Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Georgetown Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı yaptıkları çalışmada Transkraniyel Doğru Akım Stimülasyonunu (tDCS) kullanarak beyinin yaratıcılıkla ilişkili olduğu bilinen bir bölgesine uyarı verdiler.

Araştırmacılar yaptıkları stimülasyon ile frontopolar korteks denen beyinin uzak ön bölgesinde aktive artışının en fazla olduğu bireylerde yaratıcılığında en fazla olduğunu gördüler. Beyinde ki bu bölgenin aktivitesinde ki artışın, yaratıcı düşünmede doğal bir artışı desteklediğini düşündüklerini söylediler.

Araştırmacılar frontopolar kortekste iki yaratıcılık görevini hedef alarak Transkraniyel Doğru Akım Stimülasyonunu kullandılar. Böylece deneklerin kelime grupları arasında daha yaratıcı analojik bağlantılar oluşturmalarını ve kelimeler arasında daha yaratıcı ilişkiler kurmalarını amaçladılar.

Araştırmacılar yaptıkları çalışmanın yaratıcılığı sabit özellik olarak ele alan geleneksel araştırmalardan ayrıldığını belirttiler. Çalışmalarında yaratıcılığı tam tersine dinamik bir özellik olarak değerlendirdiklerinin ve hızlıca değiştirilebileceğine odaklandıklarının altını çizdiler. Elde ettikleri bulguların bireylerin elektriksel stimülasyon ile doğal yaratıcı düşünme kapasitesini arttırabildiğini işaret ettiğini söylediler. Kognitif müdahale ile yaratıcı zekanın arttırılabileceğine dair yeni bir kanıt sunan bu çalışmanın yenilikçilik anlamında büyük imkan sağlayacağını belirttiler.

Araştırmacılar gelecekte doktorların beyin hastalıklarına sahip hastaların tedavilerinde Transkraniyel Doğru Akım Stimülasyonunu kullanabileceklerini umduklarını eklediler.

Konuşma ve dil zorluklarına sahip insanların ihtiyaç duydukları kelimeleri bulamadıklarını ya da üretemediklerini belirten araştırmacılar, yaratıcı analojik akıl yürütmenin arttırılmasının onlara fikirlerinin açıklamada kullanabilecekleri farklı yollar, kelimeler, işaret dili ya da farklı yaklaşımlar bulmayı sağladığını belirttiler.

Araştırmacılar tüm bunları anlatırken Transkraniyel Doğru Akım Stimülasyonunu uygulamada dikkatli olunması gerektiğinin tekrar altını çizdiler. Ayrıca Transkraniyel Doğru Akım Stimülasyonunun beyin fonksiyonlarını hangi yolla etkilediğinin hala gizemini koruduğunu konu hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söylediler.

Medikaynak Referanslar

Adam E. Green, Katherine A. Spiegel, Evan J. Giangrande, Adam B. Weinberger, Natalie M. Gallagher, Peter E. Turkeltaub. Thinking Cap Plus Thinking Zap: tDCS of Frontopolar Cortex Improves Creative Analogical Reasoning and Facilitates Conscious Augmentation of State Creativity in Verb Generation. Cerebral Cortex, 2016

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler