Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Rutgers Üniversitesinden bir gurup araştırmacının yaptığı çalışmada, aynı yaş gurubunda iki kez antibiyotik kullanan çocuklarda, antibiyotik kullanmayanlara göre juvenil artrit gelişme riski arttığını görüldü.. Antibiyotik kullanımı ne kadar fazla olursa riskte o kadar artıyor ve antibiyotik alımından sonraki bir yıl boyunca en riskli süre oluyor.

En son Amerikan Hastalık Kontrol ve Koruma (Centers for Disease Control and Prevention) istatistiklerine göre yılda 4.300- 9.700 arasında, 16 yaşının altında çocuk juvenil artrit tanısı alıyor. Genetik nedenlerin hastaların sadece dörtte birinde görülmesi, çevresel etmenlerinde hastalığın başlamasında önemli bir rol oynadığını işaret ediyor. Daha önce yapılan çalışmaların sonuçlarına göre çocukların dörtte birine antibiyotik kullandırıldığı, bu antibiyotiklerin yarısının akut solunum yolu enfeksiyonları için ve muhtemelen gereksiz yere verildiği anlaşılıyor. Araştırmacılar yaptıkları çalışma ile gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmak için muhtemel bir sebep daha ortaya koyduklarını söylüyorlar.

Araştırmacılar bu çalışmaya 2014 yılında, daha önce yapılan çalışmalarda antibiyotik kullanımının enflamatuar bağırsak hastalıkları dahil diğer kronik hastalıkların gelişiminde predispozan faktör olabileceğinin ortaya konmasından yola çıkarak başladıklarını söylüyorlar. Bağırsaklarda ve diğer yerlerde ki mikrobiyal kolonilerin bozulmasının yetişkinlerde ki romatoid artrit dahil diğer otoimmün enflamatuar hastalıklarla ilişkili olduğu düşünülüyor. Antibiyotiklerin de insanlarda en iyi bilinen mikrobiyal kolonileri bozucu faktörler olduğunu belirtiliyor.

Araştırmacılar İngiltere’de 11 milyon insanın bilgilerinin bulunduğu veri tabanı The Health Improvement Network (THIN)’i kullanarak, yeni tanı almış jüvenil artritli çocuklarla yaş ve cinsiyeti de dikkate alarak kontrol grubuyla karşılaştırdılar. 152si jüvenil artrit tanılı kabaca 450.000 çocuğun diğer otoimmün durumları, geçirilmiş enfeksiyonlar, antibiyotik kullanımı gibi bilgilerini inceleyip jüvenil artrit gelişimi ile ilişkisini araştırdılar. İncelemeleri sırasında üst solunum yolu enfeksiyonu için antibiyotik tedavisi alan çocuklarda tedavi almamışlara göre daha sık artrit geliştiğini gördüler. Ayrıca antiviral ya da antifungal tedavilerle jüvenil artrit gelişimi arasında ilişki olmadığını saptadılar. Sadece antibakteriyel ilaçlar ile jüvenil artrit arasında bir bağlantı olduğunu buldular.

Araştırmacılar bunun, çok ciddi ve potansiyel sakat bırakıcı hastalıkların etiyolojisinin aydınlatılmasında oldukça önemli bir ipucu gibi göründüğünü ve eğer kanıtlanırsa hastalıklarda korunmayı sağlamanın mümkün olabileceğini söylediler.

Araştırmacılar, jüvenil artritli çocukların ciddi enfeksiyonlara yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu çünkü immün sistemlerinin yeterince koruyamadığını belirttiler. Jüvenil artrit tanısı almadan öncede bu anormal immün sistemin çocukları ciddi enfeksiyonlara yakalanmaya daha elverişli hale getirdiğini gördüklerini de eklediler. Hipotezlerine göre, antibiyotik kullanımının jüvenil artrit gelişiminde bir sebepten çok anormal immünite için belirleyici bir faktör olduğunun düşünülebileceğini, çoğu çocuğun antibiyotik kullandığı halde 1.000 çocuktan sadece bir tanesinde artrit geliştiğini belirttiler. Antibiyotik kullanımının artrit gelişimine katkısının olduğunun ama tek faktör olmadığını düşündüklerini söylediler.

Medikaynak Referanslar

 Rutgers University. "Antibiotic exposure could increase the risk of juvenile arthritis: Findings may offer another reason to judiciously prescribe antibiotics to children." ScienceDaily. ScienceDaily, 20 July 2015

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler