Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma

X-ışınları ve gama ışınları gibi yüksek frekanslı radyasyon ve bazı daha yüksek enerjili morötesi radyasyon, iyonlaştırıcı radyasyon olarak bilinir çünkü atomlardaki elektronları ve diğer yüklü parçacıkları yok edebilirler. Hücrelerin içindeki DNA'ya zarar verecek kadar enerjiyi taşıyarak kansere neden olabilirler. Bununla birlikte, radyofrekans radyasyon (RFR) spektrumun daha düşük enerjili ucundadır ve yüklü parçacıkları yok edemez ve atom yapısını değiştiremez, ancak atomlar ve moleküllerin titremesine neden olabilir. Besin, doku ve su tutan diğer maddeler tarafından büyük miktarda absorbe edilirse ısı üretir. RFR, DNA'ya zarar vererek kansere neden olabilen radyasyon türü olmasa da, dokuyu kansere yol açabilecek başka şekillerde değiştirebileceği yönünde endişeler mevcuttur. RFR'ye insan maruziyetinin ana kaynağını cep telefonu el cihazlarının kullanımı oluşturuyor.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsünün (NIH) bir parçası olan Ulusal Toksikoloji Programı'nın, (NTP) cep telefonları tarafından yayılan radyofrekans radyasyonun (RFR) etkilerini inceleyen, biri sıçanlarda ve diğeri farelerde yapılan iki büyük "toksikoloji ve karsinogenez" çalışmalarının yeni sonuçlarını içeren taslak raporlarına göre, radyofrekans radyasyona yüksek maruziyet, erkek sıçanların kalplerinde sinir çevresinde doku tümörleri ile sonuçlandı, ancak bu dişi sıçan veya erkek- dişi farelerde gözlenmedi.

Schwann Hücreleri Etkileniyor

Çalışmalar için sıçanları ve farelerin farklı RFR seviyelerine maruz bırakıldığıı özel odalar oluşturuldu. Maruziyet günde 9 saati aşkın bir süre, 10 dakika açık, 10 dakika kapalı olacak şekilde gerçekleşti ve 2 yıl devam etti. Araştırmacılar, bir fare ya da sıçanın ömründeki 2 yılın insandaki yaklaşık 70 yıla denk geldiğini söyledi. RFR'ye maruziyet düzeyleri, ABD'deki cep telefonlarında yasal olarak izin verilen azami seviyenin yaklaşık dört katına kadar değişmekteydi. Hayvanlar, ABD'de sesli çağrı yapmak ve metin göndermek için kullanılan 2G ve 3G sinyallerinkiyle aynı frekans ve modülasyona maruz bırakıldılar.

Araştırmacıların erkek sıçanların kalplerinde, periferik sinirleri çevreleyen koruyucu ve destekleyici dokuyu oluşturan Schwann hücrelerinden gelişen, nadiren kanseröz olan schwannom adı verilen tümör insidansının, izin verilen cep telefonu emisyonlarının ötesinde olan RFR seviyelerine maruz kaldıkça arttığını gösterdiler. Ayrıca, bu RFR düzeylerinin hem erkek hem de dişi sıçanlarda kalp dokusunda olağandışı hasarlanma şekillerine yol açtığını buldular. Bununla birlikte, farelerde RFR maruziyetinden kaynaklanan sağlık sorunları için çok az kanıt mevcuttu.

Medikaynak Referanslar

Toxicology and Carcinogenesisstudies in HSD:Sprague Dawley SD Rats Exposed to Whole-Body Radio Frequency Radiation at a Frequency (900 Mhz) And Modulations (GSM and CDMA) Used by Cell Phones, March 26 to 28, 2018, National Toxicology Program

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler