Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Restoratif Nöroloji ve Sinirbilim'de yayınlanan yeni bir çalışma, basit ve ucuz, invazif olmayan bir konuşma-dokunma duyusal ikame cihazının, işitme engelli kohlear implant hastalarında ve aynı zamanda normal işiten bireylerde işitmeyi iyileştirme potansiyeline sahip olduğuna dair ilk kanıtı sağladı. Cihaz, herhangi bir eğitim olmadan anında çok sensörlü geliştirme sağlayabilir.

İşitme cihazı ve koklear implantlardaki son gelişmelere rağmen, işitme cihazları kullanan ya da kullanmayan, veya işitme implantı uygulanan işitme engelli kullanıcılar hala önemli pratik ve sosyal zorluklarla karşılaşıyorlar. Özellikle hepsi zorlu, gürültülü akustik ortamlarda, özellikle de rakip bir konuşmacının varlığında konuşmayı anlamakta zorlanıyorlar.

Yakın gelecekte duyusal engelli olan hasta sayısının ve işitme engelli hasta sayısının artması beklenmektedir, bu yüzden işitsel iyileşme için etkili teknikler geliştirmek çok önemlidir. Amedi, "İstikrarlı bir şekilde duyarlılaşan bir dünyada yaşıyoruz ve çok duyulu algı ve entegrasyonun temelini oluşturan mekanizmaları gerçekten anlamamız gerekiyor. Dokunma hissini kullanarak ilgili bilgilerin sağlanması, işitmeye yardımcı olabilir. dedi.

Bu mevcut kavram kanıtı arayışında araştırmacılar, beynin farklı duyulardan eşzamanlı olarak gelen bilgileri birleştirebilme yeteneğinden yararlanarak zorlu koşullar altında konuşma anlayışını geliştirebileceklerini varsaydılar. Düşük frekanslı konuşma sinyallerini iki parmak ucundan iletilen dokunsal titreşimlere dönüştüren minimalist bir işitsel-dokunsal duyusal ikame cihazı (SSD) tasarladılar. Ana dili İngilizce olmayan bir grup konuşmacıdan, konuşma benzeri seslere gömülerek bozulmuş bir dizi cümleyi tekrar etmelerini istediler.

Beklenildiği gibi, katılımcılar yalnızca anons edileni dinlediklerinde bu tür cümleleri anlamaları zayıftı. Ancak en önemlisi, cümle anlayışları, bozulmuş konuşma sinyalini katılımcıların parmak uçlarına iletilen tamamlayıcı titreşim ile eşleştirdiklerinde önemli ölçüde gelişti. Titreşim, konuşma sinyallerini karakterize eden temel frekanslar olarak bilinen belirli bir frekans setini iletti.

Grup düzeyinde rapor edilen düzelme 6 dB idi ki 10 dB'lik bir artışın algılanan ses seviyesinin iki katına çıktığı düşünüldüğünde bu oldukça önemli bir fark anlamına gelmektedir. Bu sonuçlar bilhassa bilişsel eğitim talep ettikten sonra davranışlarda etki gösteren önceki SSD çalışmalarına kıyasla daha önemlidir.

Yazarlardan Tomasz Wolak "Sonuçlarımız, ileri araştırmalar için olası klinik ve pratik çözüm yollarının yanı sıra önemli etkileri de ortaya koyuyor" diyerek ekledi; "Parmaklar duyma yeteneği kazanmaya önemli ölçüde yardımcı olabilir. Yaklaşımımız, aynı beyin bölgesinde (bu durumda, işitme cihazına ek olarak dokunma yoluyla aktarılan konuşulan dil) aynı türde bilgi sağlayan çok sensörlü stimülasyonların işlenmesini önermektedir. Bu durumda konuşulan dil merkezi, nihayetinde çok boyutlu uyarmaların (hem sesler hem de dokunuşlar) algıyı arttırması gerektiğini öngörüyor."

Baş yazar Katarzyna Ciesla’ya göre, "Çalışmamızın en ilgi çekici yanı, böyle bir dokunuşla duyusal sübstitüsyon cihazını kullanmayı öğrenmenin gerekmediğidir. Herhangi bir eğitimin, geniş eğitim rejimlerini izlemenin zor olduğu yaşlı nüfus için de yardımcı olabileceğine inanıyoruz. Bu, bir duyusal ikame cihazının bu kadar acil bir şekilde geliştirilmesini gösteren ve beynin duyuları işlemekte çok boyutlu olduğunu gösteren ilk çalışma olabilir."

Restoratif Nöroloji ve Nöroloji Bilim Dalı Genel Yayın Yönetmeni Bernhard Sabel ise "Bu çalışma, beynin çok boyutlu plastisitesini, hastaların duyu kaybını telafi etme potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için yenilikçi bir paradigma olarak tanıtmak için atılmış büyük bir adımdır." şeklinde açıkladı.

Bundan sonraki çalışmalarda ekip, 10 dB geliştirme hedefine ulaşmak için cihaz ve eğitim rejimlerini daha da iyileştirmeyi ve çeşitli popülasyonlarda (hem işitebilen hem de işitme engelliler) cihazın MRI uyumlu versiyonunu kullanarak insan beyni mekanizmalarını test etmeyi planlıyor.

Medikaynak Referanslar

Katarzyna Cieśla, Tomasz Wolak, Artur Lorens, Benedetta Heimler, Henryk Skarżyński, Amir Amedi. Immediate improvement of speech-in-noise perception through multisensory stimulation via an auditory to tactile sensory substitution. Restorative Neurology and Neuroscience, 2019; 37 (2): 155

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler