Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Romatoid artrit (RA) sebebi henüz bilinmeyen, eklemleri etkileyen, en sık görülen kronik otoimmün hastalıktır. Genellikle birden fazla eklemde ağrı, tutukluk ve şişlik mevcuttur. Her türlü eklemi özellikle el ve ayaktaki küçük eklemleri daha sık tutar. RA’da eklemlerde fonksiyon kaybı, eklem hasarı ve deformitesi görülür. Romatoid enflamasyon eklemler dışında akciğer gibi diğer organlarda da gelişir. Her yaşta ve kadınlarda erkeklerden daha sık olarak görülür.

ACR’nin yıllık buluşmasında sunulan iki çalışma da beslenme şeklinin romatoid artrit gelişme şansını dikkat çekici şekilde etkilediği gösterildi.

Çalışmalardan ilkinde, kırmızı et, işlenmiş et, rafine tahıllar, kızarmış tavuk, yüksek yağlı süt ve tatlıları içeren tipik batılı diyetleri ile beslenen kişilerde; meyve, sebze, bakliyat, tüm tahıllar, kümes hayvanları eti ve balık içeren ihtiyatlı diyetler ve daha çok meyve, sebze ve tahılların ön planda olduğu Prudent diyetleri ile beslenen kişilere göre daha fazla RA gelişme riski olduğu bulundu.

Araştırmacılar, RA etiyolojisinde diyetin etkisinin tartışmalı olduğunu, daha önce yapılan çalışmalarda bireysel besin ve besin gruplarının küçük etkileri tespit edecek yeterli güçlerinin olmadığının esas alındığını söyledi. Fakat araştırmacılar bunun yerine çeşitli besin ve yiyeceklerin kümülatif etkisini inceleyen genel beslenme şekli analizlerinin, besin ve yiyeceklerin tek başına analizinden daha fazla hastalık riski tahmin etme gücünde olduklarını öngörüyor. Tek besin yaklaşımının besinler arası karmaşık etkileşimler hesaba katıldığında yetersiz olabileceğini ve aralarında ki yüksek düzeyde korelasyon olmasının hepsinin farklı etkilerini incelemeyi zorlaştırdığını bu yüzden yaptıkları çalışmada beslenme ve RA etiyolojisi hakkındaki yeni bilgi sağlamak için beslenme şekillerinin genel etkilerinin incelediklerini belirttiler.

25-42 yaşları arasında 116,460 kadının katıldığı Nurses' Health Study II vasıtasıyla araştırmacılar 93,859 RA tanısı almamış kadını 1991-2011 yılları arasında her 4 yılda bir beslenme anketi uygulayarak takip ettiler. Bu anketler ile araştırmacılar kadınlar arasında batılı ve Prudent olmak üzere 2 beslenme şekli belirlediler. Çalışma boyunca yaş ortalaması 49 olan 347 kadında RA geliştiğini gördüler. Yaş, sigara kullanımı, vücut kitle indeksi, günlük aldıkları toplam kalori, alkol tüketimi, fiziksel aktivite ve sosyoekonomik durumlarını göz önüne aldıklarında batılı beslenme şekli ile beslenen kadınlarda Prudent diyeti ile beslenenlere göre RA gelişme riskinin daha yüksek olduğunu gördüler fakat öte yandan BKİ bu bulguların gücünü zayıflatmış olabileceğini de eklediler. Araştırmacılar bu mekanizmanın tam olarak ne olduğu anlaşılmasa da hastalık gelişme riski yüksek grupta sağlıklı beslenmenin faydalı olabileceğini söylediler.

İkinci çalışmada, Amerikalılar için beslenme rehberini takip edenlerde RA gelişme riskinin düşük olduğunu gösterdiler. Araştırmacılar bu rehberi takip etmenin RA gelişme riskine nasıl etkilediğini yine Nurses' Health Study II ve düzenli anket uygulayarak değerlendirdiler. Çalışmada gıda tüketim sıklığı anketinden sağlanan farklı besinlerin diyetteki alımını incelediler. Alternatif Sağlıklı Beslenme Endeksi 2010 ile katılımcıların beslenme rehberine ne kadar uyduklarını değerlendirdiler ve beslenme şekli ile RA gelişme riski arasındaki ilişkiyi incelediler. Araştırmacılar, 1991-2011 yılları arasındaki verilere baktıklarında 347 hastada RA geliştiğini gördüler. Rehbere en iyi uyan katılımcılar ile çok iyi takip etmeyenleri karşılaştırdıklarında RA gelişme riskinin %33 daha az olduğunu gördüler. Ve yine bu çalışamada da öncekinde olduğu gibi beden kitle indeksinin diyet ile RA riskini bağlayan orta güçlü bir etken olabileceğini de eklediler.

Çalışmadaki 347 hastanın 215’inin seropozitif ve 132’sinin seronegatif RA’ya sahipti. Araştırmacılar bu iki grupta rehberi takip edenlerde RA gelişme riski açısından seronegatif grupta daha güçlü bir ilişki olduğunu tespit ettiler.

Araştırmacılar yaptıkları çalışmalar da diyetin RA gelişimi ile ilişkisi olduğunu saptadıklarını ve bu ilişkinin mekanizmasını çözmek için daha fazla çalışma yapmayı düşündüklerini söylediler.

Medikaynak Referanslar

  American College of Rheumatology "Diet may determine your risk for rheumatoid arthritis." ScienceDaily, 8 November  2015. 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler