Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Tip 2 diyabet, diyabet tanısı konmuş tüm vakaların % 95'ini oluşturur ve anormal kan şekeri seviyeleri ile karakterizedir. T2DM sıklıkla orta yaşlı ve yaşlı insanlarda teşhis edilir. Yetişkinlerde latent otoimmün diyabet (LADA) olarak adlandırılan bir diğer metabolik durum sıklıkla tip 2 diyabet olarak yanlış teşhis edilir. LADA, pankreastaki insülin üreten hücrelerin vücudun kendi bağışıklık sistemi tarafından yok edildiği tip 1 diyabetin (T1DM) bir şeklidir, ancak tipik T1DM'dan farklı olarak, çok yavaş gelişir. Yetişkinlikte daha sonra ortaya çıkması, yanlışlıkla T2DM olarak teşhis edilmesine neden olabilir.

Diyetteki ana sodyum kaynağı tuzdur. Tuz (sodyum klorür) % 40 sodyum içerir, dolayısıyla tüketilen her 2,5 g tuz için 1 g sodyum alınır. Önceki araştırmalar, aşırı miktarda tuz tüketiminin, muhtemelen insülin direnci üzerinde direkt bir etki yaparak veya yüksek tansiyon ve kilo alımını teşvik ederek, T2DM gelişme riskini artırabileceğini önermiştir.

Avrupa Diyabet Araştırmaları Birliği'nin (EASD) yıllık toplantısında bu yıl sunulan bir çalışmaya göre, sodyum tüketimi hem tip 2 diyabet (T2DM) hem de LADA geliştirme riskinde artışa neden olabilir.

Araştırmacılar, LADA ve T2DM için risk faktörleri üzerine İsveç nüfus temelli bir araştırmadan elde edilen verileri kullandılar ve 355 LADA ve 1136 T2DM vakasının her birini, 1379 kişiden oluşan bir kontrol grubuyla karşılaştırdılar. Diyet alımını bir gıda anketi kullanılarak kaydettiler ve günlük kalori, besin ve sodyum tüketimini hesaplamak için kullandılar. Diyabet riski üzerine genetiğin etkisi de dikkate aldılar, hastaları HLA genotipine göre "yüksek risk" veya "diğer" olarak iki gruba ayırdılar. Yaş, cinsiyet, VKİ, sigara, fiziksel aktivite, diyabet öyküsü, alkol, toplam enerji ve potasyum alımı gibi risk faktörleri farklılıkları için düzeltmeler yaptılar.

Sodyum Tip 2 Diyabet Riskini %58 Artırıyor

Araştırmacılar, günde tüketilen her ekstra gram sodyumun (2,5 gr tuz) T2DM geliştirme riskinde ortalama % 43 artış ile ilişkili olduğunu buldular. Katılımcıları sodyum tüketimini düşük (2,4g), orta (2,4-3,15g) ve yüksek (3,15g üzerinde) olmak üzere üç grubuna ayırdıklarında, en yüksek tüketim grubunun en düşük tüketim grubuna kıyasla T2DM gelişme riski % 58 oranında daha yüksek olduğunu gördüler. LADA geliştirme riski üzerine sodyum alımının etkisine baktıklarında, günde tüketilen her bir gram sodyum için % 73 risk artışıyla karşılaştılar. Sodyum alımının "yüksek" olarak sınıflandırıldığı yüksek riskli HLA genotipleri olan bu LADA hastalarının, en düşük tüketen gruba göre hastalığa yakalanma olasılığı yaklaşık dört kat daha yüksekti.

Araştırmacılar, sodyum alımıyla tip 2 diyabet arasındaki ilişkiyi doğruladığını ve yüksek sodyum alımının, özellikle yüksek riskli HLA genotiplerinin taşıyıcılarında, LADA için bir risk faktörü olabileceğini belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Lina Radzeviciene and Rytas Ostrauskas. Adding Salt to Meals as a Risk Factor of Type 2 Diabetes Mellitus: A Case–Control Study, Nutrients. 2017 Jan; 9(1): 67.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler