Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Avustralya’dan bir grup araştırmacının yaptığı çalışmada mezuniyet belgesi almadan okulu terk edenlerde, kalp krizi geçirme ihtimalinin, üniversite diplomasına sahip insanlardan iki kat fazla olduğu gösterildi.

Araştırmacılar çalışmalarında orta yaş ve üstü Avustralyalılarda primer ve sekonder kardiyovasküler hastalık (KVH) vakalarının oranlarındaki sosyoekonomik değişimi değerlendirmeyi amaçladılar. Sax Enstitüsü 45 yaş ve üzeri çalışmasından, New South Wales eyaletindeki 45 yaşının üstündeki 267.153 erkek ve kadını 5 yıl boyunca izleyerek eğitim ve kalp krizi, stroke gibi kardiyovasküler hastalık olayları arasındaki bağlantıları araştırdılar. Araştırmacılar öncededen KVH’si olan veya olmayan hastalarda sonuçlara, inme ve miyokart enfarktüsünün dahil olduğu büyük KVH’ler nedeniyle hastaneye başvuruları ve ölümleri dahil ettiler. Coks regresyon analizi ile eğitim, yaş grubu için artmış riskler hesaplandı.

Araştırmacılar toplam 1.144.845 takip yılı boyunca 18,207 primer major KVH vakası (15.9 / 1000 hasta-yıl) ve 260.357 takip yılı boyunca 20,048 sekonder vaka (77.0 / 1000 hasta-yıl) meydana geldiğini gördüler. Hem primer hem de sekonder vakalar için, eğitimin azalmasıyla birlikte insidans artıyordu ve sekonder vakalar için eğitim grupları arasındaki mutlak fark en büyüktü. Yaşa göre düzeltilmiş risk oranları, 45-64 yaş grubunda en yüksekti. 45-64 yaş arası yetişkinlerde, üniversite mezunlarına göre hiçbir eğitim niteliği bulunmayan kişiler arasında kalp krizi oranları 2 kattan daha fazlaydı (yaklaşık % 150 daha yüksek). Orta düzeyde eğitim seviyesine sahip olanlar arasında (üniversite dışı) risk üçte iki (% 70) daha yüksekti. Liseyi tamamlamamış orta yaş yetişkinler, bir üniversite mezunu olanlardan % 50 daha fazla ve orta düzeyde eğitime (üniversite dışı) sahip olanlardan % 20 daha fazla ilk stroke olasılığına sahiplerdi. Benzer fakat daha zayıf sonuçlar, ileri yaş gruplarında ve gelirde gözlendi.

Araştırmacılar iyi bir eğitimin, sahip olacağınız işi, nerede yaşadığınız ve hangi yemek seçimlerini yaptığınızı etkileyerek uzun vadeli sağlığı etkilediğini düşündüklerini belirttiler. Çalışmalarında elde ettikleri bulguların, KVH'de sosyoekonomik farklılığın azaltılması ve böylece Avustralya'daki KVH morbidite ve mortalitesinin genel yükünü azaltmada birincil ve ikincil koruma ve tedavi fırsatı ve önemini güçlendirdiğini belirttiler. Bilim insanları araştırma bulgularının Avusturalya’daki KVH ilişkili morbidite ve mortaliteyi azaltmada sosyoekonomik çeşitliliği azaltmanın ve primer-sekonder korunmanın önemine dikkat çektiğini belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Rosemary J. Korda, Kay Soga, Grace Joshy, Bianca Calabria, John Attia, Deborah Wong, Emily Banks. Socioeconomic variation in incidence of primary and secondary major cardiovascular disease events: an Australian population-based prospective cohort study. International Journal for Equity in Health, 2016; 15

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler