Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Akut respiratuar distres sendromlu (ARDS) hastalarda, yüz maskesi ile noninvaziv ventilasyon (NIV), endotrakeal entübasyonun önlenmesinde nispeten etkisizdir. NIV'lerin bir kask (helmet) tipi maske ile gönderilmesi bu hastalar için üstün bir strateji olabilir. Amerika’da kask ile gönderilen NIV'nin, ARDS hastalarında entübasyon hızını artırıp artırmadığını belirlemek amacıyla tek merkezli randomize klinik bir çalışma yapıldı. Çalışmaya 3 Ekim 2012'den 21 Eylül 2015'e kadar Chicago Üniversitesi'nde tıbbi yoğun bakım ünitesinde iken NIV gereken en az 8 saat yüz maskesi ile NIV gönderilen ARDS'li hastalar dahil edildi. Yüz maskesinden 8 saat sonra NIV verildikten sonra hastalardan izin alındı. Hastalar yüz maskesi ile devam edecekler (kontrol) veya kaska geçecekler (müdahale) olarak rasgele 1: 1 oranında 103’er kişilik 2 gruba ayrıldılar. Analize, etkinlik için önceden tanımlanmış kriterlere dayanarak erken araştırma durdurulduktan sonra % 45’i kadın, ortalama yaşları 59 ve ortalama APACHE II skoru 26 olan 83 hasta dahil edildi. Erken araştırma sonlandırıldığında 44 hasta kask grubuna, 39'u da yüz maskesi grubuna randomize edildi.

Birincil sonuç, endotrakeal entübasyona ihtiyaç duyan hastaların oranı olarak belirlendi. İkincil sonuçlar, 28 günlük invaziv ventilatörsüz gün sayısı, YBÜ ve hastanede kalış süresi ve 90 günlük mortaliteyi içermekteydi. Araştırmacılar, entübasyon oranının, yüz maskesi grubunda (n = 24) % 61,5 ve kask grubunda (n = 8) % 18,2 olduğunu gördüler. Ventilatörsüz gün sayısı, 12,5’e karşı 28 olacak şekilde kask grubunda anlamlı derecede daha yüksekti. 90 günlük dönemde, yüz maskesi grubunda 22 hasta (% 56,4) ve kask grubunda 15 hasta (% 56,4) öldü.

Araştırmacılar, ARDS'li hastalarda, kask ile NIV tedavisinin, entübasyon oranlarının önemli bir azalmasına neden olduğunu belirttiler. Ayrıca, kask ile NIV tedavisiyle 90 gün mortalitede istatistiksel olarak önemli bir azalma sağlandığını aktardılar.

Medikaynak Referanslar

Bhakti K. Patel,  Krysta S.Wolfe, Anne S. Pohlman,  Jesse B. Hall,  John P. Kress. Effect of Noninvasive Ventilation Delivered by Helmet vs Face Mask on the Rate of Endotracheal Intubation in Patients With Acute Respiratory Distress Syndrome A Randomized Clinical Trial, JAMA. 2016;315(22):2435-2441.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler