Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

2000 yılındaki Birleşmiş Milletlerin Milenyum Kalkınma Hedeflerinden biri, 15 yılda anne ölüm oranını % 75 azaltmaktı. Ancak bu meydan okuma birçok sanayileşmiş ülke tarafından karşılanmadı. Bu ülkelerde ortalama maternal yaş artmaya devam ederken, bu durum potansiyel olarak hayatı tehdit eden ciddi maternal morbidite ilişkilendirildi. Annelik yaşı ve ciddi anne ölümleri arasındaki ilişkileri incelemek ve bu ilişkileri olumsuz fetus/bebek sonuçları ile karşılaştırmayı amaçlayan yeni bir çalışma yapıldı. Araştırmacılar, 1 Ocak 2003 - 31 Aralık 2013 tarihleri arasında, Washington Eyaletinde ikamet eden kadınların tekil doğumlarının (n = 828,269) dahil edildiği, nüfusa dayalı retrospektif bir kohort araştırması planladılar. Anne ölüm oranlarına / şiddetli morbiditeye ve istenmeyen fetus / bebek sonuçlarına ilişkin yaşa özel oranları karşılaştırdılar. Parite, vücut kütle indeksi, yapay konsepsiyon ve diğer olası karıştırıcıları ayarlamak için lojistik regresyon kullandılar.

Araştırmacılar, ciddi maternal morbiditenin, genç anneler arasında 25 ± 29 yaş arası annelere göre anlamlı derecede daha yüksek olduğunu ve 35 ± 39 yaşındaki kadınlarda OR = 1.2'den 39 yaşın üstünde maternal yaşla katlanarak, 50 yaş üzeri kadınlarda OR = 5.4 olarak katlanarak arttığını gördüler. Genç anneler arasında, anne sepsisleri dışındaki karıştırıcılar için düzeltme yapıldıktan sonra artmış ciddi morbidite riski ortadan kalktı. Ciddi maternal morbiditedeki düzeltilmiş risk farkı, 25 ± 29 y annelere göre, 40 ± 44 y annelerde % 0,9, 45± 49 y annelerde % 1,6 ve > 50 y annelerde % 6,4’tü. Fetus ve bebek sonuçları için benzer ilişkiler gözlemlendi. Neonatal mortalite genç annelerde artmıştı ve 29 yaşın üstündeki annelerde ölü doğum riski daha yüksekti. 49 yaş üzerindeki kadınlarda şiddetli maternal morbidite oranı, çocukların mortalite/ciddi morbidite oranından daha yüksek bulundu.

Medikaynak Referanslar

Lisonkova S, Potts J, Muraca GM, Razaz N, Sabr Y, Chan W-S, et al. (2017) Maternal age and severe maternal morbidity: A population-based retrospective cohort study. PLoS Med 14(5): e1002307.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler