Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Fiziksel aktivite (PA), dinlenme (bazal) seviyelerinin üzerinde enerji harcanması ile sonuçlanan iskelet kasları tarafından üretilen herhangi bir vücut hareketi olarak tanımlanmaktadır. Fiziksel aktivite (PA), günlük yaşam, meslek, boş zamanların ve aktif ulaşımın bir parçası olarak yapılan egzersiz, spor ve fiziksel aktiviteleri geniş bir biçimde kapsamaktadır. Egzersiz, planlanmış, yapılandırılmış ve tekrarlayıcıdır ve nihai olarak, fiziksel uygunluğun bir ya da daha fazla boyutunun iyileştirilmesi ya da sürdürülmesini amaçlamaktadır. PA uygulamaları, denetlenen veya denetlenmeyen, tek başına veya gruplar halinde, akut veya kronik sağlık durumlarında gerçekleştirilebilir olmalı, ayrıca her zaman uzun süreli bağlılığı teşvik etmek için davranışsal değişim tekniklerini (BCT) içermelidir. Romatizmal ve kas iskelet sistemi hastalıkları olan kişiler ve genel popülasyon için düzenli fiziksel aktivite (PA) giderek artmaktadır.

Klinik uygulamada PA ile ilgili tavsiye ve rehberlik için kanıta dayalı öneriler geliştirmek amacıyla, PA için halk sağlığı önerilerinin romatoid artrit ve spondiloartrit (SpA) gibi enflamatuar artritleri ve kalça osteoartriti (HOA), diz osteoartriti (KOA) olan kişiler için uygulanabilir olup olmadığını değerlendiren bir çalışma yapıldı. Tavsiyelerin geliştirilmesi için EULAR standardize prosedürleri takip edildi. 16 ülkeden, romatologlar, diğer tıbbi uzmanlar ve doktorlar, sağlık profesyonelleri, hasta temsilcileri, metodolojistlerden oluşan bir görev gücü iki defa bir araya geldi. İlk görev gücü toplantısında, sistematik bir literatür taramasını destekleyen 13 araştırma sorusu tanımlandı. İkinci toplantıda, önerilerden önce sistematik literatür taramasının kanıtları sunuldu ve tartışıldı, araştırma gündemi ve eğitim gündemi oluşturuldu. Enflamatuvar artrit ve OA'lı kişilerde dört kapsayıcı ilke ve PA için 10 öneri geliştirildi.

Öneri 1: Standart bakımın ayrılmaz bir parçası olarak Fiziksel Aktivite

Etkinlik, fizibilite ve güvenlik kanıtları dikkate alındığında, fiziksel aktivite için halk sağlığı önerileri geçerlidir. Fiziksel aktivite, RA, SpA, HOA, KOA tanısı olan kişiler için standart tedavinin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Halk sağlığı önerilerine göre, RA / SpA / HOA / KOA'lı kişilerde PA düzeyi, fiziksel uygunluk ve hastalığa özgü ve genel sonuçlar üzerinde etkilidir. Meta-analiz, kardiyovasküler egzersizlerin her üç durumda da kardiyovasküler kondisyon üzerinde orta derecede faydalı bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. RA ve HOA/KOA hastalarında kas gücü egzersizlerinin kas gücü için orta derecede faydalı bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. SpA veya HOA / KOA'lı kişilerde kombine egzersizlerin (aerobik veya kuvvet egzersizleri artı esneklik egzersizleri) esnekliği etkilemediğini göstermiştir. Bununla birlikte, egzersiz koşulları, değerlendirmeler ve sonuç ölçüleri büyük ölçüde değişmiştir. Esneklik egzersizlerinin tek başına egzersiz yapmadan etkisini karşılaştıran bir çalışma yoktur. Bir RKÇ'de, 48 RA'lı kişide nöromotor performans programı nöromotor performans üzerinde olumlu bir etki göstermiştir.

PA için PH önerileri güvenli kabul edilebilir. Herhangi bir zararlı etki bildirilmemiştir, bunun yerine enflamatuar artritlerde hastalık aktivitesi ve semptomları üzerinde faydalı etkiler rapor edilmiştir.

Öneri 2: Fiziksel Aktivite Teşvik Edilmeli

Tüm sağlık çalışanlarının, hastanın en iyi tedavisiyi almasını desteklemek için, fiziksel aktiviteyi teşvik etmek üzere işbirliği içinde çalışma sorumluluğu olmalıdır. Bu konu ile ilgili takımlar, her türlü sağlık personeli tarafından PA tavsiyesinin sağlanması gerektiği konusunda anlaşmış olmalıdır.

Öneri 3: Fiziksel Aktivite Mümkün Olmalı

Uygulamaların sağlanması, fiziksel aktivite ilkeleri ve romatizmal durumlar alanında yetkili sağlık bakım sağlayıcıları tarafından yapılmalıdır.

Öneri 4: Fiziksel Aktivitenin Değerlendirilmesi

Fiziksel aktivite seviyesi (aktif veya aktif olmayan) ve egzersiz alanları (kardiyorespiratuvar, kas gücü, esneklik ve nöromotor) rutin olarak değerlendirilmelidir. fiziksel aktiviteyi öne çıkaran müdahalelerinin etkisini araştıran 11 çalışmanın üçünde, uyarlanmış fiziksel aktivite müdahalesine başlamadan önce aktif ve aktif olmayan kişileri ayırt etmek için temel taramalar tarif edilmiştir. Her bir alanı değerlendirmek için belirli araçlara ihtiyaç vardır.

Öneri 5: Genel ve hastalığa özgü kontrendikasyonlar

Spesifik kontrendikasyonlar için araçlar (CIs) bulunmuştur. Bununla birlikte, mutlak veya göreceli kontrendikasyonları tanımlayan mevcut genel veya ulusal yönergeler bir öncelik olarak izlenmelidir.

Öneri 6: Kişiselleştirilmiş Amaçlar ve Değerlendirme

Fiziksel aktivite müdahaleleri, düzenli olarak değerlendirilmesi gereken bireysel amaçlara dayanmalıdır. Bu, fiziksel aktivite değerlendirmeleri ve bireysel amaçlarla ilgili diğer değerlendirmeler ile yapılabilir. fiziksel aktivite değerlendirmeleri için, performansa dayalı testler, hasta tarafından bildirilen sonuç ölçümleri ve kendi kendini izleme araçları tanımlanmıştır.

Öneri 7: Genel ve Hastalığa Özel Engeller Ve Kolaylaştırıcılar

Hastalığa özgü engeller arasında hastalık hakkında bilgi eksikliği, güvenli egzersiz hakkında bilgi eksikliği ve ağrı, yorgunluk, sertlik, hareket kısıtlılığı, alevlenme korkusu veya hasar verme gibi semptomlar vardır. Hastalığa özgü kolaylaştırıcılar, arasında egzersizin semptomlarda veya hastalık kontrolünde olumlu etkisi, hastalık ve doğru egzersiz hakkında bilgi, egzersiz öncesi ağrı için ilaç kullanma, öz düzenleme teknikleri kullanma vardır.

Öneri 8: Bireyselleştirilmiş Değerlendirme Sonrası Fiziksel Aktivitede Kişiye Özgü Ayarlamalar

Kapsamlı bir bireysel değerlendirmede fiziksel aktiviteye uyarlamalar yapılmalıdır. Bununla birlikte, RA / SpA / HOA / KOA'lı kişilerde genel adaptasyonların gerekliliği hakkında bir kanıt bulunamamıştır. Bazı RA çalışmalarında, "24 saatlik kural uygulanmış, yani artan ağrı 24 saatten fazla sürdüğünde egzersiz yoğunluğu azaltılmıştır. American College of Sports Medicine, artritli bireylerde ağrının tipik olarak en az şiddetli olduğu durumlarda egzersiz yapmak veya ilgili yaralanma riskini azaltmak için dikkatli bir şekilde antrenman yapmak gibi egzersiz testine adaptasyonlar sağlar. Hastalıkla ilişkili engeller bu adaptasyonları belirleyebilir.

Öneri 9: Davranış Değişikliği Teknikleri

Davranış değişikliği teknikleri, PA müdahalelerinin ayrılmaz bir bileşeni olmalıdır. RA ve HOA / KOA, alanlarındaki fiziksel aktivite müdahalelerinde çeşitli davranış değişikliği teorileri kullanılmıştır, ancak bu konudaki veriler kısıtlıdır. Tasarım, değerlendirme ve bulguların yorumlanmasında teorilere dayanan gelecekteki araştırmalara ihtiyaç vardır.

Öneri 10: Sağlık Hizmetlerinin Sunulması

Sağlık uzmanları bu müdahaleleri hastalara sunmak için tüm yolları dikkate almalıdır. Fiziksel aktivite hizmetlerinin sunulma yollarının birbirlerine üstünlüğü hakkında kanıt bulunamamıştır. Fiziksel aktivite müdahalelerinin sunulma yöntemleri büyük ölçüde farklılık gösterir ve çoğunlukla "kara bazlı ve / veya "su bazlı ve "gözlemlenen ve bireyselleştirilmiş olarak tanımlanır. Bu aktiviteleri güçlendirme stratejileri olarak da telefon görüşmeleri, cihazlar, ev ziyaretleri, kayıt defteri, web tabanlı talimatlar, yazılı materyaller ve görsel talimatların kullanıldığı tespit edilmiştir.

Medikaynak Referanslar

Rausch Osthoff A, Niedermann K, Braun J, et al 2018 EULAR recommendations for physical activity in people with inflammatory arthritis and osteoarthritis Annals of the Rheumatic Diseases Published Online First: 11 July 2018.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler