Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Grip ve diğer virüs hastalıklarının, ateş ve boğaz ağrısı gibi daha tanıdık semptomlarla birlikte duygudurum değişikliklerine de sebep olduğu biliniyor.

Yapılan bir çalışmada antiviral immün yanıtın beyin aktivitesini nasıl değiştirdiği araştırıldı. Enfeksiyon ile kan damarlarını döşeyen beyin hücreleri öğrenme, hafıza ve duygu durumda önemli bir beyin bölgesi olan hipokampüste nöronların ateşlenmesini bozan CXCL10 denen bir protein üretiyorlar.

Freiburg Üniversitesinden araştırmacılar RNA virüsü ile enfekte bireylerde ve aynı şekilde otoimmün bozukluklar ve belli tip kanserler için verilen tip I interferonlarla tedavi sonrası, bilişsel fonksiyon bozukluklarının meydana geldiğini fakat henüz altında yatan sinyal yolakları ve hücre tiplerinin aydınlatılamadığını belirttiler. Araştırmacılar beyin endotel ve epitel hücrelerinin virüs kaynaklı hastalık davranışları için doğal kapı bekçileri gibi olduklarını ve virüs enfeksiyonu ya da tip I interferon tedavisi boyunca davranışsal değişikliklerin tedavisinde potansiyel hedef oluşturduklarını söylediler.

Viral enfeksiyonları sık sık depresif davranışlar, bilişsel defisitler, uykusuzluk, baş ağrısı ve halsizlik gibi duygudurum bozukluklarına sebep olurlar. Benzer şekilde tip I interferonlar olarak bilinen antiviral moleküller enfeksiyon sonrasında doğal olarak salınırlar ve viral replikasyonu önlerler. Bunlar kanser, hepatit C virüs enfeksiyonları ve multipl sklerozda tedavi için kullanılırlar ve uykusuzluk, irritabilite, iştah kaybı gibi depresif benzeri semptomlara, bilişsel değişikliklere neden olabilirler. İmmün sistemin psikolojik ve bilişsel fonksiyonları etkilediğine dair kanıtların açık olmasına karşın altta yatan mekanizmalar henüz açıklanamamıştır.

Araştırmacılar çalışmalarında fareleri, insanlarda grip benzeri semptomlara sebep olan veziküler somatitis virüsü ile enfekte ettiler ve daha sonra fareleri zorlu yüzme testi ile depresif davranışlar bakımından değerlendirdiler. Viral enfeksiyonun hayvanların umutsuzluk davranışsal işareti olarak hareketsizlik tepkilerinin süresinde artışa neden olduğunu gördüler. Araştırmacılar depresif davranışların CXCL10/CXCR3 sinyal yolağı aktivasyonunu gerektirdiğini belirttiler.

Araştırmacılar elde ettikleri bulguların, beyin endotel ve epitel hücrelerinin immün sistem ve santral sinir sistemi arasındaki iletişimde önemli rol aldığını ve periferden gelen sinyalleri beyne çeviren bir santral görevi gördüğünü işaret ettiğini belirttiler. Aynı zamanda CXCL10/CXCR3 sinyal yolağı in kanda artan interferon düzeylerive beyinde nöronal aktivitenin değişimi arasında bir köprü görevi gördüğünü aktardılar.

Araştırmacılar elde ettikleri bulguların ışığında gelecekte yapılacak çalışmalarla CXCL10 salınımını önleme ya da reseptörlerinin bloke edilmesi ile hastalığın erken evrelerindeki hastalık davranışlarını ortandan kaldırabileceğini iddia ettiler.

Medikaynak Referanslar

Blank et al. Brain Endothelial- and Epithelial-Specific Interferon Receptor Chain 1 Drives Virus-Induced Sickness Behavior and Cognitive Impairment. Immunity, 2016

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler