Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Beyincik, sensorimotor kontrol için gereklidir ancak aynı zamanda sosyal davranışlar dahil olmak üzere daha yüksek bilişsel işlevlere de katkıda bulunur. Yakın tarihli bir çalışmada, Inserm - Montpellier Üniversitesi (Fransa), Institut de Neurociències Universitat Autònoma de Barcelona (INc-UAB) (İspanya) ve Lozan Üniversitesi'nden (İsviçre) bilim insanlarını içeren uluslararası bir araştırma konsorsiyumu dopaminin (DA) beyincikte D2 reseptörleri (D2R) üzerindeki etkisiyle sosyal davranışları etkilediğini gösterdi. Araştırmacıların çalışması, farklı fare modelleri ve genetik araçlar kullanarak belirli bir serebellar hücre tipi olan Purkinje hücrelerindeki D2R düzeyi değişikliklerinin motor işlevleri etkilemeden sosyalliği ve sosyal yenilik tercihini değiştirdiğini gösteriyor. Bu yeni bulgular, otizm spektrum bozuklukları (OSB), bipolar duygu durum bozukluğu veya şizofreni gibi psikiyatrik bozuklukların da belirli serebellar hücre tiplerinde değişmiş dopamin reseptörleri ekspresyonu ile ilişkili olup olmadığını belirlemenin yolunu açıyor.

DA nöronları beyin ödül sisteminin önemli bir bileşenidir. Bu nöronlar motivasyonu, duygusal durumları ve sosyal etkileşimleri sıkı bir şekilde düzenler. Bu süreçlerin düzenlenmesi büyük ölçüde limbik bölgelere gömülü nöral devrelere atfedilmiş olsa da son kanıtlar esas olarak motor kontrolle ilgili bir bölge olan beyinciğin sosyal davranışlar dahil olmak üzere daha yüksek bilişsel işlevlere de katkıda bulunabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, serebellar dopamin sinyallerinin bu işlevlerin modülasyonuna katılıp katılmadığı henüz keşfedilmemiştir.

Araştırmacılar, hücre tipine özgü transkriptomikleri, immünofloresan analizlerini ve 3D görüntülemeyi birleştirerek ilk kez serebellar korteksin çıkış nöronları olan Purkinje hücrelerinde (PC) dopamin D2R varlığını gösterdiler. Patch-clamp kayıtlarını kullanarak, PC'lerde D2R modülasyonlu sinaptik uyarımı gösterebildiler. Inserm araştırma direktörü Dr Emmanuel Valjent, "Bu ilk sonuç grubu, D2R'nin beyincikte bulunduğunu ve düşük ekspresyon düzeyine rağmen işlevsel olduklarını ortaya koydukları için bizim için zaten belirleyiciydi." diyor.

Araştırmacılar daha sonra işlevlerini incelemeye devam ettiler. PC'lerde D2R'yi seçici olarak geçersiz kılmak veya aşırı ekspresyon için genetik yaklaşımlar kullanarak, bu değişikliklerin motor ve motor olmayan serebellar fonksiyonlar üzerindeki etkisini analiz ettiler. Makalenin ilk yazarı Dr. Laura Cutando: "Serebellumun tam ortasındaki PC'lerin D2R ekspresyon düzeyi, Crus I/II lobülleri ve sosyal davranışların modülasyonu arasında beklenmedik bir nedensel bağlantı ortaya çıkardık. Bu spesifik dopamin reseptörünün ekspresyonunu azaltmak, farelerin sosyalliğini ve sosyal yenilik tercihlerini bozarken, koordinasyon ve motor işlevleri etkilenmedi." diye açıklıyor.

Bu çalışma, dopaminin serebellumdaki rolünün ve şizofreni, DEHB ve anksiyete bozuklukları gibi ortak anormal DA sinyallerine ve değişen sosyal davranışlara sahip psikiyatrik bozuklukların altında yatan mekanizmaların daha iyi anlaşılmasına yönelik ilk adımı oluşturmaktadır.

Medikaynak Referanslar

How the cerebellum modulates our ability to socialize. ScienceDaily, June 2022.

www.sciencedaily.com/releases/2022/06/220616121543.htm

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler