Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Bir çocuğun astım geliştirdikten sonra bazı alerjenlere maruz kalmasının semptomlarını kötüleştirebileceği düşünülmektedir. Astımlı çocuklar için polen, evcil hayvan veya toz akarlarına maruz kalmaktan kaçınılması önerilmektedir. Ancak, yeni araştırmalar, 3 yaşından önce bazı zararlılarla (pest) birlikte evcil hayvan alerjenlerine maruz kalmanın, tam tersi yani koruyucu etkisi olacağını önermektedir.

Wheezing'in ve çocukluk çağı astımının insidansı ve morbiditesi, özellikle yoksul kentsel alanlarda yüksektir. Bir grup bilim insanı tarafından şehirde yaşayan çocuklarda astımın immünolojik nedenlerinin araştırılması amacıyla Kentsel Çevre ve Çocukluk Çağı Astım (URECA) çalışması tasarlanmıştır. URECA, Baltimore, Boston, New York City ve St. Louis'in merkez kentsel bölgelerinde gebe kadınların dahil edildiği ve çocuklarının doğumdan itibaren 7 yaşına kadar takip edildiği gözlemsel prospektif bir çalışmadır. Çalışma 2005 yılında başlamıştır.

Doğum kohortu, anne babasından en az birinde alerjik bir hastalık ya da astım tanısı olan nüfusun en az % 20'sinin yoksulluk sınırının altında geliri olan bölgelerde yaşayan 560 şehirli çocuğu ve ebeveynlerinde alerjisi ya da astımı olmayan 49 şehirli çocuğu kapsıyordu. Bağışıklık gelişimini izlemek için, ex vivo uyarılmış kan mononükleer hücrelerin sitokin yanıtları doğumda ve daha sonra yıllık olarak ölçüldü. Çevresel değerlendirmeler, ev tozu alerjen ve endotoksin düzeylerini, doğum öncesi ve sonrası anne stresindeki ev içi hava nikotini ve azot dioksit düzeylerini içeriyordu. Solunum yolları hastalıklarında çocuklardan Nazal mukus örnekleri toplandı ve solunum yolu virüsleri açısından analiz edildi. Çevresel maruziyetler ile bağışıklık gelişimi arasındaki karmaşık etkileşimler 3 yaşında tekrarlayan wheezing ve 7 yaşında astıma açısından değerlendirildi.

Astım Riski ile Ev Tozu ve Kedi Varlığı Ters Orantılı

Şehirli 560 çocuğun 442'si için yeterli veri mevcuttu. Bunların 130'unda (%29) astım gelişti. Allerjenler, çocuklar 3 aylıkken, 2 yaşında ve 3 yaşındayken olmak üzere evlerinde üç farklı zaman noktasında örneklendi. Araştırmacılar ev toz mikrobiyomu analiz etmek için 16S ribozomal RNA sekanslama kullandılar. Astımlı çocukların evlerinde 202 bakteri çok bol miktarda, 171 bakteri ise bol miktarda bulunuyordu.

Çalışmada, astım riski ile ev tozu, hamamböceği, fare ve kedi alerjenlerinin yüksek konsantrasyonları arasında güçlü bir ters korelasyon bulundu.3 yaşından önce bu alerjenlerin konsantrasyonları ne kadar yüksek olursa, 7 yaşından önce astım riski azalıyordu. Araştırma ayrıca, doğum öncesi sigara maruziyetinin yanı sıra anne stres ve depresyonununn astım riskini arttırdığını öne sürmüş olan çalışmaları da doğruluyordu.

Medikaynak Referanslar

Gern et al. The Urban Environment and Childhood Asthma (URECA) birth cohort study: design, methods, and study population, BMC Pulm Med. 2009; 9: 17.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler