Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

10 Mart 2020 itibariyle, 2019 yeni koronavirüsü (SARS-CoV-2) dünya çapında 110.000'den fazla enfeksiyon ve 4000 ölümden sorumludur; ancak enfekte çocukların epidemiyolojik özellikleri ve klinik özelliklerine ilişkin veriler sınırlıdır. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan 72.314 vakanın yakın tarihli bir incelemesi, vakaların % 1'inden daha azının 10 yaşından küçük çocuklarda olduğunu göstermiştir.

Çocuklarda hastalık spektrumunu belirlemek için SARS-CoV-2 enfeksiyonu doğrulanmış veya şüphelenilen kişilerle bilinen teması olan hem semptomatik hem de asemptomatik çocuklar değerlendirildive Wuhan'daki 16 yaşın altındaki enfekte çocukları tedavi etmek için merkezi hükümet tarafından atanan tek merkez olan Wuhan Çocuk Hastanesi'nde tedavi edildi. SARS-CoV-2 RNA'nın belirlenmiş yöntemlerle saptanması için nazofaringeal veya boğaz çubukları elde edildi. Klinik sonuçlar 8 Mart 2020'ye kadar izlendi.

28 Ocak - 26 Şubat 2020 arasında değerlendirilen ve test edilen 1391 çocuğun toplam 171'inde (% 12.3) koronavirüs enfeksiyonu olduğu doğrulandı. Enfekte çocukların medyan yaşı 6.7 idi. Hastalık sırasında herhangi bir zamanda çocukların % 41.5'inde ateş mevcuttu. Diğer yaygın belirti ve semptomlar arasında öksürük ve faringeal eritem vardı.

Toplam 27 hastada (% 15.8) herhangi bir enfeksiyon belirtisi veya pnömoninin radyolojik özellikleri yoktu. Toplam 12 hastada pnömoninin radyolojik özellikleri vardı, ancak herhangi bir enfeksiyon semptomu yoktu. Hastanede yatış sırasında 3 hasta yoğun bakım desteği ve invaziv mekanik ventilasyon gerektirdi; hepsinde eşlik eden rahatsızlıklar vardı (hidronefroz, lösemi [hasta idame kemoterapi alıyordu] ve intususepsiyon). Lenfopeni (lenfosit sayısı, <1.2 × 109 litre başına 6 hastada (% 3.5) mevcuttu.

En sık rastlanan radyolojik bulgu bilateral buzlu cam opasitesiydi (% 32.7). 8 Mart 2020 itibariyle bir ölüm oldu. 10 aylık bir intususepsiyonlu çocukta çoklu organ yetmezliği vardı ve yatıştan 4 hafta sonra öldü. Toplam 21 hasta stabil durumdaydı ve 149 hasta hastaneden taburcu edildi.

Bu rapor, çocuklarda COVID-19 enfeksiyonundan kaynaklanan bir hastalık spektrumunu tanımlamaktadır. Enfekte yetişkinlerin aksine, enfekte çocukların çoğunda daha hafif bir klinik seyir görülür. Asemptomatik enfeksiyonlar nadir değildi.

Bu asemptomatik hastaların bulaştırma potansiyelinin belirlenmesi, devam eden pandemiyi kontrol etmek için önlemlerin geliştirilmesine rehberlik etmek için önemlidir.

Medikaynak Referanslar

Lu, J. Zhang, Y.Y. Li, and D. Liu and Drs. Shen, Xu, and Wong; “Sars-Cov-2 Infections in Children”  The New England Journal of Medicine, March 19, 2020

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler