Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

TAILORx adı verilen, meme kanserinin en yaygın türü olan hormon reseptörü (HR) -pozitif, HER2-negatif, aksiller lenf nodu-negatif türde yapılan faz 3 klinik çalışma, 2006 yılında açıldı ve bu grupta tek başına hormon tedavisine karşılık hormon tedavisi ve kemoterapi kombinasyonunu kıyasladı. Çalışma, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada, İrlanda, Yeni Zelanda ve Peru'daki 1.182 tesiste bu tip meme kanserine sahip 10.283 kadınla yapıldı.

Hastalar çalışmaya dahil edildiğinde, tümörleri 21-gen ekspresyon testi kullanılarak analiz edildi ve kanser nüksü için bir risk skoru (0-100 ölçeğinde) tayin edildi. Daha önceki çalışmaların kanıtlarına dayanarak, düşük riskli aralıkta (0-10) bir skoru olan kadınlar sadece hormon tedavisi almış ve yüksek riskli (26 ve üzeri) bir skoru olanlara hormon tedavisi ve kemoterapi ile tedavi uygulanmıştır.

Ara değerlerdeki (11-25) bir skoru olan kadınlar, tek başına hormon tedavisi veya adjuvan kemoterapi ile hormon tedavisi almak üzere rastgele 2 gruba atandılar. Amaç, hormon tedavisi alan kadınların, hormon tedavisine ek olarak kemoterapi alan kadınlarla kıyaslandığında elde edilen sonuçların iyi olup olmadığını değerlendirmekti.

Kollar Arasında Benzer Etki Düzeyi

Araştırmacılar, çalışmanın birincil sonlanım noktasında, invazif hastalıksız sağkalımın her iki grupta da benzer olduğunu buldular. Tedaviden beş yıl sonra, tek başına hormon tedavisi alanlarda invazif hastalıksız sağkalım oranı yüzde 92,8 ve hormon tedavisiyle birlikte kemoterapi görenlerde % 93,1 oranında idi. Dokuz yılda, tek başına hormon tedavisi alanlarda bu oran % 83,3, her iki terapiye sahip grupta ise % 84,3 olarak hesaplandı. Bu farklılıkların hiçbiri istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.

Genel sağ kalım oranları da iki grupta çok benzerdi. Beş yılda toplam sağ kalım oranı, tek başına hormon tedavisi alanlarda % 98.0 ve her iki terapiyi alanlarda% 98,1 iken, dokuz yılda toplam sağkalım oranları % 93.9 ve % 93.8 olarak bulundu.

Araştırmacılar ayrıca, 0-10 puan alan kadınların, dokuz yıl içinde tek başına hormon tedavisi ile çok düşük nüks oranlarına sahip olduklarını buldular. Bu oran sadece %3 olarak hesaplandı. Ek olarak, 26-100 skoru olan kadınlarda hem kemoterapi hem de hormon tedavisine rağmen yüzde 13'lük uzak nüks oranı görüldüğü tespit edildi ki bu bulgu, yüksek nüks riski olan kadınlar için daha etkili tedavilerin geliştirilmesi ihtiyacını göstermektedir.

Medikaynak Referanslar

Sparano JA, et al. Adjuvant Chemotherapy Guided by a 21-Gene Expression Assay in Breast Cancer. New England Journal of Medicine, 2018; DOI: 10.1056/NEJMoa1804710

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler