Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

1300'den fazla kişiden alınan deneme verilerinin yeni bir analizi, en az 6 ay boyunca düşük karbonhidrat diyeti (LCD) uygulayan tip 2 diyabetli hastaların, diğer diyetleri takip edenlere göre önemli ölçüde daha yüksek remisyon oranlarına sahip gibi görünmesine karşın faydaların 12 aya kadar azaldığını göstermiştir. Sidney, Avustralya, Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Organizasyonu’ndan çalışmanın ortak yazarı Grant D. Brinkworth Medscape Medical News'e verdiği demeçte, diğer kanıtlara göre, kilo kaybı derecesinin diyetle alınan karbonhidratların daha düşük alımıyla birlikte katkıda bulunan bir faktör olabileceğini belirtmiştir. Bununla birlikte Brinkworth, genel olarak diyetleri uzun vadede sürdürmenin zor olabileceğini ifade etmiş ve hastalara, bu daha büyük sağlık iyileştirmelerini elde etmek için uzun vadede düşük karbonhidrat diyetine uymalarına yardımcı olacak kullanımı kolay destek araçları ve uygun çözümleri sağlamaları gerektiğini sözlerine eklemiştir. Brinkworth, ek olarak, düşük karbonhidratlı diyetlerin sürekli kilo kaybı, diyabet remisyonu ve sağlık sonuçları üzerindeki etkilerini belirlemek için daha uzun vadeli, iyi kontrollü, randomize çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. Araştırma 13 Ocak'ta BMJ'de, Joshua Z. Goldenberg, Beslenme Bölümü, Texas A&M Üniversitesi, College Station liderliğindeki bir uluslararası bilim insanları konsorsiyumu tarafından yayınlanmıştır. Goldenberg ve ortak yazarlar, birçok farmasötik gelişmeye ve glisemik kontrol üzerinde küresel bir vurguya rağmen, tip 2 diyabetin dünya çapında önemli ve kötüleşen bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çekmişlerdir. Yapılandırılmış diyetler diyabet tedavisinin temel bileşeni olarak kabul edilse de, karbonhidratla kısıtlanmış diyetlerin çoklu sistemik incelemeleri ve meta-analizlerinin karışık sonuçlar bildirmesiyle hangi diyetin seçileceği konusunda kafa karışıklığı devam etmektedir. Bu nedenle ekip, CENTRAL, Medline, CINAHL ve CAB veri tabanlarının yanı sıra diğer literatür kaynaklarını kullanarak LCD'lerin ve çok düşük karbonhidratlı diyetlerin (VLCD'ler) etkinliği ve güvenliği ile ilgili randomize kontrollü çalışmaların sistematik bir incelemesini gerçekleştirmişlerdir.

A1c ve açlık glikoz seviyeleri

Araştırmacılar, LCD'leri <130 g/gün karbonhidrat veya 2000 kcal/gün diyetin bir parçası olarak karbonhidratlardan elde edilen kalorinin günlük kalorinin <%26'sı ve VLCD'leri <50 g/gün veya <%10 günlük kaloriler olarak tanımlamışlardır. Ayrıca çalışmada tip 2 diyabetli yetişkinlerde en az 12 hafta süren müdahalelere odaklanıldığı bildirilmiştir. Genel olarak, 1357 katılımcı, 23 çalışmaya dahil edilme kriterlerini karşılamış olmakla birlikte, çalışmaların %78'inde %52 VLCD kullandığı ve kontrol karşılaştırıcısı düşük yağlı bir diyet olduğu belirtilmiştir. Çalışmada hastaların ortalama yaş aralığının 47-67 yıl olduğu ve tedavi süresinin 3 ay ile 2 yıl arasında değiştiği bildirilmiştir. LCD'ler, 6 ayda kontrol diyetlerine kıyasla A1c<6,5 olarak tanımlandığında daha yüksek bir diyabet remisyon oranı ile ilişkilendirilmiştir. Ancak diyabet ilaçlarının yokluğunda A1c<%6.5 olarak daha sıkı bir şekilde tanımlandığında, LCD'lerle remisyon, 6 ayda kontrol diyetlerine göre önemsiz olarak %5'e düşürülmüştür. Araştırmacılar 12 ayda, hafif bir etkiden önemsiz artmış diyabet riskine kadar değişen, remisyona ilişkin verilerin seyrek olduğunu belirtmişlerdir. Alt grup analizi, LCD'deki hastaların 6 ayda kontrol diyetindekilere göre ortalama 3,46 kg azalma ile daha fazla kilo kaybı sağladığını göstermiştir. Ancak araştırmacılar, 12 ayda herhangi bir kilo verme faydasının değersiz ve önemsiz olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmada A1c ve açlık glikoz seviyelerinde LCD'lerde azalma için benzer bir model öngörülmüş olmakla birlikte, 6 ayda gerçekleşen dikkate değer düşüşler, 12 ayda büyük ölçüde kaybolmuştur. Ekip, LCD'lerin ayrıca 6. ve 12. aylarda trigliseritlerde ve insülin direncinde, diyabet ilaçlarında daha fazla azalma ve klinik olarak önemli faydalar ile ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. Son olarak ekip, VLCD'lerle elde edilen kilo kaybına baktıklarını ve VLCD'lerin kilo kaybı için 6 ayda daha az kısıtlayıcı, LCD'lere göre daha az etkili olduğunu bildirmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Liam Davenport, Low Carb Diets Boost Diabetes Remission Rates, at Least Short Term, Medscape, Jan 19, 2021.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler