Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Over kanseri, çeşitli değiştirilebilir risk faktörleri ile ilişkilendirilmiş olan, oldukça ölümcül bir malign neoplazmdır. Düzenli aspirin veya aspirin dışındaki nonsteroid antiinflamatuar ilaç (NSAID) kullanımı ve kullanım şekillerinin düşük over kanseri riski ile ilişkili olup olmadığını değerlendirmek için yapılan vaka kontrol çalışmalarında, düzenli olarak düşük dozda aspirin kullanan kadınlarda over kanseri riskinin azaldığı görülmüştü.

Yapılan yeni bir çalışma, 2 kohorttan verileri topladı. Bunlardan biri, 1980 ile 2014 yılları arasında veri toplayan NHS ve diğeri ise 1989'dan 2015'e kadar veri toplayan NHSII çalışmasıydı. NHS çalışmasında 93664 ve NHSII çalışmasında ise 111.834 kadının verileri toplandı. Takip NHS için 30 Haziran 2014 tarihinde NHSII için 30 Haziran 2015 tarihinde tamamlandı.

Her analjezik tipte (aspirin, düşük dozda aspirin, aspirin olmayan NSAID'ler ve asetaminofen) zamanlama, süre, sıklık ve kullanılan tablet sayısı değerlendirildi; maruz kalma bilgileri her 2 ila 4 yılda bir güncellendi.

Düşük Doz Aspirin İle Risk Azalıyor

NHS'de başlangıçta (1980) ortalama yaş 45.9 ve katılımcıların %93'ü Hispanik olmayan beyaz olarak tanımlandı. NHSII'de ise başlangıçta (1989) ortalama yaş 34,2 ve %92’si Hispanik olmayan beyaz olarak tanımlandı. Her iki kohorttaki toplam 205.498 kadın arasında 1054 epitelyal over kanseri vakası vardı. Dozu ne olursa olsun herhangi bir aspirin kullanılmayacak şekilde değerlendirildiğinde aspirin kullanımı ile over kanseri riski arasında önemli bir ilişki gözlenmedi. Bununla birlikte, düşük doz (100 mg) ve standart doz (325 mg) aspirin ayrı ayrı değerlendirildiğinde düşük doz aspirin için ters bir ilişki görülürken, standart doz aspirin için herhangi bir ilişki görülmedi.

Mevcut aspirin olmayan NSAID'lerin kullanımı ise over kanseri riskini arttırdı. Kullanım süresi ve toplam alınan ortalama tablet sayısı ile de over kanseri riskinde artış görüldü. Asetaminofen kullanımı için net bir ilişki yoktu.

Bu sonuçların, düşük doz aspirin düzenli kullanıcıları arasında over kanseri riskinde azalma olduğunu gösteren vaka kontrol çalışmaları ile tutarlı olduğu görülmektedir. Uzun süreli yüksek miktarlarda diğer analjeziklerin, özellikle de aspirin olmayan NSAID'lerin kullanımı ile over kanseri riskinde artış gözlenmiştir, ancak bu bulgunun başka çalışmalarla onaylanması gerekir.

Medikaynak Referanslar

Barnard MA, et al, Association of Analgesic Use With Risk of Ovarian Cancer in the Nurses’ Health Studies, JAMA Oncol. doi:10.1001/jamaoncol.2018.4149 Published online October 4, 2018.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler