Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yapılan araştırmacılar, 2018 yılında küresel olarak yaklaşık 9,6 milyon insan kanserden öldüğünü göstermiş olmakla birlikte bu sayının 2040 yılına kadar 16,4 milyona çıkmasının beklendiği bildirilmiştir. Almanya için karşılık gelen rakamlar sırasıyla 247.000 ve 326.000 olup, göreceli olarak %32 oranında bir artışı ifade etmektedir. Kanser terapisinde ve bazı kanserler için, aynı zamanda erken teşhiste şüphesiz ilerleme, geçtiğimiz on yıllarda birçok ülkede yaşa göre ayarlanmış kanser ölümlerinde istikrarlı bir yavaş düşüşe katkıda bulunmuştur. Ülkelerin çoğunda yaşa göre standardize edilmiş insidans artışına rağmen, 2007 ile 2017 arasında, 195 ülkenin 145'inde yaşa göre ayarlanmış kanser ölüm oranının azaldığı gözlemlenmiştir. Bilim insanları, tedavideki ilerlemeyle mortalitedeki azalmanın yüksek maliyetlere neden olduğunu belirtmişlerdir. Örneğin, ilerlemiş veya metastatik gastrointestinal kanserlerin tedavisi için 2006 ve 2017 yılları arasında 16 ilaç ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanmıştır. Hasta başına ortalama tedavi süresi üzerinden medyan toplam ilaç fiyatının 62415 $ olduğu ve 28 destekleyici klinik çalışmada, genel sağkalımın medyan yararının 1.9 olduğu bildirilmiştir. D vitamini takviyesi üzerine yapılan randomize klinik araştırmalar (RCT'ler), kanser ölümlerinde oldukça tutarlı bir düşüş olduğunu göstermiştir. Bu ilişki, tekli çalışmalarda istatistiksel anlamlılığa ulaşamamış olsa da, Kasım 2018'e kadar yayınlanan beş RCT'nin yakın tarihli bir meta-analizi, toplam kanser ölümlerinde %13 oranında önemli bir azalma sağladığını göstermiştir. Yapılan çalışmalar D vitamini takviyesinin düşük maliyetleri göz önüne alındığında, oldukça uygun maliyetli olabileceğini göstermiştir. Yapılan bu çalışmada araştırmacılar, Almanya'da D vitamini takviyesi ile kanser ölümlerini azaltmanın tasarruf ve maliyetlerini tahmin ettiklerini bildirmişlerdir. Önlenebilir kanser ölümlerinin sayısı, 50 yaşın üzerindeki kanser ölümleri ile RCT'lerin meta analizlerine göre D vitamini takviyesi ile elde edilen kanser ölüm oranındaki tahmini orantılı azalma ile çarpılarak tahmin edilmiştir.

Yaşam sonu tıbbi bakım tasarrufları

Araştırmacılar tasarruf edilen maliyetlerin, bu rakamın tahmini yaşam sonu kanser bakım maliyetleri (40.000 €) ile çarpılmasıyla tahmin edildiğini belirtmişlerdir. D vitamini takviyesinin yıllık maliyeti 50 yaşın üzerindeki kişi başına 25 € olarak tahmin edilmiş olmakla birlikte kapsamlı duyarlılık analizleri yapılmıştır. Ana analizde, D vitamini takviyesinin, yaklaşık 900 milyon € maliyet ve 1.154 milyar € tasarrufla yılda yaklaşık 30.000 kanser ölümünü önlediği tahmin edilmiş ve bu da 254 milyon € net tasarruf olduğunu göstermiştir. Özetle araştırmacılar, analizlerinin, Almanya'daki yaşlı yetişkinlerin nüfus çapında D vitamini takviyesinin, kanser hastaları için nüfus çapında D vitamini takviyesi maliyetlerini aşan yaşam sonu tıbbi bakım tasarruflarıyla yılda yaklaşık 30.000 kanser ölümünü önleyebileceğini öne sürdüğünü ifade etmişlerdir. Bu nedenle, kemik sağlığı ve diğer önemli sağlık çıktıları üzerindeki köklü veya en olası faydalı etkilerine ek olarak kanser yükünü sınırlamak son derece etkili ve ekonomik bir yaklaşım olabilmektedir. Spesifik takviye programlarının sağlık ve ekonomik etkisini daha kesin bir şekilde değerlendirmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, popülasyon düzeyinde hipovitaminoz D'nin yüksek prevalansının üstesinden gelmek için önlemler artık ertelenmemelidir. Araştırmacılar bunların, örneğin gıda takviyesi veya nüfus çapında veya hedeflenen D vitamini desteğinin teşvikini içerdiğini belirtmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Niedermaier T, Gredner T, Kuznia S, Schöttker B, Mons U, Brenner H. Vitamin D supplementation to the older adult population in Germany has the cost-saving potential of preventing almost 30 000 cancer deaths per year. Mol Oncol. 2021 Feb 4. doi: 10.1002/1878-0261.12924. Epub ahead of print. PMID: 33540476.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler