Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Dünya çapında, her yıl öncelikle hepatit B veya hepatit C virüsü ile kronik enfeksiyona bağlı olarak 500.000'den fazla hepatoselüler karsinom vaka tanısı konmaktadır. 1990'lardan bu yana, siroz ve hepatoselüler karsinom insidansı, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da dramatik bir şekilde artmıştır ve hepatoselüler karsinomdan ölüm, diğer tüm kanser türlerinden daha hızlı artmaktadır. Hepatosellüler karsinom ve karaciğere bağlı ölüm insidansı hepatit B viral supresyonu veya hepatit C eradikasyonu ile azalsa da, ileri fibrozisi olanlar da dahil olmak üzere yüksek riskli hastalarda devam eder. Bu nedenle, hepatosellüler karsinomu önlemek ve sirozdan mortaliteyi azaltmak için etkili stratejiler geliştirmesi için acil bir ihtiyaç durumu devam etmektedir.

Araştırmacılar İsveç kayıtlarını kullanarak ülke çapında 2005'ten 2015'e kadar kronik hepatit B veya hepatit C tanısı alan ve aspirin kullanım öyküsü olmayan tüm yetişkinleri belirlediler (50.275 hasta). Düşük doz aspirin almaya başlayan hastalar (14.205 hasta) 90 veya daha fazla ardışık doz aspirin için ilk doldurulmuş reçete ile tanımlanmıştır. Bir eğilim skoru oluşturdular ve gruplar arasında taban çizgisi özelliklerini dengelemek için tedavi ağırlığının ters olasılığını uyguladılar. Cox orantılı risk regresyon modellemesini kullanarak, hepatoselüler karsinom ve karaciğerle ilişkili mortalite riskini hesapladılar ve zıt olayları hesaba kattılar.

Aspirin Kullananlar ve Kullanmayanlar Arasındaki On Yıllık Karaciğer ile Bağlantılı Ölüm Oranı

Ortalama 7.9 yıllık takip süresinde, hepatoselüler karsinomun tahmini kümülatif insidansı aspirin kullanıcıları arasında %4.0 ve aspirin kullanmayanlar arasında %8.3 idi (fark, -4.3 yüzde puanı; %95 güven aralığı [CI], -5.0 ila -3.6; ayarlanmış tehlike oranı, 0.69; %95 CI, 0.62 ila 0.76). Bu ters bağlantının süreye bağlı olduğu ortaya çıktı; kısa süreli kullanımla karşılaştırıldığında (3 aydan <1 yıla kadar), düzeltilmiş tehlike oranları 1 ila >3 yıl kullanım için 0.90 (%95 CI, 0.76 ila 1.06) 3 ila 5 yıldan daha az kullanım için 0.66 (%95 CI, 0.56 ila 0.78) ve 5 yıl veya daha fazla kullanım için 0.57 (%95 CI, 0.42 ila 0.70) idi. On yıllık karaciğer ile ilişkili mortalite aspirin kullanıcıları arasında %11.0 ve kullanmayanlar arasında %17.9 idi (fark, -6.9 yüzde puanı [%95 CI, -8.1 ila -5.7]; ayarlanmış tehlike oranı, 0.73 [%95 CI, 0.67 ila 0.81]). Bununla birlikte, 10 yıllık gastrointestinal kanama riski, aspirin kullanıcıları ve kullanmayanlar arasında önemli ölçüde farklılık göstermemiştir (sırasıyla %7.8 ve %6.9; fark, 0.9 yüzde puanı; %95 CI, -0.6 ila 2.4).

Sonuç olarak, kronik viral hepatitli kişilerin ülke çapında bir popülasyonunda, düşük doz aspirin kullanımı, süreye bağlı olarak, hepatoselüler karsinom ve karaciğerle ilişkili ölüm riskinin, aspirin kullanmayanlara göre çok daha düşük olması ve gastrointestinal kanama riski önemli ölçüde daha yüksek olması ile ilişkilendirilmiştir. Bulgular, hepatosellüler karsinomun primer önlenmesinde aspirinin yararlarını test etmek için tasarlanmış randomize klinik çalışmalara duyulan ihtiyacı desteklemektedir.

Medikaynak Referanslar

Simon TG, Duberg AS, Aleman S, Chung RT, Chan AT, Ludvigsson JF. Association of Aspirin with Hepatocellular Carcinoma and Liver-Related Mortality. N Engl J Med. 2020;382(11):1018–1028. doi:10.1056/NEJMoa1912035

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler