Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Genel ve abdominal adipozite (cilt altı yağlanma), erken menopoz olasılığıyla doğrusal olmayan şekilde orantılı olup, erken ve orta yaşta düşük kilolu olan kadınlarda normal kadınlarla karşılaştırıldığında, daha yüksek oranlar görülmüştür. Yüksek ve düşük adipozite üreme işleviyle ilişkilendirilmiştir ve menopozun zamanlamasını potansiyel olarak etkileyebilir. Yağlanmanın çeşitli yönlerinin erken menopoz riski ile ilişkili olup olmadığı belirsizdir. Massachusetts Amherst Üniversitesi’nden araştırmacılar, bu ilişkileri daha iyi anlamak için, Hemşire Sağlık Çalışması II (NHSII) programına katılan kadınlar arasında genel yağ, kilo dağılımı ve kilo değişikliği ile erken menopozun birlikteliğini prospektif olarak incelediler. Çalışmalarında, erken ve orta yetişkinlikte genel yağlanma ve erken menopoz arasındaki ilişkileri karşılaştırdılar.

Araştırmacılar çalışmalarına, Hemşire Sağlık Çalışması II'den 78.759 kadın hakkında verileri analiz ettiler ve katılımcıları 1989 ile 2011 yılları arasında klinik olarak takip ettiler. Katılımcılar 1989 yılında 25-42 yaşları arasındaydı. Araştırmacılar anket formu kullanarak, katılımcılardan boy, kilo ve menopoza girme durumları hakkında bilgi topladılar. Menopoz durumu, menopoz tipi (doğal, cerrahi, radyasyon / kemoterapi), hormon tedavisi kullanımı ve kilo bilgileri, sigara, fiziksel aktivite ve diğer davranışsal ve sağlıkla ilgili faktörlerle birlikte her iki yılda bir güncellendi. Çok değişkenli lojistik regresyon analizi, adipozite yönünden, 45 yaşından önce doğal menopoz olarak tanımlanan erken menopoz için olasılık oranlarını tahmin etmek için kullanıldı.

Düşük VKİ Erken Menopoz ile İlişkili

Erken menopoz, 2804 katılımcı tarafından bildirildi. Vücut kütle indeksi (VKİ), erken menopoz ile doğrusal olmayan bir şekilde ilişkili bulundu. VKİ= 18,5-22,4 kg/m2 olan kadınlarla karşılaştırıldığında, VKİ <18,5 kg/m2 olan kadınlarda erken menopoz olasılığı % 30 oranında daha yüksekti, buna karşılık VKİ'si 25,0-29,9 kg /m2' arasında olanlarda % 21-30 daha düşük oranlar vardı. Erken menopoz için en yüksek risk, 18 yaşındayken VKİ'nin metrekare başına 18,5 kilogramın altına düştüğü ve "şiddetli kilo verme" yaşadığını bildiren kadınlar arasında görüldü. 18 yaşındayken VKİ'leri metrekare başına 17,5 kilogramdan daha düşük olan kadınların, normal kilolu kadınlara kıyasla erken menopoz olasılığı yüzde 50 daha yüksekti.

Araştırmacılar, erken menopozun kadınlar arasında %10 oranında görüldüğünü, yüksek kardiyovasküler hastalık riski ve bilişsel düşüş, osteoporoz ve erken ölüm gibi diğer sağlık durumlarıyla ilişkili olduğunu ve bu yüzden de elde ettikleri bulguların, kadınlar ve doktorları için önemli etkilere sahip olduğunu aktardılar.

Medikaynak Referanslar

K. L. Szegda et al. Adult adiposity and risk of early menopause, Human Reproduction 2017.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler