Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Anketler pandemi kaynaklı aksaklıklardan en çok kadınların, küçük çocukların ebeveynlerinin ve beyaz olmayan insanların etkilendiğini ve daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu göstermektedir

Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bilim insanlarını araştıran iki çalışmaya göre, COVID-19 pandemisi araştırmacıların üretkenliğini ve zihin sağlığını önemli ölçüde olumsuz etkilemiştir Bu sorunu araştıran araştırmacılar, aksamalardan en çok etkilenen bilim insanlarını, özellikle de kadınları, küçük çocuğu olan anne babaları ve beyaz olmayan insanları desteklemek için acilen önlemlere ihtiyaç olduğu konusunda uyarmaktadırlar.

Yaklaşık 7.000 temel araştırmacının katıldığı iki anketi içeren bir araştırmaya öncülük eden Evanston, Illinois Northwestern Üniversitesi'nden ağ bilimi araştırmacısı Dashun Wang ‘En kötü sonuçları henüz görmüyor olabiliriz’ yorumunda bulunmuştur. Pandemi başlangıcında Nisan 2020'de ilk anket yapıldığında, bilim insanları araştırmaya pandemi öncesine göre önemli ölçüde daha az zaman harcamaktaydı. Wang'ın ekibi Ocak 2021'de başka bir araştırmacı anketi yaptıklarında bu etkinin büyük ölçüde azaldığını gözlemlemişlerdir.

Daha az yeni iş birliği

Daha yakın tarihli bir anket, 2019 yılına kıyasla geçen yıl birçok araştırmacı için araştırma yayınlarının azaldığını da gösterdi. COVID ile ilgili projeler üzerinde çalışmayan bilim insanları yeni yayın ve başvuru oranlarının 2020 yılında sırasıyla %9 ve %15 azaldığını bildirmiştir. Wang'a göre daha endişe verici olan, bilim insanlarının genel olarak 2020'de daha az araştırma projesi başlatmasıdır (2019'a göre ortalama %26 azalma). Yeni fikirlerin az olmasında psikolojik faktörler de rol oynayabilmektedir. Wang, krizlerle uğraşırken, ’Daha geniş ve yaratıcı bakmak yerine tek bir şeye odaklanmaya çalışan bu tür bir tünel vizyonumuz var’ demiştir.

Bu yıl Mart ve Nisan aylarında Birleşik Krallık yüksek öğretim kurumlarında çalışan iki bin personele zihin sağlığını araştıran bir anket uygulanmıştır. Neredeyse üçte ikisi, haftada en az bir kez duygusal olarak tükenmiş hissettiklerini bildirirken en az dörtte biri her gün böyle hissettiğini bildirmiştir. İngiltere'deki üniversite akademisyenlerinin anket sonuçları, birçok bilim insanının başa çıkmakta zorlandığını göstermektedir. Michigan Üniversitesinden onkolog Reshma Jagsi 'İnsanların çok fazla endişe ve stres yaşarken gelecek yıl için yenilikçi ve etkili araştırma tasarlamasını beklemek gerçekçi değil' demiştir.

Artan cinsiyet ve ırk eşitsizliği

Wang ve meslektaşları tarafından Temmuz 2020'de yayınlanan 2020 anket verilerinin bir başka analizi, pandeminin olumsuz etkilerinin bilim kadınlarını ve küçük çocuklu bilim insanlarını orantısız bir şekilde etkilediğini bulmuştur. Cinsiyet farkı, diğer birçok çalışmada da ortaya çıkmıştır. Amsterdam merkezli Elsevier tarafından yayınlanan 2.000'den fazla makalenin analizi, kadınların erkeklere göre daha az makale gönderdiğini ortaya koymuştur.

Brezilyalı akademisyenler üzerinde yapılan bir araştırma, anne ya da beyaz olmayan bir bilim insanı olmanın, pandeminin üretkenlik üzerindeki etkilerini arttırdığını bulmuştur. Çocuklu siyahi kadın araştırmacılar Nisan ve Mayıs 2020'de planladıkları yayınların yarısından azını gönderirken, çocuğu olmayan beyaz erkeklerin planlarındaki etki çok düşük çıkmıştır. Brezilya Rio Grande do Sol Federal Üniversitesi'nde araştırmayı yöneten moleküler biyolog Fernanda Staniscuaski, 'Cinsiyet ve ebeveynlik etkilerini görmeyi bekliyorduk, ancak ırksal etki bizim için şaşırtıcıydı' demiştir. Brezilya'daki ve başka yerlerdeki siyahi bilim insanlarının genellikle akademik olarak daha fazla izole olduklarını ve pandemi sırasında profesyonel ağların parçası olmanın faydalarını kaçırdıklarını söylemiştir.

Staniscuaski, en kötü etkilenen araştırmacıların pandeminin etkilerinden kurtulmasına yardımcı olacak planlar olmadan, bazılarının önümüzdeki yıllarda daha az yayın ve kariyer fırsatı içeren bir ‘kısır döngüye’ girebileceği konusunda uyarmaktadır. Wang da şimdi harekete geçmenin gelecekteki etkileri sınırlamaya yardımcı olabileceğini savunmaktadır. Çocuk bakımı desteği gibi 'kısa vadeli yatırımlar', 'uzun vadeli yarar' sağlayacaktır, demiştir.

Medikaynak Referanslar

The COVID pandemic has harmed researcher productivity – and mental health NATURE NEWS 09 November 2021. https://doi.org/10.1038/d41586-021-03045-w 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler