Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Düşük hemoglobin seviyeleri, 65 yaşından sonra Avrupa ve Amerika’da %10’dan, Afrika ve Güneydoğu Asya ülkelerinde %45'e kadar değişen anemi prevalansı ile dünya çapında 1,6 milyar insanı etkileyen önemli bir küresel sağlık sorunudur. Düşük hemoglobin düzeyleri koroner kalp hastalığı, felç ve mortalite dahil olmak üzere çeşitli advers sağlık sonuçları ile ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte, hemoglobinin demans riski ile ilişkisi ve en yaygın alt tipi olarak Alzheimer hastalığı hakkında sınırlı veri bulunmaktadır. Demans prevalansının önümüzdeki on yılda üç kat artması beklendiğinden, anemi prevalansının en yüksek olduğu ülkelerde en yüksek artışlar öngörülmektedir. Anormal hemoglobin düzeylerinin beyin sağlığı üzerindeki potansiyel uzun vadeli etkileri hakkında daha fazla bilgi edinmek çok önemlidir.

Hemoglobin düzeyi ve anemi ile demans riski arasındaki uzun dönem ilişkiyi belirlemek ve genel popülasyonda beyin MRG'de alt yatan nedenleri araştırmak amacıyla yeni bir çalışma yapıldı.

Araştırmacılar, nüfus bazlı Rotterdam Çalışması’nda demansı olmayan ortalama yaşları 64,6 ve %57,7’si kadın 12.305 katılımcıda serum hemoglobin düzeylerini ölçtüler. 2016 yılına kadar, hemoglobin düzeyi ve anemi ile ilişkili demans ve Alzheimer hastalığı riskini belirlediler. Beyin MRG ile demansı olmayan 5.267 katılımcı arasında, vasküler beyin hastalığı, yapısal bağlantı ve global beyin perfüzyonu ile ilişkili olarak hemoglobini değerlendirdiler.

Hem Düşük Hem Yüksek Hemoglobin ile İlişkili

Ortalama 12,1 yıllık takipte, 1.194'ü Alzheimer olmak üzere toplam 1.520 kişide demans gelişti. Hemoglobin düzeyleri ile demans arasında U-şekilli bir ilişki vardı, hem düşük hem de yüksek hemoglobin düzeylerinin artmış demans riski ile ilişkili olduğu görüldü. Genel anemi prevalansı %6,1’di ve anemi, demans için %34 ve Alzheimer için %41 (%15 -%74) artmış risk ile ilişkiliydi. Beyin MRG ile demansı olmayan bireyler arasında, benzer U-şekilli ilişkilerin, hemoglobin ile beyaz cevher hiperintensite hacmi ve yapısal bağlantı arasında olduğu, ancak kortikal ve lacunar infarktlarının varlığı ile olmadığı görüldü. Serebral mikrokanamalar anemi ile daha yaygındı. Hemoglobin düzeyleri serebral perfüzyonla ters orantılıydı.

Araştırmacılar, düşük ve yüksek hemoglobin seviyelerinin, Alzheimer dahil, beyaz madde bütünlüğü ve serebral perfüzyondaki farklılıklar ile ilişkili olabilecek yüksek bunama riski ile ilişkili olduğunu belirttiler.

Medikaynak Referanslar

F J. Wolters et al. Hemoglobin and anemia in relation to dementia risk and accompanying changes on brain MRI, Neurology August 27, 2019; 93 (9).

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler