Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Neurology dergisinde yayınlanan araştırma, çevrelerindeki dünyaya ilgi duymayanların demans geliştirme riskinin arttığını gösteriyor.

Araştırma ekibi, demans gelişiminin ilgisizlikle bağlantılı olup olmadığını araştırmıştır. İlgisiz insanlar, genellikle normal faaliyetlere katılmayı bırakma, çok az duygu gösterme ve enerji eksikliği gibi ilgisizlik belirtileriyle çevrelerindeki dünyaya ilgi duymazlar. Bu çalışmada ekip, 2000'den fazla kişide ilgisizliği değerlendirmek ve ilgisizliği depresyon ve anksiyeteden ayırmak için tasarlanmış bir anket kullanmıştır.

Gönüllüleri düşük, orta veya şiddetli ilgisizliğe karşılık gelen gruplara ayırmışlardır. Ekip, insanların bunama ilacı kullanımına, hastane kayıtlarına veya hafıza ve düşüncede önemli bir düşüşe dayanan bir algoritma ile demans geliştirip geliştirmediğini belirlemiştir.

Ekip, katılımcıları dokuz yıl boyunca izledi ve 381 gönüllünün demans geliştirdiğini bulmuştur. Şiddetli ilgisizliğin, düşük ilgisizliğe kıyasla artan demans riski ile bağlantılı olduğunu bulmuşlardır. İlgisizlik ayrıca çalışmanın başında daha kötü hafıza ve düşünme ile ilişkilendirilmiştir.

İngiltere Alzheimer Araştırması’nda Araştırma Başkanı Dr. Sara Imarisio, "Demansta ilgisizlik semptomları yaygındır ve depresyon semptomları olmak zorunda değildir. Demans hastalarının çoğu, özellikle erken evrelerde yanlışlıkla depresyon tanısı alır. Demansın ilgisizlik gibi daha az bilinen bazı semptomlarının daha iyi anlaşılması, bu durum için daha iyi tedaviler geliştirme çabalarımıza bilgi sağlayabilir."

"Bu çalışmadaki bilim adamları, olası demansı belirlemek için algoritmalar kullandı ve demans teşhisinin mutlaka bir doktor tarafından doğrulanması gerekmiyordu. Sağlık ve yaşam tarzı faktörlerinin demans riskini nasıl etkileyebileceğini anlamak önemlidir ve ilgisizliğin hafıza problemlerine mi katkıda bulunduğu yoksa tam tersi mi olduğu hala net değildir. Bu bağlantıyı çözmeye ve bunlara ihtiyacı olan insanlar için gerçek atılımlar yapmaya devam etmek için, demans araştırmalarına sürekli yatırım yapmamız gerekiyor. " diye eklemiştir.

Medikaynak Referanslar

“Apathy and risk of probable incident dementia among community-dwelling older adults” by Meredith A. Bock, Amber Bahorik, Willa D. Brenowitz, Kristine Yaffe. Neurology

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler