Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Mesane kanseri insidansı geleneksel yeşil çay tüketimi olan ülkelerde daha düşük seyretmekedir. Yeşil çayda bulunan bir polifenol olan Epigallocatechin-3-gallate (EGCG) otofaji ile ilişkili apoptozisi arttırarak birçok kanser türünde anti-tümör etkinlik göstermektedir.

Mesane kanserinde de, EGCG’nin PI3K/Akt yolağını değiştirerek apoptozisi arttırdığı, insan mesane kanser hücrelerinin NF-κB- ile düzenlenmiş matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) ekspresyonunu inhibe ederek invazyonu inhibe ettiği gösterilmiştir.

EGCG’nin mesane kanserindeki anti-tümör özelliklerinin otofaji yolağıyla ilişkili olup olmadığını doğrulamak ve otofagozom oluşumuna neden olup olmadığını elektron mikroskobi ile belirlemek üzere yapılan bu çalışmada insan transizyonel hücreli mesane kanseri hücre dizileri (T24 and 5,637) kullanılmış ve gerekli hazırlık işlemleri sonrası incelenmiştir. EGCG’in mesane kanseri hücresi büyümesi ve apoptozisi üzerindeki rolünü incelemek üzere T24 ve 5,637 hücreleri seri EGCG konsantrasyonlarına maruz bırakılmıştır. Sonuçlar, EGCG’nin mesane kanser hücresi proliferasyonunu inhibe ettiğini ve doza bağımlı olarak hücre apoptozisini arttırdığını göstermiştir. Ayrıca, EGCG tedavisi ile Caspase3, Caspase 9 ve Bax ekspresyonu da doza bağımlı olarak anlamlı artış göstermiş, BCL2 ekspresyonu ise T24 and 5,637 hücreleri için farklı konsantrasyonlarda azalmıştır. EGCG tedavisi her iki hücre dizisinde LC3BII ekspresyonunu anlamlı olarak arttırmış, T24 hücrelerde LC3BI ekspresyonunu doza bağımlı inhibe etmiştir.

Ayrıca, EGCG tedavisinin, özellikle düşük dozlarda, T24 ve 5,637 hücrelerde otofagozom oluşumunu arttırdığı bulunmuştur. EGCG ile bir PI3K/AKT inhibitörü kombinasyonu sinerjistik etki göstermiş ve bu tedavi hücre apoptozisinde en fazla etkiyi göstermiştir.

Sonuç olarak düşük EGCG dozları otofaji formasyonunu arttırmış ve otofaji sinyalizasyonunu aktive etmiş olup, PI3K inhibitörü ile sinerjistik etki gösterirken mTOR inhibitörü ile göstermemiştir. EGCG’in PI3K/AKT inhibitörü ile apoptozisi arttıracak şekilde sinerjistik etki göstermesinin otofaji aktivasyonu üzerinden gerçekleştiğini söylemek mantıklı olacaktır. Otofaji yolağının aktivasyonu bazı durumlarda hücre ölümünü azaltırken, bazı durumlarda pro-apoptotik rol oynayabilir.

Düşük doz EGCG PI3K/AKT/mTOR yolağını inaktive eder ve apoptozis ve otofaji arasındaki etkileşimi kolaylaştırarak mesane kanser hücrelerinin çoğalmasını inhibe eder.

Bu çalışmada EGCG’in otofaji yolağını düzenleyerek mesane kanserinde proliferasyon ve apoptozisin inhibisyonuna neden olduğu bulunmuştur. Ayrıca, düşük doz EGCG’in mesane kanserinde otofaji aktivasyonunu ve otofagozom oluşumunu arttırdığı bulunmuştur. Bu etkiler PI3K/AKT inhibitörü ile geriye dönmüştür.

Bu bulgular düşük doz EGCG’in otofaji aracılı apoptozis yoluyla mesane kanser hücresi ölümüne yol açtığını göstermektedir. Dolayısıyla, EGCG içeren yeşil çay tüketimi mesane kanserini önlemede umut verici bir strateji olabilir.

Medikaynak Referanslar

J Food Biochem. 2021;00:e13758. wileyonlinelibrary.com/journal/jfbc https://doi.org/10.1111/jfbc.13758

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler