Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma

Ne yiyeceğimizi seçeceğimiz, iki ana mekanizmaya bağlıdır. İlk olarak, bir yemeğin tadı ve sağlık durumu gibi farklı özelliklere bir değer atfedilir. Daha sonra, her bir özelliğe verdiğimiz önemi göz önünde bulundurarak, en yüksek genel değere sahip olan yiyecekleri seçeriz.

Bireyin sağlıklı yiyecekleri seçebilme yeteneğini öngören beyin yapıları olup olmadığını araştırmak için yapılan yeni bir çalışma, yemek seçimlerini yaparken dört çalışmadaki katılımcıların beyinlerinin anatomik görüntüleme verilerini inceledi.

Dört çalışmaya 78 kadın ve 45 erkek katıldı. Üç çalışmada, katılımcılar bir MR tarayıcının içine yerleştirildi. Araştırmacılar katılımcılara yiyeceklerin fotoğraflarını gösterdiler ve çalışmanın sonunda belirli bir yiyeceği ne kadar yemek istediklerini sordular. Onlara kararlarını üç koşula dayalı olarak vermeleri söylendi: her zamanki tercihleri ne olurdu ve yiyeceklerin tadına ve sağlıklılıklarına göre nasıl önceliklendirirlerdi.

Dördüncü çalışmada, katılımcılara ya normal olarak seçecekleri, ya da istemedikleri şeylerden kaçınarak seçtikleri bir yiyecek seçmeleri söylendi. Bu grup katılımcılara, çalışma sonunda yemek yemeye hak kazanacak bir gıda maddesi için ödeyecekleri fiyatı belirtmeleri ve fiyatların $ 0 ile 2.50 aralığında olması gerektiği belirtildi.

Gri Madde Hacmi Artınca Daha Sağlıklı Besinler Tercih Ediliyor

İlk üç çalışmadan elde edilen yapısal görüntüleme verileri, dorsolateral prefrontal kortekste (dlPFC) ve ventromedial prefrontal korteksteki (vmPFC) gri madde hacminin, sağlıklı gıda maddelerinin seçimini öngördüğünü göstermektedir. Kısacası, iki beyin bölgesinde daha fazla gri madde hacmine sahip olan katılımcılar, yiyeceklerin sağlıklı olmasına daha fazla önem verdi ya da yiyeceklerin sağlıkları üzerine etkilerine odaklanmaları istendiğinde, gıda seçimlerinde daha fazla disiplin sergilediler.

Dördüncü çalışmanın sonuçları diğer çalışmaların bulgularını doğruladı. Ayrıca farklı katılımcılar ve farklı bir görevde, vmPFC ve dlPFC'deki gri madde hacmi, diyetin kendi kendini kontrol ettiğini öngördü. Birlikte değerlendirildiğinde, sonuçlar ilk kez dlPFC ve vmPFC'nin nöroanatomisindeki farklılıkların bireylerin sağlıklı gıda seçimleri yapma kabiliyetini etkilediğini gösterdi.

Bu çalışmanın bulguları, ileri araştırmalar için bir ilk adım olabilir ve anoreksiya nervoza gibi işlevsiz kontrol yetenekleri ile karakterize olan yeme bozukluklarında erken tanıya yardımcı olabilir.

Medikaynak Referanslar

Beyin, korteks, gri madde, ak madde, açlık, tokluk, sağlıklı beslenme, abur cubur, korteks, dorsolateral prefrontal, ventromedial prefrontal

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler