Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Kolorektal kanser (CRC), dünya çapında üçüncü en yaygın kanser ve ikinci önde gelen kanser ölüm nedenidir. CRC'nin küratif rezeke edilebilir evreleri olan evre I-III için 5 yıllık genel sağkalım (OS) oranı neredeyse %80'dir, ancak CRC tanısının yaklaşık %18'ini oluşturan evre IV CRC için bu oran sadece %13'dür. Karaciğer metastazı, evre IV CRC'li hastaların yaklaşık %60'ında ve CRC'nin küratif rezeksiyonu sonrası hastaların %9-13'ünde gelişir. CRC'li hastaların prognozunu iyileştirmek için karaciğer metastazı olan hastaların sonuçları iyileştirilmelidir.

Kolorektal karaciğer metastazı (CRLM) için tedavi seçenekleri arasında olan karaciğer rezeksiyonu ile 5 yıllık OS oranı %29-48’dir Başlangıçta geri dönüşümsüz karaciğer metastazı için bile, etkili kemoterapi, hedefli tedaviyle birlikte, bazen karaciğer metastazının rezeksiyonunu sağlar. Kemoterapiden sonra cerrahi girişim geçiren ve geri dönüşü olmayan metastazı olan hastalarda %5'lik bir OS oranı bildirilmiştir. Ancak, hangi tip kemoterapinin rezeksiyon oranlarını en iyi şekilde artırabileceği ve CRLM hastalarında sağkalımı iyileştirebileceği açık değildir.

Kemoterapi ve epidermal büyüme faktörü reseptörünü (EGFR) ve vasküler endotel büyüme faktörünü (VEGF) hedef alan moleküler ajanlar dahil, umut verici birkaç CRLM tedavisi bildirilmiştir. Anti-EGFR ilaçlar ve Anti-VEGF antikor rejimleri faz II çalışmalarda yüksek yanıt ve rezeksiyon oranları göstermiştir. Bu raporlar, hedefli ajanların ve kemoterapinin kombinasyonunun karaciğer rezeksiyon oranlarını ve yanıt oranların, böylece CRLM'li hastalarında PFS ve OS'yi artırabileceğini bildirmiştir. Bununla birlikte, hiçbir çalışma karaciğer-sınırlı RASwt CRLM için anti-VEGF ajanlarını ve anti-EGFR ajanlarını karşılaştırmamıştı.

Tedavi Seçimi Hasta Özelinde Yapılmalı

Yakın zamanda, karaciğer kısıtlı RASwt CRLM'li hastalarda, mFOLFOX6 + BEV ile mFOLFOX6 + setuksimab (CET) karşılaştıran randomize faz II klinik çalışmasının (ATOM çalışması) sonuçları yayınlandı. Hastalar, mFOLFOX6 + BEV veya CET almak üzere rastgele 1: 1 oranında ikiye ayrıldı. Birincil son nokta, progresyonsuz sağ kalımdı (PFS).

Çalışmaya, Mayıs 2013 ile Nisan 2016 arasında 122 hasta kaydedildi. Ortalama PFS, BEV grubunda 11,5 ay ve CET grubunda 14,8 aydı. Daha az sayıda fakat daha büyük boyutlu metastazları olan hastalar CET grubunda daha iyi sonuç verdi. BEV ve CET gruplarında, yanıt oranları %68,4 ve %84,7, rezeksiyon oranları sırasıyla %56,1 ve %49,2’ydi.

Araştırmacılar, az sayıda büyük karaciğer metastazı olan hastalar için CET’in BEV'den daha iyi bir yanıt oranı sağlamasına rağmen, her iki biyolojik karaciğer rezeksiyonu ve kabul edilebilir güvenlik profilleri konusunda benzer etkinliğe sahip olduklarını belirttiler. Optimal PFS elde etmek için, biyolojik ajanların hasta koşullarına uygun olarak seçilmesi gerektiğini aktardılar.

Medikaynak Referanslar

E Oki et al. Randomised phase II trial of mFOLFOX6 plus bevacizumab versus mFOLFOX6 plus cetuximab as first-line treatment for colorectal liver metastasis (ATOM trial), British Journal of Cancer https://doi.org/10.1038/s41416-019-0518-2

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler