Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Chulalongkorn Üniversitesi, Tohoku Üniversitesi ve George Washington Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir çalışmanın,beyin üzerindeki cinsiyete özgü etkilerinden sorumlu olabilecek otizm aday genlerini tanımlayan ilk çalışma olduğu bildirilmiştir. Çalışma BPA'nın otizm spektrum bozukluğunda (OSB) malebias prevalansına katkıda bulunan çevresel bir faktör olarak hizmet edebileceğini öne sürmektedir. Yapılan bu araştırma Scientific Reports dergisinde yayınlanmıştır. Bilim insanları BPA’nın, günlük hayatımızda birçok üründe yaygın olarak kullanıldığını ve çevrede, gıdada veya insan plasentasında bulunan mikro veya nanoplastiklerde bol miktarda bulunduğunu belirtmişlerdir. Bozulmuş sosyal iletişim, kısıtlı ilgi alanları ve tekrarlayan davranışlarla karakterize OSB nörogelişimsel bozukluk üzerinde çevresel bir etki olduğu düşünülmektedir. Yapılan çalışmalar OSB’nin, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 54 çocuktan 1'ine teşhis konulduğunu ve dünya çapında önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu göstermiştir. Chulalongkorn Üniversitesi Müttefik Sağlık Bilimleri Fakültesi, Otizm ve PSikiyatrik bozuklukların SYstems Nörobilim (SYNAPS) Araştırma Birimi başkanı, yardımcı doçent olan Dr.Tewarit Sarachana, birçok çalışmanın, BPA'nın OSB'de bozulduğu bilinen nörolojik fonksiyonları bozduğunu ve bilim adamlarının BPA'nın OSB için temel çevresel risk faktörlerinden biri olabileceğine inanmasını sağladığını göstermiş olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte Sarachana, BPA'nın OSB'nin duyarlılığına nasıl neden olabileceğini veya artırabileceğini ve bozukluğun erkek yanlılığında da rol oynayıp oynamadığını hala bilmediklerini ifade etmiştir. Ayrıca Sarachana, son çalışmalarından birinin, doğum öncesi BPA'ya maruz kalmanın hipokampustaki birkaç OSB aday geninin ifadesini cinsiyete bağlı bir şekilde değiştirdiğini göstermesine karşın OSB aday genlerinin düzensizliği ile bozulmuş nörolojik fonksiyonların arasındaki bağlantının hala eksik olduğunu sözlerine eklemiştir.

Gebelik döneminde BPA'ya maruz kalma

Çalışmanın ilk yazarı olan Surangrat Thongkorn, bu çalışmada, gebelik döneminde BPA'ya maruz kalmanın hipokampusta nöronal canlılığı ve nöronal yoğunluğu azalttığını, sadece erkek çocuklarda öğrenme veya hafızayı bozduğunu gösterdiklerini belirtmiştir. Thongkorn, ilginç bir şekilde, hipokampusta OSB ile ilgili birkaç gen ekspresyonunun düzensiz olduğunu ve nöronal canlılık, nörojenez veya öğrenme / hafıza ile cinsiyete özgü korelasyonlar gösterdiğini ifade etmiştir. Thongkorn, doğum öncesi BPA maruziyeti altında, bu genlerin, OSB riskini ve erkeklerde daha yüksek prevalansını belirlemede önemli roller oynayabileceğini sözlerine eklemiştir. Araştırmacılar çalışmalarında bulunan BPA etkilerindeki cinsiyet farklılıklarının, BPA'nın erkek ve dişi yavru beynini farklı moleküler mekanizmalar yoluyla olumsuz etkilediğini güçlü bir şekilde göstermekte olduğunu bildirmişlerdir. Sarachana, beyindeki BPA'nın cinsiyete özgü moleküler mekanizmasını belirlemek için bu sorunlar üzerinde aşamalı olarak çalıştıklarını belirtmiştir. Ayrıca Sarachana, BPA'nın etkilerini ve OSB'deki moleküler mekanizmaları anlamanın, gelecekte BPA'nın kullanımına ilişkin politikada değişikliklere ve hatta OSB tedavisi için moleküler hedeflerin keşfedilmesine yol açabileceğini ifade etmiştir.

Medikaynak Referanslar

Tohoku University, Prenatal BPA exposure may contribute to the male bias of autism spectrum disorder, ScienceDaily, 19 January 2021.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler