Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Üye Olun / Giriş Yapın Medikaynak Icon
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma

Diyabet hastalığının gelişimi yağ dokusunun konumuna ve özelliklerine bağlıdır. Son kırk yılda tüm dünyada tip 2 diabetes mellitus olguları hızla artmıştır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 1980 yılında 108 milyon olarak hesaplanan hasta sayısı 2014 yılında 422 milyona çıkmıştır ve en hızlı artış düşük ve orta gelirli ülkelerde gözlenmiştir. Hastalık çok yaygın ve hala anlaşılması için çok araştırma yapılması gerekiyor. Örneğin, diyabet obezite ile bağlantılı olsa da obezitenin diyabete yol açma nedenleri kesin olarak aydınlatılabilmiş değildir.

Obesity Reviews dergisinde yayınlanan yeni bir makalede Concordia araştırmacıları Kerri Delaney ve Sylvia Santosa vücudun farklı bölgelerindeki yağ dokusunun erkeklerde ve kadınlarda diyabetin başlamasındaki rolünü inceliyor. Araştırmacılar bu konuda yayınlanmış yaklaşık 200 bilimsel makaleyi gözden geçirmiştir.

Concordia PERFORM Merkezi'nde doktora adayı ve makalenin baş yazarı Kerri Delaney, ‘Diyabetin nasıl geliştiğine dair birçok farklı teori var. Farklı yağ dokusu bölgelerinin hastalık riskine katkılarının farklı olduğu öne sürülüyor. Bu durumda farklı yağ depolarının bunu nasıl yaptığı ve bu katkının kadın ve erkekte farklı olup olmadığı sorusu gündem geliyor’ demiştir.

Yüzeyden hücre düzeyine

Erkek ve kadında yağlar farklı yerlerde depolanmaktadır. Diyabet diğer birçok hastalık gibi karın bölgesinde yağlanma ile yakından ilişkilidir. Kadında bu yağ derinin hemen altındadır ve deri altı yağı olarak bilinir. Erkekte karın yağları organların çevresinde depolanır. Bu viseral yağ adı verilir. Bu farklı dağılım sonucu inflamatuvar ve bağışıklık sistemi ile etkileşim farklılaşır. Örneğin erkeklerde yağ hücreleri büyürken kadınlarda yağ hücreleri çoğalır.

Menopozla birlikte koruyucu hormon östrojenin kaybı ile bu durum değişir. Erkeklerde bu nedenle kadınlara göre daha erken yaşta diyabet gelişir. Diyabet riskinin erkekte viseral ve kadında deri altı yağ dokusu artışından kaynaklandığı hipotezinden yola çıkan araştırmacılar daha sonra hücre düzeyinde neler olduğunu görmek için makaleleri incelemiştir.

Erkek ve kadın arasında bağışıklık hücresi, hormon ve hücre sinyal düzeyinde genel farklılıklar bildirilmişti ve bu da diyabetin kökeninde cinsiyet farklılığı olduğu görüşünü desteklemektedir. Delaney ve Santosa diyabet riskinin cinsiyete bağlı farklılıklarının belirlenmesinin hastalığın tedavisine yönelik klinik yaklaşımlarda iyileşmeye yardımcı olmasını ummaktadır.

Kinesiyoloji ve Uygulamalı Fizyoloji bölümünde doçent olan Santosa ‘Şu anda diyabet tedavisi erkekte ve kadında benzerdir. Aralarındaki farkları daha iyi anlarsak diyabet ilaçlarının etki mekanizmalarına göre daha özgün tedavi önermek mümkün olabilir’ demiştir.


Medikaynak Referanslar

Origins of diabetes may be different in men and women, Science Daily, March 2022

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler