Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

İsviçre Sağlık ve Refah Ulusal Kurulu (The Swedish National Board of Health and Welfare) diyabet hastaları için önerilen kan basıncı değerini yukarıya çekti. Sahlgrenska Akademi’nin yaptığı yeni çalışmaya göre bu durum stroke ve kalp krizine sahip hasta sayısında artışa neden olabilir. Konu üzerinde dünyada en büyük olan bu yeni çalışma Ulusal Diyabet Kayıtlarından verilere dayanıyor. Yapılan bu yeni çalışmada tip 2 diyabete sahip 187.000 hasta ortalama 5 yıl boyunca takip edildi.

Şubat 2015’te İsviçre Sağlık ve Refah Ulusal Kurulu kılavuzlarında diyabet hastaları için önerilen hedef sistolik kan basıncı değeri 130 mm Hg’nın altından 140 mm Hg’nin altına yükseltildi. İsviçre’de yaklaşık 300,000 tip 2 diyabet hastası mevcut. Önerilen güvenli kan basıncı değerleri diyabet hastalarında yoğun antihipertansif tedavilerin nasıl uygulanacağını belirlemede oldukça önemli kabul ediliyor.

Önerilen değerlerin yenilenmesinin arkasındaki araştırmada sadece yüksek kan basıncına sahip bireylerde değil, aynı zamanda 130 mm Hg’nın altındaki değerlere sahip bireylerde de kardiyovasküler hastalıklara bağlı morbidite meydana gelebildiği işaret ediliyor.

Yeni yapılan çalışmadaki araştırmacılar ise kendi çalışmalarında kan basıncı ile kardiyovasküler hastalıklar arasında doğrusal bir ilişki gözlemlediklerini ve en düşük seviyelerde bile, hastaların ne kadar düşük kan basıncına sahiplerse o kadar az stroke ve miyokard enfarktüsü ile karşılaştıklarını belirtiyorlar. Araştırmacılar yeni kılavuzda diyabet hastaları için önerilen kan basıncı değerlerinin yukarıya çekilmesinin tamamıyla yanlış olduğunu aktarıyorlar. Bu durumun diyabet hastaları arasında stroke ve kalp krizi vakalarında artışa neden olacağının altını çiziyorlar.

Bu iki çalışma arasındaki ana fark yeni yapılan çalışmada zaten ciddi hastalığa sahip olan kişilerin çalışmaya dahil edilmemiş olması. Yeni çalışmadan araştırmacılar ancak önceden şiddetli hastalığa sahip bireylerin çalışmaya dahil edilmemesiyle kan basıncı değerleri ve artmış stroke ve miyokard enfarktüsü riski arasındaki ilişkinin ortaya çıkabileceğini belirtiyorlar.

Hem Amerika hem de Avrupa’da uzman organizasyonlarda tip 2 diyabet hastaları için önerilen hedef kan basıncı değerlerini 140 mm Hg’nın altı olarak değiştirdiler. Yapılan bu yeni çalışmanın bu konuda şimdiye dek yapılmış en büyük çalışma olması nedeniyle değiştirilen bu değerlerin tekrar değerlendirilmesi düşünülebilir.

Medikaynak Referanslar

Samuel Adamsson Eryd et al. Blood pressure and complications in individuals with type 2 diabetes and no previous cardiovascular disease: national population based cohort study. BMJ, 2016

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler