Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

SARS-CoV-2 hızlı antijen testlerinin, standart polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemiyle karşılaştırıldığında, 17 yaş ve altındaki hastalar için oldukça doğru olduğu geniş bir prospektif çalışmada gösterilmiştir

Johns Hopkins Medicine ve iş birliği yapan kurumlardan araştırmacılar tarafından yürütülen bu çalışma, 2021'de yedi aylık bir süre boyunca Baltimore Kongre Merkezi Sahra Hastanesi (BCCFH) test sahasında görülen 17 yaş ve altı 1.000'den fazla hasta ile yürütülmüştür. Bulgular ilk olarak 6 Ocak 2022'de bilim insanlarının ve klinisyenlerin acil COVID-19 araştırmalarını paylaştığı MedRxiv internet sitesinde yayınlanmıştır.

Çalışma hızlı antijen testinin asemptomatik çocuk ve ergenlerde güvenle kullanılabileceğini göstermiştir. Bu şekilde yapılan tarama okullarda güvenliği sağlamaya yardımcı olacaktır.

Çalışma yazarlarından Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Zishan Siddiqui 'Pediatrik popülasyonlarda SARS-CoV-2 için hızlı, doğru ve erişilebilir tanı testleri özellikle delta ve omicron gibi daha yeni varyantların bulaşıcılığı göz önüne alındığında, çocukların okula devam edebilmesi için kritik öneme sahiptir. Delta varyantı baskın olduğunda yürütülen araştırmamız, daha bulaşıcı varyantlar yaygın hale gelmeden önce yapılan çalışmalara göre çocuklarda hızlı antijen testinin doğruluğunun daha güncel bir değerlendirmesini sağlamaktadır. Çalışma hızlı antijen testinin duyarlılığının yüksek olduğunu gösteriyor’ dedi.

Siddiqui çalışmada hızlı antijen testi duyarlılığının (PCR testinin SARS-CoV-2 enfeksiyonunu saptayabileceği kişileri belirleme yeteneği) %92,7 ve özgüllüğünün (PCR testinin SARS-CoV-2 enfeksiyonunu saptayamayacağı kişileri belirleme yeteneği) %98 bulunduğunu açıkladı. Duyarlılığın semptomatik (%92,3) ve asemptomatik (%92,6) olgular için benzer olduğunu da ekledi.

Siddiqui ayrıca çalışmanın testin negatif öngörü değerinin (NPV —negatif test sonucu olan kişide PCR ile de negatif sonuç elde edilme olasılığı) hem semptomatik (%99,2) hem de asemptomatik (%99,7) gençlerde yüksek olduğunu da belirtti.

Hem PCR hem de hızlı antijen testleri için ilk adım burun sürüntüsü ya da bir miktar tükürükten hasta örneği alınmasıdır. Alınan örneğin hazırlanması ve analizi ise farklıdır. PCR testi örnekten aldığı küçük bir SARS-CoV-2 genetik materyalini binlerce kez üreterek kolay saptanmasını sağlar. Hızlı antijen testi antikor kullanarak örnekteki SARS-CoV-2 partiküllerinin yüzeyindeki proteinlerini arar. Hızlı antijen testi SARS-CoV-2 virüsüne özgü antikor içeren hazır bir kit kullanımını içerir. Test kısa bir eğitim ardından herkes tarafından yapılabilir ve 15 dakikada sonuç verir.

Daha önce yürüttükleri bir çalışmada, Siddiqui ve meslektaşları, PCR testinin klinik açıdan daha iyi olsa da (temelde SARS-CoV-2 saptama oranı %100) hızlı antijen testinin halk sağlığı açısından daha iyi olduğunu saptamıştır. Bu çalışma bu bulguların genç insanlar için de doğrulanmasını sağlamıştır.

Araştırmada 7 Mayıs 2021'den 6 Aralık 2021'e kadar Baltimore sahra hastanesine test için gelen 17 yaş ve altı 1.054 çocuk ve ergene hem hızlı antijen hem de PCR uygulamıştır.

Siddiqui 'Bulgumuz ayrıca, virüse maruz kalan okul çocuklarının sık sık test edilirken kesintisiz yüz yüze öğrenmeye devam etmelerine olanak sağlayacak bir stratejiyi desteklemektedir. Ancak çocuklarda ve ergenlerde negatif hızlı antijen testi uygulaması fiziksel mesafe, maske ve havalandırma gibi diğer COVID-19 güvenlik önlemlerinden vazgeçmek anlamına gelmiyor. Hızlı test çocuklarımız için başka önemli bir güvenlik katmanı olarak düşünülmelidir. Pozitif hızlı test sonuçlarını doğrulamak için PCR testi önerilebilir' diyor.

Medikaynak Referanslar

Rapid COVID-19 Tests Highly Accurate for Children & Adolescents, Study Finds | Clinical Lab Products, Jan 19, 2022, Covid 19Immunoassay Reagents & test Kits

 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler