Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yeni bir çalışma, diş etlerinde sağlıklı bakterilerden daha fazla zararlı bakteriler bulunan yaşlı, bilişsel olarak sağlıklı yetişkinlerin, beyin omurilik sıvısında (BOS) amiloidoz biyobelirteçlerine sahip olma olasılığının daha yüksek olduğunu bulmuştur. NYU Diş Hekimliği Koleji'nden baş yazar Dr. Angela Kamer, e-posta yoluyla Reuters Health'e verdiği demeçte, beyindeki amiloid-betanın, Alzheimer hastalığının teşhisi için gerekli olduğunu ve klinik semptomlardan önce biriken ilk protein olduğunun düşünüldüğünü belirtmiştir. Kamer, beyin amiloid-betanın, BOS seviyelerinin azalmasıyla artmış beyin seviyeleri bulunduğundan BOS'den tahmin edilebileceğini ifade etmiştir. Kamer, çalışmalarının, bilişsel olarak normal yaşlı insanlarda subgingival bakteriler ile azalmış BOS amiloid-beta arasında ilk kez bir ilişki olduğunu gösterdiğini belirtmiş ve bulgularının benzersizliğinin, amiloid-beta homeostazında sağlıklı ve zararlı bakteriler arasındaki dengenin önemini gösterdiğini de sölerine eklemiştir.

Kamer ve meslektaşları, normal bilişsel işlevlere sahip 65 yaş ve üstü 48 yetişkin üzerinde çalıştıklarını, subgingival bakteri örnekleri topladıklarını, ağız sağlığına zararlı ve sağlıklı olduğu bilinen bakterileri ölçtüklerini bildirmişlerdir. Ayrıca lomber ponksiyon yoluyla elde edilen BOS'ta amiloid-beta ve tau'nun AD biyobelirteçlerini de değerlendirmişlerdir. Araştırmacılar Alzheimer ve Demans: Teşhis, Değerlendirme ve Hastalık İzleme'ye verdikleri raporda cins ve tür düzeylerinde, sağlıklı bakterilere zararlı olan bir orana sahip olduğunu, subgingival bakterilerde daha yüksek dengesizlik, azalmış BOS amiloid-beta-42 ile ilişkili olmasına karşın BOS fosforile tau ile ilişkili olmadığını bildirmişlerdir. Araştırmacılar, bu bulgunun AD patolojisi üzerindeki periodontal disbiyotik etkilere dair hipotezin erken bir olay olduğunu desteklediğine dikkat çekmişlerdir. Yapılan çalışmada yüksek düzeyde sağlıklı bakterinin, bakteri dengesini koruduğu ve subgingival ve dolayısıyla sistemik inflamasyonu azalttığı ve sağlık etkileri ile bilinen nitrit oksit üretimine katkıda bulunduğu açıklanmıştır. Araştırmacılar bu ortamda, daha az patojenik bakterinin subgingival ortamdan kaçtığını ve beyne gittiğini belirtmişler ve sağlıklı bakterilerin ayrıca dolaşıma ve beyne erişebileceğini ve orada anti-inflamatuar etkiler gösterebileceklerini sözlerine eklemişlerdir.

Periodontal/ağız sağlığının korunması

Periodontal/ağız sağlığının korunması, kalp hastalığına ve diyabete karşı koruma sağladığı bilindiği için tüm vücut için büyük önem taşımaktadır. Bilim insanları artık Alzheimer'den da korunma sağlabileceğinin görülmekte olduğuna dikkat çekmişlerdir. Dr. Kamer, Reuters Health'e verdiği demeçte, iyi ağız hijyeninin, diş hekimine sık ziyaretler, korunma ve tedavinin periodontal hastalığımızın sadece birkaç adımı olduğunu belirtmiş bunun kesitsel bir çalışma olması nedeniyle oral bakterilerin amiloidoza neden olup olamayacağı sonucuna varılmadığını da sözlerine eklemiştir. Dr. Kamer, boylamsal çalışmalar ve özellikle periodontal müdahale çalışmalarının, oral bakteriler ve beyin amiloidozu arasındaki ilişkiyi daha iyi ortaya çıkarabileceği konusunda da uyarmıştır. Araştırmada yer almayan Minneapolis'teki Minnesota Üniversitesi Epidemiyoloji ve Toplum Sağlığı Bölümü'nden Dr. Ryan Demmer, Reuters Health'e e-posta yoluyla verdiği demeçte, bunun, oral mikrobiyomun doğrudan ölçümlerini gelecekteki Alzheimer hastalığının önemli biyobelirteçlerine bağlayan değerli bir biyobelirteç çalışması olduğunu belirtmiştir. Geçen yıl, Dr. Demmer ve meslektaşları, Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) çalışmasında, toplum temelli siyah, ve beyaz katılımcılardan oluşan bir kohortta periodontal hastalığın hafif bilişsel bozukluk ve bunama ile mütevazı bir şekilde ilişkili olduğunu gösteren bir çalışmanın sonuçlarını bildirmiştir. Mevcut çalışmaya gelince, Dr. Demmer, bilişsel bozukluğu olmayan kişilerde verilerin toplanmış olmasının güçlü ve gelecek bir gerçek olduğunu, oral mikrobiyotayı Alzheimer ve diğer demans olaylarının gelişimiyle ilişkilendirebilecek daha büyük çalışmaların bu bulguların geçerliliğini doğrulamak için önemli olacağını vurgulamıştır.

Medikaynak Referanslar

Megan Brooks, More Evidence That Gum Disease May Play a Role in Alzheimer's Disease, Medscape, April 15, 2021

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler