonucunun negatif olması rahim ağzı kanseri için de riskin çok düşük olması ile bağlantılı. Ek olarak HPV aşısının yaklaşık 15 yıldır kullanımda oluşu ile, artık tarama yaşındaki daha fazla kadın aşılanabiliyor ve rahim ağzı kanserinden korunuyor. diye belirtiliyor.

Amerikan Kanser Derneği’nin HPV ve Jinekolojik Kanserler yönetici direktörü Debbie Saslow, "Halihazırda önerilmekte olan 21 yaşında sitoloji testi ile (Pap testi) taramaya başlayarak 30 yaşında ikili teste geçme stratejisi ile karşılaştırıldığında; yeni önermekte olduğumuz 25 yaşında HPV testi ile taramaya başlama yöntemi ile rahim ağzı kanserini önleme oranı yüzde 13 artacak, rahim ağzı kanserinden ölümler ise yüzde 7 oranında daha fazla önlenebilecek. Modellememizin sonuçlarına göre, genel olarak yüzde 45 daha az teste ihtiyaç duyarken, takip prosedürlerinde yüzde 9'luk bir artışla bunu sağlayabileceğiz açıklamasını yaptı.

1999 yılında rahim ağzı kanseri taramasının bir parçası olarak kullanıma sunulan HPV testi, 1940'lardan beri rahim ağzındaki anormal hücreleri tanımlamak için kullanılan Pap testine kıyasla virüse maruz kalınıp kalınmadığını belirleyebiliyor.

Amerikan Kanser Derneği tarama kılavuzu, Guideline Development Group (GDG) tarafından oluşturuldu. GDG ekibi, klinisyen hekimler ve toplum sağlığı uzmanlarından oluşan 11 kişilik bir takım ile kanser tarama kılavuzlarını oluşturmak için ACS Yönetim Kurulu tarafından atanan bir1 hasta savunucusundan oluşmaktadır.

  1. Benzer İçerikler