Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Dolaşımdaki miRNA'lar vücut sıvılarında stabil olarak bulunurlar ve bu oran kanser dokularında veya hücrelerindeki seviyeler ile benzer düzeydedir. Birçok kanserde ifade edilen dolaşan miRNA’ların tanısal açıdan önem kazandığı bir kanser türü de meme kanseridir. Mısır’da yapılan yeni bir çalışmada, meme kanserinin erken tespiti için minimal invaziv olmayan bir yöntem olarak serum örneklerinde dolaşımdaki 3 tane miRNA'ların (miRNA-21, miRNA-222 ve miRNA-373) ekspresyon düzeylerini araştırmak ve klinikopatolojik karakterlerle ilişkilerini belirlemek amaçlandı.

MiRNA'ların ekspresyon düzeyleri, üç gruptan alınan serum örneklerinde kantitatif gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (qPCR) kullanılarak belirlendi: Bu gruplardan biri birincil meme kanseri hastaları (n = 137), diğeri benign meme lezyonu hastaları (n = 60) ve kontrol olarak sağlıklı bireyler olan gruptu (n = 38). İstatistiksel analizler SPSS kullanılarak yapıldı.

Erken Tanıda Kullanılabilir

Çalışılan miRNA'ların ve araştırılan grupların ekspresyon düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar gözlendi. Bu miRNA’ların medyan düzeyleri meme kanseri hastalarında yüksekken, benign lezyonu olan grupta daha az ve sağlıklı erişkinlerde ise en az düzeydeydi. MiRNA-373, miRNA-21 miRNA-222'ye kıyasla en yüksek tanısal etkinliğe ve eğri altındaki yüksek alana sahip olan miRNA olarak bildirildi (AUC 0.987'ye eşittir). Test edilen miRNA'lar ve klinikopatolojik faktörler arasındaki ilişki, klinik evreler ve histolojik derecelerle anlamlı farklılık gösterdi. MiRNA-21 ve miRNA-373 düzeyi, invaziv duktal karsinom olmayanlara göre invaziv kanal karsinomda istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti. Benzer şekilde, lenf nodu metastazlarında seviyeleri artmıştır (P <0.01). MiRNA-222 ve miRNA-373, sırasıyla pozitif PgR ve pozitif Her-2 durumlarında önemli ölçüde artmıştır.

Bu sonuçlarla da gösterilmiş olduğu üzere serum örneklerinde miRNA'ların değerlendirilmesi, meme kanserinin erken saptanması için minimal invazif olmayan belirteçler olarak ve farklı klinikopatolojik karakterler arasında ayrımcı olarak kullanılabilir.

Medikaynak Referanslar

Swellam M. et al. Potential diagnostic role of circulating MiRNAs in breast cancer: Implications on clinicopathological characters. Clin Biochem. 2018 Apr 18. pii: S0009-9120(18)30139-5. doi: 10.1016/j.clinbiochem.2018.04.013. [Epub ahead of print]

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler