Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Ocak ve Şubat 2021'de 1515 hastayla yapılan bir ankette, düzenli olarak hemodiyalize giren ABD hastalarının % 20'sinde, COVID-19 aşısı olma konusunda bir dereceye kadar tereddüt olduğu gösterilmiştir.

SARS-CoV-2 virüsüne karşı aşılamayla ilgili tereddütle ilişkilendirilen en sık bahsedilen endişe, olası yan etkilerle ilgiliydi. Bu, aşı olmaktan endişe duyan hastaların yarısından fazlası tarafından belirtilmiştir.

Tereddüt oranları 44 yaşında veya daha genç insanlar, kadınlar, Hispanik olmayan Siyah veya Hispanik olmayan diğer (genellikle Kızılderili veya Pasifik Adalı) olarak tanımlanan kişiler, bazı üniversite eğitimine sahip olanlar ve grip aşıs geçmişi olmayanlar arasında en yüksekti.

Tereddüt mü yoksa erişim mi?

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bir nefrolog olan Garcia, genel olarak, bulgular COVID-19 aşısı olmanın önündeki ana engelin "tereddüt yerine erişim" olduğunu gösteriyor, dedi.

New York'taki Mount Sinai Hastanesi nefrologlarından Joseph A. Vassalotti, "Diyaliz kliniklerinde aşıların uygulanması yardımcı olacaktır. Hastalar zaten klinikte grip aşısı almaya alışkın" yorumunu yaptı.

Vassalotti, düzenli olarak hemodiyalize giren savunmasız insan popülasyonunu korumanın önemine değindi. Bu hastalar arasında, 2017-2019 arasındaki benzer dönemlere kıyasla pandeminin zirve haftalarında tüm nedenlere bağlı ölümlerde % 37'lik bir artış olmuştur.

Herhangi Bir Aşı Tereddüt Seviyesi Endişe Vericidir

Bir röportajda, düzenli olarak diyalize giren hastalarla ilgili olarak "Aşılama bu yükü azaltmanın anahtarıdır, bu nedenle aşı konusunda herhangi bir tereddüt endişe vericidir" dedi.

Nisan-Aralık 2020 arasında yapılan bir dizi ankete göre, diyalize giren hastalar arasındaki tereddüt, genel ABD popülasyonundan daha az görünüyor. Bu seride, 8000'den fazla kişiden oluşan bir örneklemde tereddüt oranları % 50'ye yaklaştı.

Vassalotti, genel olarak insanlar arasındaki kararsızlığın, en azından kısa vadede, belirli tiplerde COVID-19 aşısı alan kişilerde nadir görülen trombotik olaylarla ilgili endişeler nedeniyle artmış olabileceğini belirtti.

Garcia ve arkadaşları, anketlerini 8 Ocak - 11 Şubat 2021 tarihleri ​​arasında, 30 veya daha fazla hastayı tedavi eden ve US Renal Care tarafından yönetilen 150 rastgele seçilmiş diyaliz kliniğinden herhangi birinde düzenli olarak hemodiyaliz gören hastalar arasında gerçekleştirdiler. Çalışma 22 eyalette hastaları kaydetti. Hastaların çoğu 45-79 yaşları arasındaydı; % 30 Hispanik olmayan beyazdı; % 30 Siyah ve% 24 İspanyol'du. Anket 24 sorudan oluşuyordu ve tamamlanması yaklaşık 10 dakika sürdü.

"COVID-19 aşısının genel nüfus için güvenli ve etkili olduğu kanıtlanmış olsaydı, onu olmaya çalışırdım" ifadesine yanıt olarak, % 20'si kesinlikle hayır, muhtemelen hayır veya emin değil şeklinde bir yanıt verdi; % 79'u muhtemelen ya da kesinlikle evet cevabını verdi.

Başka bir soru, diyaliz tedavisi gören kişiler için güvenli ve etkili olduğu kanıtlanırsa, bir aşı olma isteğiyle ilgili soruldu. Bu soruya yanıt olarak, % 19 kesinlikle hayır, muhtemelen hayır veya emin olmadığını söyledi.

Olası Olumsuz Etkiler Bir Sorun

Aşıyı olmakta neden tereddüt ettikleri sorulduğunda,% 53 olası yan etkileri belirtti; % 19 aşılarla ilgili genel rahatsızlığı dile getirdi; % 19'u COVID-19 aşılarının işe yarayacağını düşünmediğini söyledi; % 17'si bir COVID-19 aşısına ihtiyaç duymadıklarını söyledi; ve % 15'i COVID-19 aşılarının tehlikeli olduğunu duyduğunu veya okuduğunu söyledi.

Anket katılımcılarına COVID-19 aşıları hakkındaki birincil bilgi kaynakları hakkında da bir dizi soru soruldu. Yaklaşık dörtte üçü televizyon haberlerine atıfta bulundu; yaklaşık % 35'i diyaliz kliniği personelinden bahsetti; yaklaşık % 30'u arkadaşları ve ailelerini belirtti; % 20’si sosyal medyaya atıfta bulundu; % 20'si nefrologlarından bahsetti; ve yaklaşık % 15’i gazetelerden alıntı yaptı.

Sonuçlar, aşı olmayı teşvik etmek için potansiyel olarak etkili müdahalelerin, diyaliz seansları sırasında hastalara bilgilendirici videolar göstermeyi ve diyaliz merkezlerindeki personeli hastaları COVID-19 aşıları hakkında proaktif olarak eğitmeye teşvik etmeyi içerdiğini ileri sürüyor, Garcia ve Vassalotti.

Vassalotti, "Aralarında tereddüt seviyesinin yüksek olduğu belirli demografik grupları hedeflemenin yanı sıra geniş eğitim tedbirlerine ihtiyacımız var" dedi.

Diyalize giren hastaların diyaliz kliniği personelinin mesajlarına açık olduğunu ve bunun "tereddütlerin altında yatan yanlış anlamaları anlama ve bunları bireysel olarak ele alma fırsatı" sunduğunu belirtti.

Medikaynak Referanslar

20% of Dialysis Patients Are Hesitant About COVID-19 Vaccine, Medscape Medical News, Accessed on 20 April 2021

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler