Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

İngiltere’den Warwick Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, geliştirdikleri yeni test ile hastalara fiziksel ve geri dönüşü olmayan semptomların başlamasından birkaç yıl önce erken evre artrit tanısı konulabileceğini iddia ediyorlar.

Araştırmacılar geliştirdikleri bu yeni test ile erken evrede osteoartrit tanısının konulabileceğini ve aynı zamanda erken evre romatoid artrit ile diğer kendi kendine iyileşen enflamatuar eklem hastalıklarından ayrımının yapılabileceğini söylüyorlar. İki yıl içerisinde hastalarda kullanılabilecek bu testin kan plazmasında proteinlerin oksijenle, nitrojenle ve şeker molekülleri ile modifikasyonu olan oksidasyon, nitrasyon ve glikasyon ile hasar gören eklem proteinlerini tanıyabildiğini aktarıyorlar.

Araştırmacılar hastalarda gelişecek artrit tipinin erken evrede tanısının konulabilmesinin, kullanılabilecek en uygun tedavinin seçilmesine olanak sağlayacağını ve bunun da etkili bir tedavi ve potansiyel korunma için en büyük şans olacağına dikkat çekiyorlar.

Araştırmacılar erken evre ve ileri evre osteoartrit, romatoid artit ya da diğer enflamatuar eklem hastalıklarına sahip hastaları ve iyi iskelet sağlığına sahip kontrol grubunu çalışmalarına dahil ettiler. Her iki grubun da plazma ve sinovyal sıvı örneklerini kütle spektrometrisi kullanarak analiz ettiler. Yaptıkları analizlerde erken evre ve ileri evre osteoartrit ve romatoid artrit hastalarının örneklerinde karakteristik paternlerde hasarlı proteinler tespit ettiler fakat kontrol grubundakilerin örneklerinde bu hasarlı proteinleri ciddi derecede daha az düzeyde buldular. Bu da araştırmacılara erken tespit ve tanı için gerekli tanı koydurucu biyolojik belirteçleri sağladı.

Araştırmacılar artritli eklemlerde protein hasarının yıllardır bilindiğini fakat ilk kez erken evre tanı için bu durumun kullanıldığını söylediler. İlk kez eklemlerden kana sızan hasarlı proteinlerin küçük fragmanlarının ölçüldüğüne dikkat çektiler.

Medikaynak Referanslar

Usman Ahmed, Attia Anwar, Richard S. Savage, Paul J. Thornalley, Naila Rabbani. Protein oxidation, nitration and glycation biomarkers for early-stage diagnosis of osteoarthritis of the knee and typing and progression of arthritic disease. Arthritis Research & Therapy, 2016; 18

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler