Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Harvard Tıp Fakültesi Massachusetts General Hospital tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, hastaneye kabul sırasında yeni diyabet tanısı konulan birçok COVID-19 hastası, viral enfeksiyonun akut stresiyle ilgili geçici bir hastalık formu gösterebilir ve kan şekeri düzeyleri taburcu olduktan hemen sonra normale dönebilir.

Bu hastalar arasında önceden diyabet tanısı konulmuş bireylerle karşılaştırıldığında genç, beyaz olmayan ve sigortasız kişi sayısı daha yüksekti; bu durum diyabet tanısı konulan olguların çoğunda sağlık hizmetlerine sınırlı erişimi olan bireylerde önceden var olan ancak tanı konulmamış diyabet olabileceğini de düşündürmektedir. Çalışma Journal of Diabetes and Its Complication dergisinde yayımlanmıştır.

Tüm dünyada COVID-19 hastane başvurularında yüksek oranda yeni diabetes mellitus tanısı bildirilmiştir. Bununla birlikte bu fenomenin gerçekten yeni diyabet gelişimini mi yoksa daha önce tanı konulmamış olguları mı temsil ettiği açıklığa kavuşturulmamıştır. Ayrıca bu yüksek kan şekerinin nedeninin ne olabileceği ve hastaların kan şekerlerinin enfeksiyon sonrası düzelip düzelmediği de bilinmiyor.

COVID-19 hastalarında önceden var olan diyabet hastaneye yatış, yoğun bakım ünitesine yatış, mekanik ventilasyon ve ölüm oranlarında artış ile ilişkilendirilmiştir.

Endokrinoloji ve Diyabet Bölümü araştırmacısı Sara Cromer ‘COVID-19'un neden olduğu inflamatuvar stresin, yeni başlayan veya yeni tanı konulan diyabette önemli bir katkısı olabileceğini düşünüyoruz. COVID-19 doğrudan diyabete neden olmak yerine önceden var olan ancak tanı konulmamış diyabeti olan kişilerin doktora görünmesini teşvik etmiş olabilir. Çalışmamız, bu bireylerde daha yüksek inflamatuvar marker olduğunu ve önceden diyabet tanısı olan COVID-19 hastalarına göre daha fazla yoğun bakım ünitesine gereksinim duyduğunu göstermiştir' dedi.

Araştırma ekibi 2020 baharında pandeminin zirvesinde hastanelerine başvuran ve diabetes mellitus belirtileri gösteren 594 kişi ile çalışmıştır. Bu gruptan 78 kişiye daha önce diyabet tanısı konulmamıştır.

Araştırmacılar, yeni tanı konulan hastaların çoğunda önceden diyabeti olanlara kıyasla kan şekeri düzeyinin daha düşük ve COVID-19 hastalık şiddetinin daha yüksek olduğunu saptamıştır.

Hastaneden taburcu olduktan sonra katılımcıların izlemi, bireylerin yaklaşık yarısında kan şekeri düzeyinin normale döndüğünü ve yalnızca %8'inde bir yıl sonra insüline ihtiyaç duyulduğunu ortaya çıkarmıştır.

Cromer, 'Bu sonuç bize yeni tanı konulan diyabetin COVID-19 enfeksiyonunun akut stresiyle ilgili geçici bir durum olabileceğini gösteriyor' dedi.

Gerçekten de bu önemli bulgu, yeni tanı konulan diyabetin nedeninin akut gelişen insülin direnci olduğu klinik görüşünü desteklemektedir.

Cromer 'Sonuçlarımız, çoğu COVID-19 hastasında yeni tanı konulan diyabetin altında yatan ana mekanizmanın akut insülin direnci olduğunu ve insülin eksikliğinin genellikle kalıcı olmadığını gösteriyor. Bu hastalar sadece bir süre için insüline veya diğer ilaçlara ihtiyaç duyabilir. Bu nedenle iyileşme olup olmadığının görülmesi için bu kişilerin yakından izlenmesi kritik öneme sahiptir.' dedi.

Medikaynak Referanslar

By MGH NEWS and PUBLIC AFFAIRS, COVID and Diabetes, Research Care Delivery, February 25, 2022

https://hms.harvard.edu/news/covid-diabetes

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler