Yandex Metrica
MENÜ
arama yap

Facebook’a Neden Karşı Koyamıyoruz

20 Eylül 2017

Sosyal medyadan uzak kalmak neden bu kadar zordur? Araştırmacılara göre çünkü bizi iyi hissettiriyor. Michigan Eyalet Üniversitesi, Amsterdam Vrije Üniversitesi ve Nijmegen Radboud Üniversitesi’nde görev yapan araştırmacılar Facebook kullanıcılarıyla ilgili sık ve daha az sık kullananlar üzerinde iki araştırma yaptılar. Sık kullanan grupta Facebookla alakalı bir görüntüye (logo, ekran görüntüsü) kısa bir süre maruz kaldıklarında bile hoşnut bir tepki verebilmekteler ve bu da sosyal medya isteklerini tetikleyebilir. Hoş duyguların ve istekliliklerin birleşimi, sosyal medyaya karşı direnmeyi çok zorlaştırıyor. Büyük olasılıkla bunun nedeni, Facebook'a maruz kalmanın öğrenilen bir yanıt olmasıdır. Nasıl ki çocukların yanlış davranışı kendilerine dikkat çekmek için kullanması ya da köpekler dışarıda tuvaletini yaptıklarında bir ödül alıyorsa bu gibi öğrenilen yanıtların kırılmasının zor olduğu bilinmektedir. İnsanlar Facebook'a geldiklerinde bu ödül hissini öğreniyorlar.

Bu çalışmayla görüldü ki, Facebook logosu kadar basit bir şey olsa bile, bir arkadaşınızın Facebook duvarını görmek veya Facebook ile ilişkili herhangi bir şey görmek gibi olumlu pozitif ilişkiyi geri getirmek için yeterlidir. Birinci çalışmada, katılımcılar Facebook ile ilgili ipucu veya kontrol resmine maruz kaldıktan sonra bir Çin sembolü izlediler. Ardından sembolün hoş olup olmadığını değerlendirmeleri istendi. Facebook'dan esinlenilen bir görüntüye maruz kaldıktan sonra, yoğun Facebook kullanıcıları Çin imajını daha az sıklıkta olan kullanıcıya göre daha tutarlı bir şekilde hoş buldular. Daha sonra, ikinci çalışmada, katılımcılara Facebook kullanmaya yönelik isteklerini ölçmek üzere bir anket verildi. Sık kullananların bir suçluluk duygusu geliştirdiği görüldü. Hoşlanalım veya hoşlanmayalım Facebook gibi sosyal medya araçları artık hayatımızın bir parçası ve bizi mutlu ettikleri için de onlardan vazgeçmek çok zor.

Literatür talep et

Referanslar :

van Koningsbruggen GM, et al. Spontaneous Hedonic Reactions to Social Media Cues. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 2017; 20 (5): 334 DOI: 10.1089/cyber.2016.0530

Kabarcıklar Pemfigoid Tanısı İçin Şart Değil

24 Mayıs 2019

Büllöz pemfigoidli önemli sayıda hastada cilt kabarcığı gelişmez ve bu yüzden hastalara doğru tanı konulamayabilmektedir. Erken tanı ve araştırmalar için tanı kriterleri ve optimal tanı stratejisi gereklidir. Yapılan yeni bir çalışmada araştırmacılar, pemfigoidin büllöz ve büllöz olmayan formlarının tanısı için minimum gereklilikleri ve optimal tanı stratejisini değerlendirmeyi amaçladılar.

Araştırmacılar yaptıkları eşleştirilmiş, çok değişkenli, tanısal doğrulama çalışmasında, Hollanda’daki ikinci ve üçüncü basamak hastanelerden Groningen Kabarcıklı Hastalıkları Merkezi’ne yönlendirilen 1.125 ardışık pemfigoid hastasının verilerini analiz ettiler. Uygun katılımcılar en azından, 1 Ocak 2002 ile 1 Mayıs 2015 arasında uygulanan, direkt immünofloresan (DIF) mikroskopi testi için bir cilt biyopsi örneği, bir insan salt-split cilt substratı (IIF SSS) testinde indirekt immünofloresan ve 1 veya daha fazla rutin immünoserolojik test için bir cilt biyopsisi örneği üzerinde eşleştirilmiş veriye sahip hastalardı. İlk tanı anında, immünosüpresif tedaviye başlamadan önce ve maksimum 4 haftalık bir dahil edilme dönemi penceresinde hastalardan örnekler alındı. Çalışmadaki verilerin analizi 1 Ekim 2015'den 1 Aralık 2017'ye kadar yapıldı.

Maymun özofagusu üzerinde ikili DIF, IIF SSS ve IIF, BP180 ve BP230 enzim-ilişki immünosorbent analizleri ve BP180 ve BP230 testleri için immünoblot yapıldı. Sonuçlar, Diyagnostik Doğruluk Raporlama Standartları'nın 2015 versiyonuna uygun olarak rapor edildi.

Tanı için 3 Kriterden En Az 2’si

Analiz edilen 1.125 hastanın 653'ü (%58) kadın, 472'si (%42) erkek olup bu hastalardaki yaş ortalaması 63,2’ydi. Toplam 343 katılımcıya 782 kontrolle pemfigoid tanısı kondu. 343 hastanın 74'ü (%21,6) büllöz olmayan pemfigoid ile başvurdu. DIF mikroskobu en hassas tanı testiydi (%88,3 [n = 303]) IIF SSS daha az duyarlıydı (%77,0 [n = 263]) ancak son derece spesifikti (%99,9) ve DIF bulguları negatif olan çoğu vakayı tamamladı. BP180 NC16A enzim-ilişkili immünosorbent testinin sonuçları, birleştirilmiş testlerin çok değişkenli lojistik regresyon analizinde ilk tanı için bir tanı değeri oluşturmadı.

Araştırmacılar, pemfigoid için;

1) kaşıntı ve/veya baskın deri kabarcıkları,

2) bir deri biyopsi örneği üzerinde DIF ile lineer IgG ve/veya C3c birikintileri ve

3) serum numunesinde IIF SSS ile pozitif epidermal yan boyamadan en az iki pozitif sonuç içermesi için minimal tanısal kriterler önerdiler.

Pemfigoidin büllöz ve büllöz olmayan varyantlarının tanısı için hem DIF hem de IIF SSS testlerinin yapılması gerektiğini ve BP180 NC16A enzim-ilişkili immünosorbent testinin hastalık aktivitesinin izlenmesi için bir ek test olarak önerilebileceğini aktardılar.

Literatür talep et

Referanslar :

Joost M. Meijer, Gilles F. H. Diercks, Emma W. G. de Lang et al. Assessment of Diagnostic Strategy for Early Recognition of Bullous and Nonbullous Variants of Pemphigoid, JAMA Dermatol. 2019;155(2):158-165.

Kızarmış Gıda Tüketimi, Kardiyovasküler Ölümler ve Kanser Ölümleriyle İlişkili Mi?

23 Mayıs 2019

Kızarmış yiyecekler Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünya çapında yaygın olarak tüketilmektedir. Kızartma, yiyeceklerin ve kızartma ortamının bileşimini oksidasyon, polimerizasyon ve hidrojenasyon yoluyla değiştiren karmaşık bir pişirme işlemidir. Kızartma sırasında, yiyecekler su kaybedebilir ve yağ emebilir. Kızartma yağları, özellikle tekrar kullanıldığında bozulur. Ayrıca kızartma, yiyecekleri gevrek ve daha iştah açıcı hale getirir, bu da aşırı alımın artmasına neden olabilir.

ABD popülasyonlarındaki birçok kohort çalışması, kızarmış yiyeceklerin daha fazla tüketilmesinin, önde gelen ölüm nedenleri arasında yer alan tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar riskindeki artışla ilişkili olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, bir Akdeniz popülasyonunda yapılan bir çalışmada, kızarmış gıda tüketimi ile koroner kalp hastalığı arasında bir ilişki bulunamamıştır. Kızarmış gıda tüketimi ile ölüm oranı arasındaki ilişki hakkında çok az şey bilinmektedir. Kuzey Amerika yetişkinlerinin %25-36'sı her gün fast food restoranlarından genellikle kızartılmış yiyecekler tüketmektedir bu nedenle kızarmış yiyecekler ve sağlık sonuçları arasındaki ilişkileri anlamak önemlidir.

Yapılan yeni bir çalışmada araştırmacılar, ABD'deki kadınlarda toplam ve spesifik kızarmış gıda tüketiminin tüm nedenli, kardiyovasküler ve kanser ölümleriyle ilişkisini incelediler. Bu prospektif kohort çalışması için geniş, potansiyel bir kohorttan veriler kullandılar.

Kardiyovasküler Riski Arttırıyor

Çalışmada, ABD'deki 40 klinik merkezde yürütülen Kadın Sağlığı Girişimi’ndeki, Eylül 1993-1998 yılları arasında kaydedilen ve Şubat 2017'ye kadar takip edilen 106.966 postmenopozal kadın değerlendirildi. Kadınlar çalışmaya katıldıklarında ortalama 50-79 yaşları arasındaydı.

Çalışmadaki 1.914.691 kişi arasında yıllık takip boyunca 31.558 ölüm gerçekleşti. Tüm kızarmış yiyecek tüketimi için; hiç tüketilmemesi ve günde en az bir porsiyon tüketilmesi karşılaştırıldığında, çok değişkenli düzeltilmiş tehlike oranı, tüm nedenli ölümler için 1,08 ve kardiyovasküler mortalite için 1,08’di. Kızarmış tavuğun haftada en az bir porsiyon tüketimi hiç tüketmemeyle karşılaştırıldığında, tehlike oranı tüm nedenli ölümlerde 1,13 ve kardiyovasküler ölümlerde 1,12’ydi. Kızarmış balık / kabuklu deniz hayvanları için, ilgili tehlike oranları, tüm nedenli ölümler için 1,07 ve kardiyovasküler ölümler için 1,13’tü. Toplam veya spesifik kızarmış yiyecek tüketimi genellikle kanser ölümüyle ilişkili değildi.

Araştırmacılar, kızarmış yiyeceklerin, özellikle de kızarmış tavuk ve kızarmış balık / kabuklu deniz hayvanlarının sık tüketilmesinin, ABD'de kadınlarda tüm nedenli ve kardiyovasküler mortalitenin daha yüksek olmasıyla ilişkili olduğunu bulduklarını belirttiler.

Literatür talep et

Referanslar :

Yangbo Sun, Buyun Liu, Linda G Snetselaar, Jennifer G Robinson, Robert B Wallace, Lindsay L Peterson, Wei Bao. Association of fried food consumption with all cause, cardiovascular, and cancer mortality: prospective cohort study. BMJ, 2019; k5420 DOI: 10.1136/bmj.k5420

Uyku Apnesinde Tedavinin Etkisi Değişkenlik Gösteriyor

22 Mayıs 2019

Yatar olmayan pozisyon ile karşılaştırıldığında yatar pozisyonda en az iki kat daha büyük bir apne-hipopne indeksi olarak tanımlanan POSA (pozisyonel uyku apnesi), OSA'dan (uyku apnesi) etkilenen tüm bireylerin yaklaşık yarısında görülür. Ancak, POSA’nın bu özelliğinin altında yatan mekanizmalar hakkında çok az şey bilinmektedir.

ABD’li araştırmacıların yapmış olduğu yeni bir çalışmaya göre, anteroposterior velum ve dille ilişkili hava yolu tıkanıklığını gidermek için yapılan tedavilerin pozisyonel obstrüktif uyku apnesi (POSA) olan hastalarda, pozisyonel olmayan obstrüktif OSA'lılara göre daha etkili olabileceği gösterilmiştir.

Ekip, ilaçla indüklenen uyku endoskopisi (DISE) yapılan OSA'lı 65 yetişkin ile çalıştı. Bu hastaların 39’u POSA ve 26’sı pozisyonel olmayan OSA (N-POSA) tanısına sahipti. Ortalama yaş 52 ve ortalama VKİ 27.2 idi; %14'ünün VKİ'si 30'dan fazlaydı. Hastaların yaklaşık %85'i erkekti. DISE bulguları, VOTE (velum, orofarengeal lateral duvarlar, dil, epiglotis) sınıflandırması kullanılarak yatar ve lateral vücut pozisyonları için ayrı ayrı skorlandı.

POSA’da Tedaviler Daha Etkili

Çalışmada elde edilen bulgulara göre sırtüstü pozisyon, tüm kohortta ve ayrıca POSA ve N-POSA alt gruplarında anteroposterior velum- (OR, 7.28), dil- (OR, 29.4) ve epiglottis ile ilişkili (OR, 11.0) tıkanma oranları ile ilişkiliydi. Yatar pozisyon aynı zamanda sadece N-POSA grubundaki lateral vücut pozisyonu (OR, 0.22) ile karşılaştırıldığında düşük orofaringeal lateral duvar ilişkili obstrüksiyon oranları ile ilişkiliydi.

Bu sonuçlara göre OSA için çoğu cerrahi seçenek yumuşak damak ve dili kapsadığı ve damağın yanlarını kapsamadığı için, bu tedavi yan yattıklarında sıkıntı yaşamayan POSA’lılarda oldukça etkili olabilirken, N-POSA’lılarda benzer rahatlama etkisi göstermeyebilir.

Bu çalışma ile elde edilen sonuçlar, POSA'lılarda, pozisyon değişikliklerinde daha fazla farklılaşabilecek spesifik solunum yolu anatomisi özelliklerinin olduğunu vurgulamaktadır. Bu yüzden dil ve yumuşak damağı içeren tedaviler bu hasta grubunda daha etkili olabilir.

Literatür talep et

Referanslar :

Yalamanchili R, et al. Drug-Induced Sleep Endoscopy Findings in Supine vs Nonsupine Body Positions in Positional and Nonpositional Obstructive Sleep Apnea. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2018 Dec 20. doi: 10.1001/jamaoto.2018.3692. [Epub ahead of print]a

Araştırmacılar Dirençli Pnömoniyi Önlemek İçin Aşı Arıyor

21 Mayıs 2019

P. aeruginosa, Hastalık Kontrol Merkezleri (WHO) tarafından, bir dizi antibiyotiğe dirençli olması nedeniyle ve tekrar aktive olup hasar verebilmesi nedeniyle ciddi bir sağlık tehdidi olarak kabul edilmektedir. Pseudomonas, evrimi boyunca çok sayıda intrinsik direnç mekanizması edinmiştir ve bu mekanizmalarla çok sayıda antibiyotiğe karşı doğal olarak dirençli hale gelmiştir. Bu patojen kronik akciğer enfeksiyonunun sık görülen bir nedenidir ve kistik fibrozis hastalarında ciddi sorunlara neden olmaktadır.

West Virginia Üniversitesi'nde yapılan yeni bir çalışmada araştırmacılar, tedaviye yüksek dirençli bakteri Pseudomonas aeruginosa'ya karşı bir aşı geliştirmeyi amaçladılar. Araştırmacılar, kistik fibrozisi olan veya olmayan diğer hastalarda bakteriyel kolonizasyonu ve ardından akciğer hasarını önlemeye odaklandılar. Çalışmada organizma ile mücadele edebilmesi için bağışıklık sistemini eğitmek amacıyla kullanılabilecek bir “Aşil'in patojen topuğu (Achilles' heel of the pathogen)” tespit edildi.

2016 yılında yayınlanan bir makalede, bir fare modelinde enfeksiyonun erken aşamalarında, transkriptom olarak da adlandırılan bakterilerin total haberci RNA'sını tarayan çalışmalar incelendi. Bu çalışmada ayrıca fare transkriptomu da analiz edildi.

Demir için Savaş

Araştırmacılar, enfeksiyon sırasında hem bakterilerin hem de konağın aktive edici demir sekestrasyon yolu ile demir alımı için savaştıklarını buldular. Demirin insanlar ve bakteriler için çok uzun zamandır gerekli olduğunun bilindiğini belirten bilim insanları, bu durumun bir çalışma ile ilk kez kanıtlandığını söylediler.

Araştırmacılar, bakterilerin demir toplama proteinlerinin birkaç parçasını içeren büyük bir molekül tasarlayarak bu molekülü farelere bağışıklık kazandırmak ve bakterilere karşı bağışıklık yanıtı oluşturmak için kullandılar. Bu fareler P. aeruginosa ile enfekte olduklarında, bağışıklık sistemlerinin bakterilerin %99,9'unu etkili bir şekilde öldürdüğü gösterildi.

Araştırmacılar şimdiki çalışmalarında ise, P. aeruginosa'ya karşı korunmak için hangi bağışıklık hücrelerinin sorumlu olduğunu araştırmaktalar. Bağışıklık sisteminin bakterilerin öldürülmesine kadarki ilk tespitini kapsayan moleküler kaskadın belirlenmesinin, aşıların hassas bir şekilde ayarlamasına yardımcı olacağı düşünülüyor.

Çalışmacılar ayrıca, Pseudomonas’ın çok kolay adapte olabildiğini ve bakterinin kolayca yeni bir yol bulup tedaviden kurtulabileceğini; bu nedenle de geniş bir koruma sağlamak için çok değerlikli bir aşı geliştirmek istediklerini belirttiler ve çoklu bakteriyel proteinlerden üretilen çoklu hedef aşıları da araştırmaya devam ettiklerini eklediler.

Literatür talep et

Referanslar :

Patricia Inacio. Researchers Working on Vaccine Against P. aeruginosa Before Infection Sets In. Cystic Fibrosis News December 3, 2018.

Psödopolipler Kolon Kanseri Riskini Arttırmıyor

21 Mayıs 2019

Yapılan yeni çalışmalar ile, enflamasyon sonrası poliplerin (PIP), inflamatuvar barsak hastalığı (IBH) olan hastalarda kolorektal neoplazi ile ilişkili olmadığı ortaya çıktı. Bununla birlikte kolon iltihabı daha şiddetli olduğu için bu hastalarda kolektomi uygulanma şansı daha yüksek bulundu.

Avrupa rehberleri, IBH hastalarının %45'inde bulunan PIP'lerin, IBH hastalarında kolorektal kanser için bir risk faktörü olduğunu belirtirken, araştırmacılara göre bu sonuca varacak yeterli veri henüz literatürde bulunmuyordu.

Teorik olarak, önceki şiddetli inflamasyonun göstergesi olarak ortaya çıkan PIP'lerde kolorektal kanser riski artabilir. Alternatif olarak, PIP'ler sürveyans sırasında başka türlü görülebilir ve rezektabl displastik lezyonları gizleyebilir. PIP'lerin doğrudan malign dönüşümü genellikle olası değildir. Mekanizmadan bağımsız olarak, literatürde PIP'lerin kolorektal kanser için bağımsız risk faktörü olup olmadığına dair bir bilgi eksikliği vardır.

Kolorektal Kanser Riski Artmıyor

Araştırma ekibi 1997-2017 yılları arasında Hollanda'da kolonosopik gözetim uygulanan iki büyük kohorttaki 1.582 IBH hastasını inceledi. 462 hastada (%29,2) PIP vardı. Psödopolipleri olan hastalarda anlamlı olarak daha şiddetli inflamasyon (aOR, düzeltilmiş odds oranı 1.32), daha fazla hastalık yayılımı (aOR 1.92) ve primer sklerozan kolanjit riski (aOR 0.38) vardı.

PIP olan ve olmayan hastalar için ortalama 4.8 yıllık bir takip süresinde ileri evre kolorektal kanser gelişme zamanı benzerdi. Takip sırasında PIP'li hastaların %8,4'üne kolektomi yapıldı, PIP olmayan hastalarda ise bu oran %3,9'du. PIP'li hastalarda kolektomiye kadar geçen zaman da kısaydı.

Elde edilen veriler, PIP'lerin, orta vadeli takiplerde kolorektal kanser gelişim riskini arttırmadığını gösterdi. Bu sonuçlar ışığında kılavuzların tekrardan gözden geçirilmesi araştırmacılar tarafından önerildi.

Literatür talep et

Referanslar :

Mahmoud R, et al. No Association Between Pseudopolyps and Colorectal Neoplasia in Patients With Inflammatory Bowel Diseases. Gastroenterology. 2018 Dec 7. pii: S0016-5085(18)35386-1. doi: 10.1053/j.gastro.2018.11.067. [Epub ahead of print]

Yoğun Bakım Ünitesi Stetoskopları Üzerindeki Bakteriyel Kirlenmenin Moleküler Analizi

17 Mayıs 2019

Belirli organizmalara odaklanan kültür temelli çalışmalarda, stetoskopların potansiyel nozokomiyal bakteriyel bulaş vektörleri olduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte, kültür temelli çalışmaların, yalnızca öncelikli olarak ilgilenilen ajanları tanımlamaları ve mevcut olabilecek tüm mikrobiyal toplulukları tanımlayamamaları gibi sınırlamaları vardır.

Bu nedenle, yapılan yeni bir çalışmada araştırmacılar, yoğun bakım ünitesinde kullanılan stetoskoplar üzerinde mevcut olan tüm bakteri topluluklarının tarafsız bir şekilde profillenmesini sağlamak için bakteriyel 16S ribozomal RNA gen dizilimi kullandılar. Standartlaştırılmış veya doktorlar tarafından tercih edilen yöntemler kullanılarak temizlikten önce ve sonra, iki ilave doktor stetoskop setini örneklediler.

Araştırmacılar, ilk stetoskop setinde (A grubu), uygulayıcılar (doktorlar, hemşireler ve solunum terapistleri) tarafından taşınan 20 stetoskopu, 20 bireysel kullanımlı hasta odası stetoskopunu ve 20 temiz, kullanılmamış bireysel kullanımlı stetoskopu test ettiler. İkinci sette (B setinde), standartlaştırılmış temizlemeden (60 saniye boyunca bir hidrojen peroksit beziyle kuvvetlice silerek kurumaya bırakılan) önce ve sonra örneklenen 10 uygulayıcı stetoskopunu test ettiler.

C setinde ise, uygulayıcının normal temizleme yöntemini kullandığı, temizlemeden önce ve sonra örneklenen 20 uygulayıcı stetoskopunu incelediler. Uygulayıcılar, stetoskoplarını temizlemek için hidrojen peroksit bezleri (n = 14), alkollü bezleri (n = 3) veya çamaşır suyu bezlerini (n = 3) kullandılar ve temizleme süresine ilişkin kişisel tercihlerini takip ettiler.

En Yaygın Bakteri Stafilokok

Araştırmacılar, yoğun bakım ünitesinde kullanılan tüm stetoskopların, çeşitli patojenlerle önemli ölçüde kirlendiğini buldular. En yüksek bakteriyel kontaminasyon seviyeleri uygulayıcı stetoskoplarda, ardından hasta odası stetoskoplarında bulundu. Temiz stetoskoplar ve kontrollerdeki bakteriyel kirlenme seviyeleri arasındaki fark, birbirinden ayırt edilemeyecek kadar azdı.

Sağlık hizmetleriyle ilişkili enfeksiyonlarla ilgili cinsler, doktor stetoskoplarında da yaygındı ve özellikle Stafilokok yoğunluğu yüksekti. Doktor stetoskoplarının temizlenmesi bakteri kirlenme seviyelerinde önemli bir düşüşe yol açtı, ancak bu seviyeler standartlaştırılmış veya doktor tarafından tercih edilen yöntemlerle sadece birkaç durumda temiz stetoskopların seviyelerine ulaştı ve bakteriyel topluluk kompozisyonu önemli ölçüde değişmedi.

Literatür talep et

Referanslar :

Knecht VR, et al. (2018). Molecular analysis of bacterial contamination on stethoscopes in an intensive care unit. Infection Control & Hospital Epidemiology 2018, 1–7.

Ailesel Hiperkolesterolemide İnme Riski Artar Mı?

16 Mayıs 2019

Ailesel hiperkolesterolemi, serum LDL (düşük yoğunluklu lipoprotein) kolesterol seviyesinin artmasına ve koroner kalp hastalığı riskine yol açan yaygın bir otozomal dominant hastalıktır. Ailesel hiperkolesteroleminin iskemik inme dahil olmak üzere serebrovasküler hastalık riskini arttırıp arttırmadığı ise tartışılmaktadır. Bu konuyu incelemek isteyen Norveçli bir araştırma ekibi genetik olarak doğrulanmış ailesel hiperkolesterolemili bir grup insanda, tüm Norveç popülasyonu ile karşılaştırıldığında serebrovasküler hastalık insidansını inceledikleri bir çalışma yaptılar.

Araştırmacılar, ailesel hiperkolesterolemili kişileri 2001 ve 2009 yılları arasında ülke genelinde serebrovasküler hastalık yatışları veritabanı ile ilişkilendirdiler. Bu hastalığa sahip olan 3.144 kişi için serebrovasküler hastalık nedeniyle hastaneye yatış oranlarını ve 3.166 kişi için iskemik inme oranlarını analiz ettiler.

Sınırlamaları Olan Bir Çalışma

Ailesel hiperkolesterolemili 19 kadın ve 27 erkek, 1.0 standart insidans oranı ile serebrovasküler hastalık tanısı almıştı; 9 kadın ve 17 erkek de iskemik inme geçirdi ve bunun da standart insidans oranı 1.0 olarak ölçüldü. Koroner kalp hastalığı hikayesi olan kadınlarda, serebrovasküler hastalık riskinde anlamlı olarak artış görüldü (tehlike oranı: 3.29), ancak bu durum erkekler için geçerli değildi.

Araştırmacılar gerçek lipit seviyeleri, ilaçlar ve yaşam tarzı faktörleri hakkında bilgi eksikliği ve vaka çalışmalarında doğal olan seçim yanlılığı konusu dahil olmak üzere çalışmalarının çeşitli sınırlamalara sahip olduğunu kabul ettiler. Bununla birlikte, Norveç'teki tüm doktorların ailesel hiperkolesteroleminin genetik testini ücretsiz olarak isteyebileceğini ve bunun da maliyete dayalı önyargı riskini azalttığını belirttiler.

Bu çalışma gerçek kolesterol / LDL seviyeleri, eşlik eden tedaviler ve diğer eşzamanlı risk faktörleri hakkında hiçbir bilgi vermeyen gözlemsel bir çalışmadır. Ancak yine de bir hastalık ya da hastalığın doğal tarihi hakkında fikir sahibi olmak için bu tür çalışmaların yapılması önemlidir.

Literatür talep et

Referanslar :

Hovland A, et al. Risk of Ischemic Stroke and Total Cerebrovascular Disease in Familial Hypercholesterolemia. Stroke. 2018 Nov 21:STROKEAHA118023456. doi: 10.1161/STROKEAHA.118.023456. [Epub ahead of print]

Tüm Beyin Radyasyonu Kserostomiye Açabiliyor

15 Mayıs 2019

Tüm beyin radyasyon tedavisinde (WBRT) parotis bezlerine önemli miktarda radyasyon verilmektedir. Ancak bu müdahale sırasında parotis bezleri yeterince korunmamaktadır ve kserostomi hiçbir zaman advers bir etki olarak rapor edilmemektedir. WBRT gibi palyatif tedaviler alan hastalarda toksik etkilerin en aza indirilmesi çok önemlidir.

Yapılan yeni bir çalışmada, kserostominin WBRT'nin toksik bir yan etkisi olup olmadığı değerlendirildi.

Bu gözlemsel kohort çalışmasına, bir akademik merkez (Kuzey Carolina Üniversitesi Hastanesi) ve iki kamu hastanesinden (High Point Bölge Hastanesi ve Kuzey Carolina Rex Üniversitesi Hastanesi) 2 Kasım 2015 ile 20 Mart 2018 tarihleri arasındaki hastalar dahil edildi. Beyin metastazlarının tedavisi veya profilaksisi için WBRT alan yetişkin hastalar (n = 100) çalışmaya dahil edildi. Belirgin bazal x-kserostomisi olan veya WBRT'yi tamamlamayan veya en az 1 başlangıç sonrası anketi doldurmamış hastalar prospektif olarak analiz ve takipten çıkarıldı. Hastalar, kafatası ve C1 veya C2 omurunu kapsayan karşılıklı lateral alanlar kullanarak 3 boyutlu WBRT’ye tabi tutuldu.

Hastalar, başlangıçta WBRT'den hemen sonra, 1. ayda, 3. ayda ve 6. ayda, Michigan Üniversitesi Kserostomi Anketi'ni ve 4 puanlık rahatsızlık skoru anketini tamamladılar. Çalışmadaki birincil sonlanım noktası, 1 aylık kserostomi skoruydu. Araştırmacılar başlangıca göre 10 puanlık bir kötüleşme olacağı hipotezini geliştirmişlerdi.

Sınırlandırma Gerekli

Katılan 100 hastanın 73'ü analize uygundu, 55'i 1. ayda değerlendirilebilirdi. 73 hastanın 43’ü kadın (%59), 30’u erkek (%41) iken ortalama yaşları 61’di. En az 20 Gy (V20Gy) radyasyon alan hastalardaki ortalama parotis hacmi %47’ydi. Ortalama kserostomi skoru başlangıçta 7 puandı ve WBRT'den hemen sonra 21 puan, 1. ayda 23 puan, 3. ayda 21 puan ve 6. ayda 14 puan olmak üzere her bir değerlendirme periyodunda istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu. 1. ayda, kserostomi skoru 19 hastada (%35) 20 puan veya daha fazla arttı. 1 aylık kserostomi skoru, sürekli değişken olarak parotis dozu ile ilişkiliydi. Parotis V20Gy ≥ %47 olanlarda 35 puan ve parotis V20Gy < %47 olanlarda 9 puandı. 1 ayda kserostomi tarafından "oldukça rahatsız" veya "çok rahatsız" olduğunu bildiren hastaların oranı parotis V20Gy < %47 olanlarda %4 iken, parotis V20Gy ≥ %47 olanlarda %50’ydi. 3. ayda bu fark %50’ye %0’dı. Kserostomi ilaç kullanımı ile ilişkili değildi.

Araştırmacılar, WBRT'nin sonrasında ortaya çıkan klinik olarak anlamlı kserostominin kalıcı olduğu ve parotis dozu ile ilişkili olduğunu belirttiler. Bulguların, WBRT uygulanan ve tükürük iyileşmesi için yeterince uzun süre dayanamayan hastalarda bu toksik etkileri en aza indirgemek ve parotis bezlerini korumak için sınırladırmaya olan ihtiyacı gösterdiğini aktardılar.

Literatür talep et

Referanslar :

Wang et al. Assessment of Risk of Xerostomia After Whole-Brain Radiation Therapy and Association With Parotid Dose, JAMA Oncol 2018.

Optik-Sinir Kılıfı Menenjiyomu Sıklıkla Optik Nörit Olarak Değerlendiriliyor

14 Mayıs 2019

Optik-sinir kılıfı menenjiyomu (ONSM) klasik olarak progresif görsel kaybın, optik atrofinin ve retinal-koroidal kollaterallerinin mevcudiyetini gösterir, ancak üç bulgunun da aynı anda meydana gelmesi nadirdir. Bununla birlikte, zamanında tanı ve uygun tedavi olumlu görsel sonuçlar için çok önemlidir. Tanı hataları, optik sinir kılıfı menenjiyomlarının başlangıçtaki yanlış tanısına ve görme kaybına neden olabilir.

Bir grup araştırmacı tarafından, ONSM'nin başlangıçtaki yanlış tanısına katkıda bulunan faktörleri belirlemek amacıyla bir çalışma yapıldı.

Araştırmacılar Emory Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Ocak 2002-Mart 2017 tarihleri arasında nöro-oftalmoloji kliniğinde görülen, tek taraflı ONSM'li (%89,7) 39 hastanın 35'ini retrospektif olarak incelediler. Gözden kaçmış/gecikmiş tanı alan olgular için Tanı Hatası Değerlendirme ve Araştırma taksonomisi aracı kullanıldı.

Yanlış Tanı Maliyetleri Arttırıyor

Çalışmada tek taraflı ONSM'li 35 hastanın 30’u kadındı (%85,7) ve ortalama yaşları, 45'ti. Bunların 25’i (%71) ortalama 62,60 ay gecikmeli tanı almıştı. En yaygın tanı hataları, 25 kişiden %19'unda (%76) görülen klinisyen değerlendirme başarısızlığı (hipotez oluşturma ve ağırlık hataları) ve 15’inde (%60) görülen tanı testindeki hatalardı. En sık rastlanan başlangıç yanlış tanısı, optik nörit (25'ten 12'si - %48) ve ardından oküler bozuklukları olan hastalarda optik nöropatinin tanınamamasıydı. Yanlış tanı alan 5 hastaya (%20) gereksiz lomber ponksiyon, 12 hastaya (%48) gereksiz laboratuvar testleri ve 6 hastaya (%24) gereksiz steroid tedavisi uygulanmıştı. Başlangıçta yanlış tanı alan ve klinikte doğru tanı konan 16 hastadan 11'inde (%68,8) önceki manyetik rezonans görüntüleme (MRG) sonuçları mevcuttu. 5’inde (%45,5) ONSM görülmesine rağmen nöro-radyolog olmayan bir kişi tarafından sağlıklı olarak yanlış değerlendirilmiş ve 6 hastada (%54,5) MRG hatalı uygulanmıştı (orbital sekans veya kontrast yok). 25 hastanın 16'sında (%64) kötü görsel sonuç vardı.

Araştırmacılar, önceden belirlenmiş yanlış tanıların, yanlış funduskopik incelemelerin, doğru testin yapılmaması (kontrastlı MR beyin / kılavuz) ve MRG sonuçlarının doğru şekilde yorumlamasındaki başarısızlığın en sık görülen tanı hataları nedenleri olduğunu belirttiler. Bu hataların daha kötü görsel sonuçlara ve artan maliyetle birlikte tanı gecikmesine sebep olduğunu aktardılar. Nöro-oftalmologlara daha kolay erişim, gelişmiş tanı stratejileri ve nöro-görüntüleme ile ilgili eğitimin, tanısal hataların önlenmesine yardımcı olabileceğine dikkat çektiler.

Literatür talep et

Referanslar :

Kahraman-Koytak P, Bruce BB, Peragallo JH, Newman NJ, Biousse V. Diagnostic Errors in Initial Misdiagnosis of Optic Nerve Sheath Meningiomas. JAMA Neurol. 2018 Dec 17.

Oksipital Sinir Stimülasyonu Fibromiyalji ile İlişkili Ağrıyı Azaltıyor

13 Mayıs 2019

Fibromiyalji, yorgunluk, uyku, hafıza ve ruh hali sorunları ile birlikte yaygın kas-iskelet sistemi ağrısı ile karakterize kronik bir hastalıktır. Son zamanlarda, oksipital sinir alanı uyarımı (ONS) fibromiyalji ile ilişkili ağrı için etkili bir potansiyel tedavi olarak önerilmiştir.

Oksipital sinirler, boynun ikinci ve üçüncü omurlarının yakınında ortaya çıkan iki çift sinirdir. ONS, derinin altına yerleştirilmiş küçük elektrotlar kullanılan ve oksipital sinirlerden geçen ve ağrı hissini engelleyen elektriksel darbeler gönderen bir tekniktir. Bununla birlikte bu teknikte, ağrı düzenlemesinin altında yatan nöral mekanizmalar tam olarak anlaşılmamıştır.

Yapılan yeni bir çalışmada, fibromiyalji hastalarında oksipital sinir stimülasyonunun ağrıyı baskılama yeteneğinin arkasındaki sinir mekanizması araştırıldı.

Araştırmacılar, C2 dermatomuna subkutan elektrotlar implante edilen yedi hastayı, bir Pozitron Emisyon Tomografi (PET) H215O aktivasyon çalışmasına dahil ettiler. Bu yedi hasta; çift kör, plasebo kontrollü bir çalışmanın parçası olan 40 hastadan oluşan bir gruptan seçildi ve altı ay sonra açık etiket takipleri yapıldı. Çalışmada hastalara hem “ON” (aktif stimülasyon) hem de “OFF” (stimülatör cihazı kapalı) koşulları sırasında, H215O PET taramaları yapıldı. Yine hem “ON” hem de “OFF” koşulları sırasında, implante fibromiyalji hastaları için elektroensefalogram (EEG) verileri de kaydedildi.

İnhibe Edici Yolak Uyarılıyor

 “OFF” durumuna göre ONS stimülasyonu, medial ağrı yolağını içeren dorsal lateral prefrontal korteks, ventral medial prefrontal korteks, bilateral anterior singulate korteks ve parahipokampal alanda aktivasyonla sonuçlandı. Bunlardan son ikisi azalan ağrı yolağını içermektedir. Lateral ağrı yolağını içeren sol somatosensöriyel kortekste ve diğer duyusal bölgeleri oluşturan görsel ve işitsel kortekste rölatif deaktivasyon gözlendi. EEG sonuçları ayrıca azalan ağrı yolağında aktivite artışı gösterdi. Ventral medial prefrontal kortekse uzanan prejener pregenual anterior singulat korteks, bu artışı teta, alfa1, alfa2, beta1 ve beta2 frekans bantlarında gösterdi.

Araştırmacılar, PET taramalarının, ONS'nin, fibromiyaljide inen ağrı inhibe edici yolağın ve lateral ağrı yolağının aktivasyonu yoluyla etkisini gösterdiğini belirttiler. EEG’de ise, inene inhibisyon sistemi alımından sorumlu olabilecek kortikal alanların aktivasyonunu gösterdiğini aktardılar. Araştırmacı ekip, bulgularının bu umut vaad eden tedavi yönteminin daha da geliştirilmesi için yeni imkanlar sağladığını belirtti.

Literatür talep et

Referanslar :

Shaheen Ahmed, Mark Plazier, Jan Ost, Gaetane Stassijns, Steven Deleye, Sarah Ceyssens, Patrick Dupont, Sigrid Stroobants, Steven Staelens, Dirk De Ridder and Sven Vanneste. The effect of occipital nerve field stimulation on the descending pain pathway in patients with fibromyalgia: a water PET and EEG imaging study, BMC Neurology 2018 18:191.

Şekerli İçecekler, Yüksek Böbrek Hastalığı Riskini Nasıl Etkiliyor?

10 Mayıs 2019

Şimdiye dek yapılan çalışmalar tutarsız olmasına rağmen, şekerli içeceklerin tüketiminin böbrek hastalığı riskini etkilediği bildirilmiştir. Diyet kurallarını daha iyi belirlemek ve kronik böbrek hastalığı riski ile ilişkili tüm içecek türlerini kapsamlı bir şekilde değerlendirmek için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

Bir grup araştırmacı yaptıkları yeni bir çalışmada, Mississippi Jackson’daki bir siyah erkek ve kadın kohortu olan Jackson Heart Study'de prospektif bir analiz gerçekleştirdiler. İçecek tüketimi, başlangıçta (2000-2004) uygulanan bir gıda sıklığı anketi kullanılarak değerlendirildi. Katılımcılar 2009-2013'e kadar takip edildi. Kronik böbrek hastalığı, başlangıçta 1,73  başına<60 ml / dak olması veya takip sırasında (2009-2013) başlangıçtaki 1,73 başına>60 ml / dak olan eGFR’ye göre ≥%30 düşüş olması şeklinde tanımlandı. Her bir içeceğin tüketimi, içecek paternelerini ve olay KBH arasındaki ilişkiyi tahmin etmek için lojistik regresyon kullanıldı. İçecek paternleri, tüketilen içeceklerin doğrusal kombinasyonları temelinde bileşenlerin yaratıldığı, temel bileşenler analizi kullanılarak ampirik olarak türetildi.

Şekerli İçecekler Riski Arttırıyor

Araştırmacılar 3003 katılımcının 185iünde (%6) ortalama 8 yıllık takip süresinde KBH meydana geldi. Başlangıçta  çalışmadaki ortalama yaş 54’tü, %64'ü kadın ve ortalama eGFR 1,73 başına 98ml/dk’ydı. Toplam enerji alımı; yaş, cinsiyet, eğitim, vücut kitle indeksi, sigara, fiziksel aktivite, hipertansiyon, diyabet, HDL kolesterol, LDL kolesterol, kardiyovasküler hastalık öyküsü ve bazal eGFR için ayarlandıktan sonra, temel bileşen analizinden türetilmiş bir içecek paterni, yüksek miktarda gazoz, şekerli meyve içecekleri ve su tüketimi, daha yüksek olay KBH oranları ile ilişkilendirildi.

Araştırmacılar yaptıkları çalışmanın, daha fazla şekerle tatlandırılmış içecek tüketiminin, bu toplum kökenli siyah Amerikalı kohortunda daha sonraki KBH riskiyle ilişkili olduğunu gösterdiğini belirttiler. Bulguların halk sağlığı açısından güçlü etkileri olduğunu ve şekerli tatlandırılmış içecek tüketmenin olumsuz sağlık sonuçlarına neden olduğuna dikkat çektiler.

Literatür talep et

Referanslar :

Casey M. Rebholz, Bessie A. Young, Ronit Katz, Katherine L. Tucker, Teresa C. Carithers, Arnita F. Norwood, Adolfo Correa. Patterns of Beverages Consumed and Risk of Incident Kidney Disease. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 2018.

IVC Filtreleri Pulmoner Embolili Hastalarda Mortalite Riskini Arttırabilir

09 Mayıs 2019

Akut pulmoner emboli yaşlı erişkinlerde yaygın bir morbidite ve mortalite nedenidir. İnferior vena kava (IVC) filtreleri pulmoner emboliyi önlemek için sıklıkla kullanılır. Ancak, cihazın etkinliğini ve güvenliğini destekleyen kanıtlar yetersizdir.

Son yıllarda, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), IVC filtrelerinin güvenilirliği konusunda endişelerini dile getirmektedir. Yine bazı çalışmalar da bu teknolojinin kullanımında geçici bir düşüş olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, sınırlı kapasiteye sahip idari verileri kullanan bazı araştırmacılar, IVC filtrelerinin kullanımının azalmış ölüm riski oranları ile ilişkili olduğunu bulmuşlar ve kullanımlarını önermişlerdir.

Yapılan yeni çalışmada, Medicare yararlanıcılarında pulmoner emboli için IVC filtrelerinin kullanımı ile mortalite oranları arasındaki ilişki üç ayrı istatistiksel yaklaşım kullanılarak saptanmaya çalışıldı. Çalışmada, pulmoner embolili ileri yaşlı bireylerde IVC filtrelerinin kullanımının mortalite yararı göstermediği ve ölüm riski taşıyabildiği gösterildi. Sonuçlar, venöz tromboembolizmi olan hastalarda IVC filtrelerinin kullanımıyla ilişkili 30 günlük mortaliteyi değerlendiren gözlemsel bir çalışmanın bulgularıyla tutarlıydı.

Araştırmacılar, idari veri tabanlarının incelemelerinde gözlemlenen mortalite yararlarının, temel özellikleri ayarlandıktan sonra devam edip etmediğini belirlemek için, IVC takılmış pulmoner embolide akıntı tanısı konulan ve taburcu edilmiş pulmoner embolili yaşlı hastaların ve benzer IVC takılmamış hastaların sonuçlarını tanımlama ve karşılaştırmada, Medicare yatan hasta talep verileri ve ICD-9-CM tanı kodlarını kullandılar. Araştırmacılar, temel özelliklerdeki potansiyel dengesizlikleri hesaba katmak için ters olasılık ağırlıklı (IPW) bir düzenleme şeması kullandılar. Pulmoner embolili IVC filtresi takılmış ve takılmamış hastalar için, her bir özelliğin tam olarak eşleşmesi için uygun bir kohort oluşturdular.

Riski Azaltmıyor, Arttırıyor

Çalışma süresi boyunca akut PE nedeniyle hastaneye yatırılan 214.579 Medicare yararlanıcısının (ortalama yaşları 77,8) %13,4'üne bir IVC filtresi takıldı. Filtresiz grup ile karşılaştırıldığında, filtreli grupta 30 günlük mortalite oranının düzeltilmiş tehlike oranı 1,02’ydi. IPW analizinden elde edilen bulgular istatistiksel olarak anlamlıydı.

Yatıştan 30 gün sonra hayatta kalan hastalar arasında, filtreli grubun %20,5’inin, filtresiz grubun ise %13,4’ünün bir yıl içinde öldüğü görüldü. Hasta özelliklerine göre ayarlandıktan sonra, filtreli grupta bir yıllık mortalite için oran oranı 1,35’ti. IPW modelinde, düzeltilmiş tehlike oranı 1,56’ydı.

Bireysel olarak eşleşmiş bir kohortta, akut pulmoner emboli ile hastaneye yatırılan 76.198 yararlanıcının %18,2'sine filtre takılmıştı. IVC filtresinin bağımlı değişken olarak kullanıldığı karma modellerde, filtreli grupta 30 günlük mortalite, bir yıllık mortalite gibi yüksekti.

Araştırmacılar, istatistiksel ayarlama yöntemlerindeki bulguların, IVC filtre kullanımı ile düşük ölüm oranı arasında bir ilişki göstermediğini, aksine risk artışı gösterdiğini belirttiler. IVC filtrelerinin etkililiğini ve güvenliğini değerlendirmek için çeşitli hasta alt gruplarında daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu aktardılar.

Literatür talep et

Referanslar :

Bikdeli et al. Association of Inferior Vena Cava Filter Use With Mortality Rates in Older Adults With Acute Pulmonary Embolism, JAMA Intern Med. Published online December 10, 2018.

Kalp Yetmezliği Olan Kişilerde Grip Aşısı Ölüm Riskini Azaltıyor

08 Mayıs 2019

Grip enfeksiyonu, kalp yetmezliği olan hastalar için oldukça ciddi bir durumdur. Grip gibi enfeksiyonlar, vücudun enerji talebini artırarak, kalbin daha güçlü pompalamasını gerektirir.  Kalp yetmezliği olan hastalarda influenza aşılaması ile sonuç arasındaki ilişki hakkında çok az veri mevcuttur.

Yapılan yeni bir çalışmada, yeni tanı almış kalp yetmezliği hastalarında influenza aşılamasının uzun süreli sağ kalım ile ilişkili olup olmadığı araştırıldı.

Araştırmacılar, 1 Ocak 2003 ile 1 Haziran 2015 tarihleri arasında Danimarka'da kalp yetmezliği tanısı almış ve 18 yaşından büyük tüm hastaları kapsayan ülke çapında bir kohort çalışması yaptılar (n = 134.048). Ülke çapındaki kayıtları kullanarak ilişkili verileri topladılar. Takip sırasındaki aşılama durumu, sayısı ve sıklığı, zaman ilişkili Cox regresyonunda zamana göre değişen değişkenler olarak değerlendirildi.

Etkili, Güvenli ve Düşük Maliyetli

Çalışmada ortalama takip süresi 3,7 yıl (çeyrekler arası aralık, 1,7-6,8 yıl) iken takip oranı %99,8’di. Çalışma kohortunun aşı kapsamı, çalışma süresi boyunca %16 ila %54 arasında değişti. Düzeltilmemiş analizde, takip sırasında bir veya daha fazla aşı uygulaması, daha yüksek ölüm riskiyle ilişkilendirildi. Daha sonra veriler, dahil edilme tarihi açısından düzeltmeler yapıldıktan sonra, komorbiditeler, ilaçlar, hane halkı geliri ve eğitim düzeyi, vac1 aşılama uygulaması, %18'lik bir azalmış ölüm riski ile ilişkilendirildi (tüm nedenler: tehlike oranı 0,82; kardiyovasküler nedenler: tehlike oranı 0,82). Yıllık aşılama, yılın başında aşılama (Eylül-Ekim arası) ve daha fazla kümülatif aşı sayısı, aralıklı aşılama ile karşılaştırıldığında ölüm riskinde daha fazla azalma ile ilişkilendirildi.

Araştırmacılar elde ettikleri bulguların ışığında, kalp yetmezliği olan hastalarda influenza aşı uygulamasının, eşlik eden etkenler açısından kapsamlı ayarlamalar yapıldıktan sonra hem tüm nedenli ölüm hem de kardiyovasküler ölüm riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu belirttiler. Yıl içinde erken dönemde yapılan aşılama ve sık aşılamanın, aralıklı ve geç aşılamaya kıyasla ölüm riskinde daha büyük düşüşler ile ilişkilendirildiğine dikkat çektiler. Çalışma sonuçlarının, etkili, güvenli ve düşük maliyetli bir müdahale ile önemli fayda sağlanabileceğini göstermesi bakımından oldukça önemli olduğunu vurguladılar.

Literatür talep et

Referanslar :

Daniel Modin et al. Influenza Vaccine in Heart Failure: Cumulative Number of Vaccinations, Frequency, Timing, and Survival: A Danish Nationwide Cohort Study. Circulation, 2018.

Gebelik Sonrası Epilepsi Hastalarında Nöbet Sıklığı Artıyor Mu?

07 Mayıs 2019

Amerikan Epilepsi Derneği (AES) 72. Yıllık Toplantısı’nda sunulan yeni bir çalışmada, frontol lob epilepsisi olan kadınların %53'ünün hamilelik sırasında gebelikten öncekine kıyasla nöbet sıklığının arttığı gösterildi.

Araştırmacılar yaptıkları gözleme dayanarak, fokal veya jeneralize epilepsili kadınlarda gebelik ve doğum sonrası dönemde artmış nöbet sıklığının daha olası olup olmadığını ve nöbet başlangıç bölgesinin lokalizasyonuna göre değişip değişmediğini değerlendirmeyi amaçladılar. Çalışmada ayrıca, antiepileptik ilaç rejiminin bu kötüleşmeyi etkileyip etkilemediği de değerlendirildi.

Çalışmaya katılan merkezlerde 2013'ten itibaren hamile kadınlar prospektif olarak takip edildi. Antiepileptik ilaç (AED) rejimleri, nöbet sıklığı ve gebelik sonuçları hakkındaki bilgileri klinik veri tabanından sağladılar. Epilepsi tipini / sendromunu, nöbet tiplerini ve sıklığını, AED rejimlerindeki değişiklikleri ve hamilelik sonuçlarını rutin olarak belgeleyen hasta çizelgeleriyle geriye dönük olarak bu bilgileri desteklediler.

Çalışmaya 2013-2018 yılları arasında takip edilen epilepsili 99 kadından 114 gebelik verisi dahil edildi. Hastalar; jenalize epilepsili 37 kadın, fokal epilepsili 62, frontal fokal epilepsili 15, diğer fokal epilepsili 47 kadını içeriyordu. Kohortun ortalama yaşı 31’di ve çoğu beyazdı. Araştırmacılar gebe kalmadan önce 9 ay boyunca, hamilelik sırasında ve doğumdan 9 ay sonra nöbet sıklığnıı kaydettiler. Tüm nöbetler, her katılımcı için 9 aylık aralıklarla toplandı.

Gebelik Sonrası Nöbetler Daha Sık

Sonuçlar; nöbetlerin gebelik sırasında, jeneralize epilepsili kadınların %5,5'inde, fokal epilepsili kadınların %22,6'sında, frontal lob epilepsisi olan kadınların %53'ü’nde gebelik öncesi dönemine göre daha sık olduğunu gösterdi. Jeneralize epilepsili kadınlarda, fokal epilepsili kadınlara kıyasla, gebelikte nöbet kötüleşme ihtimali önemli ölçüde azdı. Fokal epilepsili kadınlar arasında, frontal fokal epilepsisi olanlarda, gebelikte başka bir fokal epilepsisi olanlara göre nöbet yaşama olasılığı anlamlı derecede daha yüksekti.

Jeneralize epilepsili kadınların % 94,6'sı, frontal fokal epilepsili hastaların %20'si ve diğer fokal epilepsili hastaların %10,6'sı, gebe kalma döneminde ikiden fazla AED ile tedavi olarak tanımlanan politerapi alıyordu. Politerapi için ayarlama yapıldıktan sonra, frontal fokal epilepsili kadınlarda, diğer fokal epilepsili tipteki kadınlara kıyasla, gebelikte nöbet yaşama ihtimali önemli ölçüde arttı.

Analiz, doğum sonrası dönemde, jeneralize epilepsili kadınların %12,12'sinde, fokal epilepsili kadınların % 7,14'ünde ve frontal lob epilepsisi olan kadınların % 20'sinde gebelik öncesi dönemlere göre nöbetlerin daha sık olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, hamilelikteki bazı fizyolojik değişikliklerin nöbetlerinin geçici olarak kötüleşmesine yol açtığını belirttiler. Bu değişikliklerin moleküler temellerinin ne olduğunu anlamak için daha ileri araştırmalar yapmayı planladıklarını aktardılar. Gebelikte frontal lob epilepsisi olan kadınların daha yakından izlenmesinin gerekliliğini vurguladılar.

Literatür talep et

Referanslar :

Paula Voinescu et al. Variations in Seizure Frequency During Pregnancy and Postpartum by Epilepsy Type American Epilepsy Society (AES) 72nd Annual Meeting 2018. Abstract 3.236,presented December 3, 2018.

Huntington Hastalığında Beynin Destek Hücreleri Kusurlu Olgunlaşma Gösteriyor

06 Mayıs 2019

Huntington hastalığı, hipomiyelinizasyon ve nöron kaybıyla karakterize bir hastalıktır. Hastalık, mutasyona uğradığında hastalığa neden olan bir proteini kodlayan bir gendeki mutasyonun (Huntingtin geni) sonucu ortaya çıkmaktadır. Huntington hastalığı, kişilik değişikliklerine ve motor koordinasyon kaybına yol açar. Şu anda hastalığı tedavi edebilecek veya hatta yavaşlatabilecek bir tedavi yoktur. Doktorlar sadece semptomlarının bir kısmını hafifletebilecek ilaçlar sunabilmektedirler.

Huntington hastalığı dahil beyindeki glial hücreleri ve dejeneratif hastalıkları araştıran ve anlamlı, hastalık değiştirici bir tedavi bulmayı amaçlayan bir grup araştırmacı yaptıkları çalışmada, beyindeki glial hücrelere moleküler seviyede ne olduğunu belirlemek için yola koyuldular. Huntington hastalığındaki miyelin kaybının temelini değerlendirmek için, mutant Huntingtin (mHTT) embriyolarından veya normal kontrollerden türetilmiş insan embriyonik kök hücrelerinden (hESC'ler) bipotansiyel glial progenitör hücreler (GPC'ler) ürettiler ve gen ekspresyonunda mHTT'ye bağlı değişiklikleri değerlendirmek için RNA sekanslaması gerçekleştirdiler.

Çalışmada, Huntington hastalığı olan hastalarda glial hücre olgunlaşmasının ciddi şekilde bozulduğunu ve bunun beyinde görülen anormalliklerin önemli bir sebebi olduğunu gösterdiler. Bu bozulma, motor fonksiyonundaki değişikliklerin yanı sıra davranış değişikliklerine de yol açıyordu. Ayrıca bu, beyindeki en yaygın glial türü olan ve diğer şeylerin yanı sıra nöronlar arasındaki iletişimi düzenleyen işlevsiz astrositlere neden oluyordu. Zayıf glial olgunlaşma, beyindeki sinir yollarını çevreleyen ve normal olarak sinirsel iletişime izin veren ve hızlandıran miyelinin eksikliğine yol açıyordu.

Sağlıklı Glial Hücre Nakli ile Olumlu Sonuçlar

Glial hücre olgunlaşmasının başarısızlığı, davranışsal anormallikleri ve psikotik düşünmeyi içeren hastalıkların ortak bir unsuru gibi görünmektedir. Huntington hastalığında görülen başarısız glial hücre olgunlaşması, şizofrenide glial hücrelerin rolünün incelendiği önceki çalışmalarla benzerdir.

Araştırmacılar daha sonra, glial hücre nakli için çalıştılar. Huntington hastalığından muzdarip olan farelere sağlıklı glial hücreler naklettiler. Bu, farelerin ömrünü uzattı ve hastalığın semptomlarını hafifletti.

Araştırmacılar çalışma sonuçlarının; Huntington hastalığının, beynin destek hücreleri olan glial hücrelerde işlevsel olmayan olgunlaşma veya formasyonun bir sonucu olarak, davranışsal ve motor değişikliklere neden olduğunu gösterdiğini belirttiler. Aynı zamanda, Huntington hastalığı ve diğer benzer nörodejeneratif hastalıklar için olası bir tedavi olarak glial hücre tedavisinin potansiyelini vurguladığını aktardılar. Uzun dönemde, araştırma sonuçlarını ve glial hücreleri Huntington hastalığına yönelik bir tedavi geliştirmek için kullanabilmeyi amaçladıklarını söylediler.

Literatür talep et

Referanslar :

Mikhail Osipovitch, Andrea Asenjo Martinez, John N. Mariani, Adam Cornwell, Simrat Dhaliwal, Lisa Zou, Devin Chandler-Militello, Su Wang, Xiaojie Li, Sarah-Jehanne Benraiss, Robert Agate, Andrea Lampp, Abdellatif Benraiss, Martha S. Windrem, Steven A. Goldman. Human ESC-Derived Chimeric Mouse Models of Huntington’s Disease Reveal Cell-Intrinsic Defects in Glial Progenitor Cell Differentiation. Cell Stem Cell, 2018.

Kısa Dönem PPI Tedavisi Kemiğe Zarar Vermeyebilir

02 Mayıs 2019

Epidemiyolojik çalışmalar, proton pompası inhibitörü (PPI) tedavisini osteoporotik kırıklarla ilişkilendirmiştir. Bununla birlikte, proton pompası inhibitörlerinin doğrudan osteoporoza neden olup olmadığı açık değildir.

Yapılan yeni bir çalışmada araştırmacılar, sağlıklı postmenopozal kadınlarda, dekslansoprazol ve esomeprazolün kemik dönüşümü, kemik mineral yoğunluğu, gerçek fraksiyonel kalsiyum emilimi (TFCA), serum ve idrar seviyeleri ve paratiroid hormon düzeyleri (PTH) üzerindeki etkisini değerlendirdiler.

Araştırmacılar, 4 kasım 2010'dan 7 Ağustos 2014'e kadar ABD'de 12 merkezden, normal kalsiyum alımı ve D vitamini statüsüne sahip, 115 sağlıklı, menopoz sonrası kadının (45 ila 75 yaş arası) prospektif, çok merkezli, çift-kör bir çalışmasını gerçekleştirdiler. Kadınlar, 26 hafta boyunca günlük olarak dekslansoprazol (60 mg), esomeprazol (40 mg) veya plasebo verilen gruplara randomize edildi. 0 (başlangıç), 13 ve 26 haftalarda, prokollajen tip 1 N-terminal propeptid (P1NP) ve tip 1 kollajen C-terminal telopeptid’in (CTX) plazma seviyeleri ölçüldü. Primer sonuçlar, P1NP ve CTX'te 0 ila 26 haftaları arasında yüzde değişimiydi. Ayrıca serum, idrar mineral, BMD, PTH (tüm denekler) ve TFCA (n = 30) seviyelerinde ki değişimler ölçüldü.

Değerler Normal Aralıkta

Çalışma sonuçları incelendiğinde başlangıç ile 26. hafta arasında kemik döngüsü belirteçlerinde grup içi anlamlı bir fark görülmedi. Dekslansoprazol grubunda (0.12 ng/mL) CTX seviyelerinde anlamlı bir artış yoktu. Bu değerler normal sınırlar içinde kalmasına rağmen, esomeprazol ve dekslansoprazol gruplarında, 26 haftada P1NP (sırasıyla %18,2 ve %19,2) ve CTX (sırasıyla %22,0 ve %27,4) düzeylerinde önemli ölçüde artış mevcuttu. 26. haftada serum veya idrar mineralleri, BMD veya PTH düzeylerinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Proton pompası inhibitörü tedavisi TFCA'yı azaltmadı.

Araştırmacılar, proton pompası inhibitörü tedavisi verilen kadınlarda, plasebo verilen kadınlara kıyasla kemik döngüsü belirteçlerinde anlamlı artışlar tespit ettiklerini, ancak seviyelerin normal referans aralığında kaldığını belirttiler. BMD, PTH, serum veya idrar mineral seviyelerinde veya TFCA'daki değişimde, gruplar arasında anlamlı bir fark olmadığını aktardılar. Bulguların, proton pompası inhibitörü ile yapılan 26 haftalık tedavinin kemik homeostazı üzerinde klinik olarak anlamlı bir etkisinin olmadığını gösterdiğini vurguladılar.

Literatür talep et

Referanslar :

Karen E. Hansen, Jeri W. Nieves, Sai Nudurupati, David C. Metz, Maria Claudia Perez. Dexlansoprazole and Esomeprazole Do Not Affect Bone Homeostasis in Healthy Postmenopausal Women, Gastroenterology 2018.

SMA Hastaları için Robotik Kol

02 Mayıs 2019

Spinal müsküler atrofi (SMA), ilerleyici ve simetrik kas zayıflığına yol açarak paraliziye neden olabilen bir hastalıktır. Yeme ve içme gibi günlük aktiviteler, ekstremitelerin istemli hareketlerinin kontrolünü kaybetmiş hastalar için son derece zorlayıcıdır ve bu hastalar için tam zamanlı bakım kaçınılmazdır.

Teknolojik gelişmeler, sınırlı hareket kabiliyeti veya total paralizili hastaların kısmen bağımsızlıklarını kazanmalarına yardımcı olacak bazı yaklaşımlar sağlamıştır. Robotik kollar gibi yardımcı cihazlar bir joystick ile veya joystick kullanamayan hastalarda beyin bilgisayar ara yüzleri (BCI) ile kontrol edilebilmektedir. Yüzey elektromiyografisi (sEMG), bu kasların elektriksel aktivitesini tespit etmek, kaydetmek ve yorumlamak için kasların cilt yüzeyine yerleştirilen elektrik sensörlerini kullanan, invazif olmayan bir prosedürdür. Nöromüsküler hastalıklar için tanısal bir araç olarak kullanılmasının yanı sıra, protez alanında; kas aktivitesinin kayıtlarının kullanıldığı protetik ellerin, kolların ve bacakların kontrolünde ve günlük işlerin yapılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bu tür robotlar uzuvların fonksiyonel hareketini tam olarak gerçekleştirmek için yeterli olmasalar da, SMA hastaları da dahil olmak üzere hareket kabiliyeti sınırlı ve paralizisi olan kişilerin rezidüel elektriksel aktivitesinde ve uzvun kontrol edilmesinde kullanılabilirler. sEMG tabanlı bir arayüz, yardımcı bir robotik cihazın kontrol edilmesinde ve rezidüel elektriksel kas impulsları olan felçli insanlarda günlük görevlerin yerine getirilmesinde uygulanabilir, non-invaziv bir yaklaşım olma potansiyeline sahiptir.

Almanya Oberpfaffenhofen'deki Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR) Robotik ve Mekatronik Enstitüsü araştırmacıları, sEMG tabanlı bir ara yüz tarafından kontrol edilen hafif bir robotik kolun SMA hastalarının günlük işlerini yapmalarına yardımcı olup olamayacağını değerlendirdiler.

Robot Kol ile Görevler Yerine Getirildi

SEMG tabanlı yardımcı sistem, hemen hemen hiç istemli bacak hareketi olmayan ancak istemli kas aktivasyonu ile ilişkili elektriksel uyarıların hala sEMG ile tespit edilebildiği SMA tip 2'si olan 49 yaşındaki iki kadında test edildi. Bir kadın hastalık nedeniyle skolyoza sahipti ve tüm deneyleri yatakta yatarken yapmayı tercih etti, diğer kadın tekerlekli sandalyede oturdu.

Araştırmacılar, Eight Delsys Trigno kablosuz EMG sensörünü katılımcıların sağ kollarına yerleştirildiler ve robotik kol–el (beş parmaklı bir DLR-HIT HAND ile donatılmış bir DLR Hafif Ağırlıklı Robot III) sağ kolu temsil etti. sEMG tabanlı yardımcı sistemin performansı, Kutu ve Blok Testinin modifiye bir versiyonu ve Eylem Araştırma Kol Testi (ARAT) olmak üzere iki onaylanmış değerlendirme testiyle dört gün üst üste değerlendirildi.

Kutu ve Blok Testinde, kadınlardan beş adet bloğu bir kutudan almaları ve 10 cm'lik bir duvarın üzerinden başka bir kutuya taşımaları beklendi. ARAT ile çalışmada 19 orijinal maddeden sadece dokuz tutma ve kavrama maddesi değerlendirildi.

Sonuçlar, her iki katılımcının da, sEMG tabanlı yardımcı sistemi kullanarak, robot kolu kesin bir şekilde kontrol edebildiklerini, ulaşma ve kavrama görevlerini gerçekleştirebildiklerini gösterdi. Her iki kadın da robotik sistemi kullanarak günlük bir iş yapmayı başardı. Her biri bir masadan bir şişe aldı, ağzına yaklaştırdı, pipetle içecek içti ve masaya geri koydu.

Araştırmacılar, her iki görevin de yerine getirilmesinin, sağlıklı insanlar veya protez ile benzer bir sistem kullanan kişiler tarafından elde edilenden çok daha uzun sürdüğünü belirttiler. Düzenli eğitimin bu görevlerin tamamlanma sürelerini önemli ölçüde azaltabileceğini ancak günlük eğitimin görev performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek için ek uzun dönem çalışmalar yapılması gerektiğini aktardılar.

Literatür talep et

Referanslar :

Annette Hagengruber ve Jörn Vogel. Functional Tasks Performed by People with Severe Muscular Atrophy Using an sEMG Controlled Robotic Manipulator, IEEE Explore 2018.

Fibromiyaljide Sigara Kullanımı, Bilişsel İşlevi Nasıl Etkiliyor?

29 Nisan 2019

Fibromiyalji, Birleşik Devletler’deki yetişkin nüfusun %2 ila %6,4'ünü etkilediği tahmin edilen yaygın bir hastalıktır. Kronik yaygın ağrı, fibromiyaljinin temel bir belirtisi olsa da, “fibrofog” olarak adlandırılan bilişsel bozulma da hastalığın temel bir özelliğidir ve ağrı semptomlarından bile daha fazla engelleyici olabilir. Yapılan çalışmalar, fibromiyalji hastalarının %50-80'inin bellek azalması, mental konfüzyon ve konsantrasyon güçlüğü yaşadığını bildirmektedir. Fibromiyalji hastalarında bilişsel işlev bozukluğu için risk faktörleri ile ilgili sınırlı veri vardır.

Yapılan yeni bir çalışmada, fibromiyaljili hastalarda sigara kullanımı ile bilişsel işlev arasındaki ilişki değerlendirildi. Araştırmacılar, Mayıs 2012 - Kasım 2013 tarihleri arasında 668 fibromiyalji hastasını incelediler. Hastalar sigara içme durumuna göre “sigara içenler” ve “içmeyenler” olarak sınıflandırıldı. Çalışmadaki birincil sonuç bilişsel işlevdi (MASQ). İkincil sonuçlara ise fibromiyalji semptom şiddeti (FIQ-R), yaşam kalitesi (SF-36), yorgunluk (MFI-20), uyku (MOS-uyku ölçeği), kaygı ( GAD-7) ve depresyon (PHQ-9) dahil edildi. Sürekli ve kategorik değişkenler için sırasıyla bağımsız t testleri ve Ki-kare testleri yapıldı. Sigara içmenin, birincil ve ikincil sonuçları ön gördürüp gördürmediğini belirlemek için çok değişkenli regresyon analizi kullanıldı.

Sigara İçenlerde Bilişsel Kayıp

Çalışmaya dahil edilen hastaların 94’ü (%14,07)  sigara içicisi olduğunu bildirdi. Sigara içmek; düşük eğitim düzeyi, bekar olmak ve genç yaş ile ilişkiliydi. Analizler ayrıca sigara içiminin, düşük toplam bilişsel fonksiyonel puan ve dil, sözel bellek, görsel-uzaysal bellek ve dikkat için düşük MASQ alt ölçek puanlarında risk faktörü olduğunu gösterdi. Benzer şekilde; yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, medeni durum ve eğitim seviyesine göre yapılan tek değişkenli analiz de sigara kullanımını, bu puanlar için risk faktörü olarak tanımladı. İkincil sonuçlara göre sigara; daha fazla fibromiyalji semptom şiddeti, bedensel ağrı ve zihinsel bileşen ölçeğinin daha kötü yaşam kalitesi ölçümleri, daha fazla yorgunluk, artan uyku problemleri ve artan anksiyete ve depresyon ile ilişkiliydi. Yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, medeni durum ve eğitim seviyesine göre yapılan tek değişkenli analiz sigara kullanımını daha fazla fibromiyalji semptom şiddeti, bedensel ağrı ve zihinsel bileşen ölçeğinin daha kötü yaşam kalitesi ölçümleri, daha büyük uyku sorunları ve artan kaygı ve depresyon için bir risk faktörü olarak gösterdi.

Araştırmacılar fibromiyalji hastalarında sigara içmenin bilişsel işlev bozukluğu için bir risk faktörü olduğunu belirttiler. Ayrıca, sigara içen fibromyalji hastalarının artmış semptom şiddeti, daha kötü yaşam kalitesi indeksleri, daha kötü uyku ve artmış anksiyete ve depresyon bildirme olasılığının daha yüksek olduğunu aktardılar.

Literatür talep et

Referanslar :

Ryan D'Souza, Lin Ge, Terry Oh, Arya Mohabbat, Ann Vincent, W. Michael Hooten, Li Jiang, Mary Whipple, Samantha McAllister, Zhen Wang, Wenchun Qu. Tobacco Use in Fibromyalgia Is Associated with Cognitive Dysfunction: A Prospective Cohort Study, ASRA’s 17th Annual Pain Medicine Meeting November 15-17, 2018.

Toplumda Demans Oranı Katlanarak Büyüyor

26 Nisan 2019

Demansla yaşayan bireylerin sayısı gittikçe artmakta ve bu da dünyadaki aileleri, toplulukları ve sağlık bakım sistemlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu zorluklara başarılı bir şekilde yanıt vermek için, demans hastalık yükünün doğru bir şekilde anlaşılması gerekir. “Global Hastalıklar, Yaralanmalar ve Risk Faktörleri Yükü Çalışması (GBD) 2016 Demans İşbirlikleri” raporuna göre 1990-2016 yılları arasında hasta sayısı ikiye katlanmıştır.

GBD 2016, 1990'dan 2016'ya kadar 195 ülkeden demans verilerini çeşitli kayıt sistemlerinden, yayınlanan bilimsel literatür ve anketlerden sistematik tarama yöntemiyle topladı.

Sayı İkiye Katlandı

Araştırmacılar, 26 yıllık çalışma döneminde, yaşa göre düzeltilmiş demans prevalansında sadece %1,7'lik bir artış olduğunu, 1990'da 100.000 nüfus başına 701 vakadan, 2016'da 712'ye ulaştığını belirttiler. Bununla birlikte, nüfusun yaşlanması ve büyümesi nedeniyle, dünya çapında demanstan etkilenen insan sayısı 1990’daki 20,2 milyon’dan 2016’da 43,8 milyon’a, yani %117’lik bir artışla iki katından fazla katlandı.

2016'da demanslı olanların 27 milyonu kadın, 16,8 milyonu ise erkekti. Demansa bağlı ölümlerin sayısı 1990 ile 2016 arasında %148 arttı. Demans, 2016'da küresel olarak beşinci büyük ölüm nedeni olup, 2,4 milyon ölüme neden oldu.

Rapordaki verilere göre genel olarak, 28,8 milyon sakatlık ayarlı yaşam yılı demansa bağlandı; bunların 6,4 milyonu dört değiştirilebilir risk faktörüne bağlanabildi: yüksek vücut kitle indeksi, yüksek açlık plazma glikozu, sigara ve yüksek şekerli içeceklerin alımı.

2050 yılında, demans ile yaşayan insan sayısının 100 milyon civarında olabileceği tahmin edilmektedir. Bu sebeple önleme veya iyileştirici tedavide atılımlar yapılıncaya kadar, demans dünya çapında sağlık hizmetleri sistemleri için artan bir zorluk olmaya devam edecektir.

Literatür talep et

Referanslar :

GBD 2016 Dementia Collaborators. Global, regional, and national burden of Alzheimer's disease and other dementias, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet Neurol. 2019 Jan;18(1):88-106.

Grip Aşısı Hastanede Yatış Riskini Azaltıyor

24 Nisan 2019

İnfluenza virüsüne karşı aşılamanın tipik olarak, enfeksiyondan sonra hastalık şiddetini azaltarak, şiddetli gribe karşı korumayı arttırdığı düşünülmektedir. Bununla birlikte, çalışmalar bu korumayı tutarlı bir şekilde doğrulayamamış ve grip aşısının şiddetli hastalıkların önlenmesinde etkinliğini gösteren kanıtlar sınırlı kalmıştır.

Aşılamanın yetişkinler arasında grip nedenli yatışı önlemedeki etkinliğini anlamak için, 2015-2016'da başlatılan, çok yıllı, test negatif bir vaka kontrol çalışması olan ABD'deki Hastanede Yatan Yetişkin Grip Aşısı Etkililik Ağı (HAIVEN) yapıldı.

Araştırmacılar, 8 ABD hastanesine başvuran, akut solunum yolu hastalığı olan 18 yaşından büyük 1467 yetişkini çalışmalarına dahil ettiler. Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile influenza testi pozitif olanları vaka; negatif olanları kontrol olarak belirlediler. Aşı etkinliği, yaşa, komorbiditelere ve diğer karıştırıcı faktörlere göre ayarlanan lojistik regresyon ile hesaplandı ve kırılganlık, 2 yıllık aşılama öyküsü ve klinik sunuma göre sınıflandırıldı.

Aşılama ile Daha Az Hastaneye Yatış

Araştırmacılar, 236 vaka ve 1231 kontrolden gelen verileri analiz ettiler. İnfluenza vakalarında 192 hastada influenza A vardı ve bunlardan 180'inde o sırada baskın suş olan influenza A (H1N1) pdm09 vardı. Kalan 44 hastada ise influenza B vardı. Katılımcıların yaş ortalaması 58’di. Vakaların %34'ü ve kontrollerin %38'i 65 yaş ve üstüydü. Hastaların %90'ından fazlası, influenza komplikasyonu riskini arttıran 1 ya da daha fazla komorbiditeye sahipti. Kalp rahatsızlığı (%53), diyabet (%36) ve böbrek rahatsızlıkları (%36) ise en sık karşılaşılanlardı. Vakaların %50’si ve kontrollerin %70'i aşılıydı.

Çalışmada aşılamanın, influenza A (H1N1) pdm09 nedeniyle hastanede yatışı önlemede %51 oranında ve influenza B virüs enfeksiyonu nedeniyle hastanede yatışı önlemede %53 oranında etkili olduğu tespit edildi. Sonuçlar ayrıca aşılamanın tüm yaş grupları için eşit derece koruyucu olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, 2015-2016’da Amerika’da influenza A (H1N1) pdm09 baskın sezonu boyunca, aşılamanın, çoğu kez komorbidite veya yaş nedeniyle ciddi grip komplikasyonları riski altında olan yetişkinler arasında yatış riskini yarıya indirdiğini gördüler. Bununla birlikte, tek bir mevsimden gelen verilerin, influenza A H3N2'nin baskın olduğu diğer mevsimlere genellenemeyeceğini vurguladılar.

Literatür talep et

Referanslar :

J. M Ferdinands et al. Prevention of Influenza Hospitalization Among Adults in the United States, 2015–2016: Results From the US Hospitalized Adult Influenza Vaccine Effectiveness Network (HAIVEN), The Journal of Infectious Diseases, Published online December 14, 2018.

Oligo-Amenoreli Sporcularda Östrojen Replasmanı

19 Nisan 2019

Dayanıklılık ve zayıflama sporlarına katılan, normal kilolu kadın sporcuların düşük enerji kullanabilirliği, menstrüal disfonksiyon (oligo-amenore) ve düşük kemik mineral yoğunluğu üçlüsünü geliştirebilecekleri bilinmektedir. Öte yandan bu hastalardaki oligo-amenore östrojen replasmanının kemikler üzerindeki etkisine ilişkin veriler halen yetersizdir. Birçok doktor, sınırlı destekleyici verilere rağmen bu durumlarda kombine oral kontraseptifleri reçete etmektedir. 

Yapılan yeni bir çalışmada, transdermale karşı oral östrojen replasmanının, oligo-amenorede ağırlık taşıma aktivitesinde rol oynayan kemiklerin üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırmacılar yaşları 15-25 arasında değişen 121 oligo-amenore hastasını, sürekli siklik oral mikronize progesteron ile 17β-estradiol transdermal yama (YAMA), kombine etinil östradiol veya desogestrel hapı (HAP) ya da östrojen / progesteron yok (YOK) olmak üzere 3 gruba randomize etmişlerdir. Çalışmada tüm katılımcılara kalsiyum ve D vitamini desteği verilmiştir. Bölgesel kemik mineral yoğunluğu, lomber omurga, femur boynu, total kalça, başlangıçta 6 ve 12 ay boyunca çift enerjili X ışını absorpsiyometrisi kullanılarak değerlendirilmiştir.

Randomize gruplar, başlangıçta yaş, vücut kitle indeksi veya BMD Z skorları açısından farklılık göstermemiştir. ITT analizinde omurga ve femur boynu BMD Z skorları YAMA grubunda, HAP ve YOK gruplarına göre; kalça BMD Z- skorları ise YAMA grubunda HAP grubuna göre anlamlı olarak artmıştır. Tamamlayıcı analizinde de benzer bulgular kaydedilmiştir.

Disiplinlerarası Yaklaşım

YAMA grubunda BMD'de %2,5'ten fazla artış elde etme olasılığı YOK grubundan; omurga için 11,2 kat, femur boynu için 10,76 kat, total kalçada 6,27 kat ve tüm vücut (baş hariç) %44 daha yüksek bulunmuştur. Buna karşılık, HAP'ın hiçbir yerde koruyucu olmadığı saptanmıştır.

6. ve 12. aylardaki biyokimyasal ölçümler, YAMA ve HAP grubunda östradiolün daha fazla biyoyararlanımı göstermiş ve hem YAMA hem de HAP grupları çalışma ilaçlarına iyi bir uyum sağlamıştır.

Araştırmacılar, 12 ayın üzerindeki transdermal östradiolün, genç oligo-amenoresinde, özellikle etinil östradiol içeren kontraseptif hap/oral kontraseptiflerle karşılaştırıldığında BMD'yi iyileştirdiğini belirtmişlerdir. Oligo-amenorenin, biyopsikososyal bir yaklaşım kullanılarak disiplinlerarası bir ekiple tedavi edilmesi gerektiğini ve transdermal 17 beta-estradiolün, özellikle kritik ergen ve genç yetişkin yıllarında kemik büyümesini optimize etmek için tedavide kullanılabileceğini aktarmışlardır.

Literatür talep et

Referanslar :

Ackerman et al. Oestrogen replacement improves bone mineral density in oligo-amenorrhoeic athletes: a randomised clinical trial, Br J Sports Med 2018.

Kan Testi ile Beyin Sarsıntılarını Tespit Etmek Mümkün Mü?

18 Nisan 2019

Üniversitesi öğrencisi sporculardan oluşan büyük bir grupta, beyin sarsıntısı öncesi ve sonrasında, sarsıntı ile ilgili yedi biyolojik belirteci inceleyen ve üç bölümden oluşan bir çalışmanın sonuçları, kadın sporcularda bir biyolojik belirteç seviyesinin daha yüksek olduğunu, erkek sporcularda ise iki biyolojik belirteç seviyesinin daha yüksek olduğunu göstermiştir. Çalışmada ayrıca, siyah ve beyaz sporcuların birbirinden farklı biyolojik belirteçlerinin daha yüksek seviyelerde olduğu görülmüştür.

Çalışmanın birinci bölümünde araştırmacılar, "normal" biyolojik belirteç seviyelerini değerlendirmiş ve onları etkileyen faktörleri belirlemeye çalışmışlardır. İkinci aşamada, kafa darbelerine maruz kalma geçmişinin biyolojik belirteç seviyelerindeki farklılıkları ve biyolojik belirteçlerin klinik verilerle nasıl bağıntılı olduğunun açıklayıp açıklanamayacağı incelenmiştir. Üçüncü kısımda ise, olguların klinik olarak teşhis edilmiş beyin sarsıntısına uyumlu olup olmadığı ve ilk iki çalışmada tanımlanan faktörleri hesaba katarak tanı doğruluğunun yakalanıp yakalanmayacağı tespit edilmiştir.

Irk, Cinsiyet Farklılıkları

İlk çalışmada araştırmacılar, 256 erkek ve 159 kadın da dahil olmak üzere Florida Üniversitesi’nden 415 sporcuyu incelemişlerdir. Çalışmada, çalışmaya dahil edilme kriteri olarak, her sporcunun rekabetçi spor sezonu dışındaki 2011-2017 arasında alınan kan örnekleri incelenmiştir. Araştırmacılar bu numunelerde yedi biyolojik belirteci değerlendirmiş, ancak analizlerinin bir kısmını tüm katılımcılarda tespit edilebilir ve ölçülebilir konsantrasyonlara ulaşan dört biyobelirteç ile sınırlandırmışlardır. Bu biyobelirteçler sırasıyla Aß-amiloid peptidi 42 (Aß42), toplam Tau, S100B ve UCH-L1'dir. Çalışmadaki katılımcıların ortalama yaşı 19’dur (19 - 23). Irk analizleri yalnızca beyaz (n = 244) veya siyah (n = 156) olarak sınıflandırılan katılımcıları içerecek şekilde ayarlanmıştır.

Çalışmada, erkeklerin UCH-L1 ve S100B bazal konsantrasyonlarının daha yüksek olduğu, kadınlarda ise bazal CNPase düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Siyah katılımcıların UCH-L1 ve S100B bazal konsantrasyonları beyaz katılımcılara kıyasla daha düşüktür. Bunun tersine, beyaz katılımcıların Ap42 ve CNPase bazal seviyeleri daha yüksektir. Öte yandan, ırk veya cinsiyetin bazal toplam Tau konsantrasyonları üzerine etkisi olmadığı görülmüştür.

Araştırmacılar ayrıca 31 kadın sporcunun bir alt kümesi üzerinde güvenilirlik analizleri yapmışlardır. Bu kadınlar gönüllü olarak yaklaşık 6 ay arayla iki kan örneği vermişlerdir. Bununla birlikte, dört biyolojik belirteç seviyesinden hiçbiri klinik testlerde güvenilirliği doğrulamak için yeterince düşmemiş veya artmamıştır.

Araştırmacılar gelecekteki araştırmaların, tek bir biyobelirtece güvenmektense, biyobelirteç panellerinin kullanılmasının daha çok tercih edileceğini düşündüklerini belirtmişlerdir. Öte yandan çalışmaya hangi biyobelirteçlerin dahil edileceğine karar vermeden önce kapsamlı araştırma yapılmasının gerekliliğinin önemine dikkat çekmişlerdir.

Literatür talep et

Referanslar :

Breton M. Asken  et al .Concussion Biomarkers Assessed in Collegiate Student-Athletes (BASICS) I Neurology Dec 2018, 91 (23) e2109-e2122

Gebelikte İnsülin Pompası Kullanışlı Mı?

17 Nisan 2019

Yeni yapılan bir çalışmada, insülin pompalarının glisemik kontrol için tip 1 diyabetli (T1D) hamile kadınlarda günlük olarak yapılan çoklu enjeksiyonlardan daha az etkili olabileceği gösterilmiştir.

Toronto Üniversitesi tarafından yapılan çalışmaya göre, insülin pompası kullanan kadınlar daha kötü glisemiye sahiptir ve günlük çoklu enjeksiyon kullananlara göre hedef kan şekerine daha az süre sahip olmuşlardır. Pompa kullanıcıları arasında gestasyonel hipertansiyon, yenidoğan hipoglisemisi ve yenidoğan yoğun bakım ünitesinde uzun süreli kalışlar da daha sık görülmüştür.

Yeni çalışma, Avrupa ve Kuzey Amerika'da 31 merkezden T1D'li kadınlarda sürekli glikoz izlemi olan ve olmayanlarda gebelik sonuçlarını karşılaştıran CONCEPTT çalışmasındaki 248 katılımcıdan elde edilen verilerin önceden belirlenmiş bir analizidir. Çalışma, sürekli glikoz izleminin hem pompa hem de günlük çoklu enjeksiyon kullanıcılarının sonuçlarını iyileştirdiğini bulmuştur.

İnsülin Pompası İle Elde Edilen Sonuçlar Daha Kötü

Gebeliğin ilk üç ayında HbA1c ve hedef glukoz değerinde geçirilen zaman, her iki grupta da benzerdir. 34 haftaya varınca HbA1C, günlük çoklu enjeksiyon grubunda taban çizgisinden 0.55 puan daha düşükken, insülin pompası kullanıcılarında sadece 0.32 puan düşüktür (P = 0.001).

24 haftada, günlük çoklu enjeksiyon grubunun %72,1'i HbA1c hedefini %6,5'in altında tutarken, pompa kullanıcılarının %63,1'i bunu sağlayabilmiştir (p = 0,009). 34 haftada, günlük çoklu enjeksiyon kullanıcılarının %65,1'i hedef glukoz değerini tuttururken, pompa kullanıcılarının %52'si tutturabilmiştir (P = 0,001).

Hipertansif bozukluklar, pompa grubunun %14,4'ünde ve günlük çoklu enjeksiyon grubunun %5,2'sinde görülmüştür (P = 0.025). Neonatal hipoglisemi, pompa grubunun %31,8'inde ve günlük çoklu enjeksiyon grubunun %19,1'inde meydana gelmiştir (P = 0.05). Pompa kullanıcılardan doğan bebeklerin yoğun bakımda bulunma sürelerinin 24 saatten daha uzun olma olasılığı da daha yüksek bulunmuştur (%44,5'e karşılık %29,6).

Bu çalışma ile gebelikte düzenli kan şekeri takibinin değeri anlaşılmış ve kullanılacak yöntem olarak günlük çoklu insülin enjeksiyonu önerilmiştir.

Literatür talep et

Referanslar :

Feig DS, et al. Pumps or Multiple Daily Injections in Pregnancy Involving Type 1 Diabetes: A Prespecified Analysis of the CONCEPTT Randomized Trial. Diabetes Care. 2018 Dec;41(12):2471-2479.a

Akut Flasit Miyelit Daha İyi Tanımlanabilir Mi?

16 Nisan 2019

Akut flasit miyelit (AFM), klinik spektrumu ve ilişkili patojenleri kısmen tanımlanmış, çocuklarda ortaya çıkan çocuk felci benzeri bir hastalıktır. Vaka tanımı, kasıtlı olarak tüm potansiyel AFM vakalarını yakalamak için epidemiyolojik sürveyansı da kapsamaktadır. Kısıtlayıcı, homojen bir alt popülasyonun tanımlanmasının, ortaya çıkan bu hastalığı anlamamıza yardımcı olması beklenmektedir.

Yapılan yeni bir çalışmada araştırmacılar, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) AFM vaka tanımının olası alternatif tanıları ne derece içerdiğini ve araştırma çalışmalarına dahil etmek için AFM'nin biyolojik homojenliğini zenginleştiren bir vaka tanımının uygunluğunu değerlendirmeyi amaçladılar.

Çalışmada CDC vaka tanımı kullanılarak 2012 ve 2016 yılları arasında AFM tanısı almış 18 yaşından küçük çocukların retrospektif vaka analizi gerçekleştirildi. AFM'nin CDC vaka tanımına dayalı olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'dan alınan hastalar Grup1; şüpheli AFM'nin değerlendirilmesi için Johns Hopkins Transvers Miyelit Merkezine başvuran hastalar Grup2 olarak adlandırıldı. Tanımlanabilir alternatif tanıları olan olguları tanımlamak için hastaların kayıtları ve görüntüleme verileri 3 nörolog tarafından eleştirel olarak incelendi ve geri kalan hastalar kısıtlayıcı AFM'li (rAFM) olarak tanımlandı. Klinik özellikler, rAFM'li olgular ile alternatif tanıları olanlar arasında karşılaştırıldı ve bu AFM gruplarını ayırt eden bir olgu tanımlaması yapıldı. Bu tanımlamanın puanlayıcılar arası güvenilirliği, bir dördüncü nörolog tarafından bir vaka alt grubu için doğrulandı. Çalışmadaki veri analizleri Mayıs 2017 ile Kasım 2018 tarihleri arasındaki vakalar ile sınırlandırıldı.

Daha Kısıtlayıcı Bir Tanım Mümkün

CDC'nin AFM vaka tanımına uyan ve dahil edilen 45 hastanın, yaş ortalaması 6,1’di. Bunların 27’si (%60) erkek, 37'si (%82) beyaz, 3'ü (%7) Asya kökenli, 1'i (%2) İspanyol ve 4'ü (%9) karışık ırk/etnik kökenliydi. Dahil edilen hastalardan 34'ü rAFM olarak sınıflandırıldı ve 11 tanesinde ise transvers miyelit, diğer demiyelinizan sendromlar, omurilik inmesi, Guillain-Barre sendromu, Chiari I myelopati ve menenjit dahil alternatif tanılar saptandı. Gruplar arasında farklılık gösteren faktörler temel olarak zayıflık asimetrisi, alt motor nöron belirtileri, önceki viral sendrom, saatlerce veya günlerce sürebilen semptomlar, duyusal defisitlerin yokluğu ve manyetik rezonans görüntüleme bulgularıydı. Yapılan çalışma ile incelenen popülasyonda yeni bir vaka tanımı geliştirildi ve bu tanım ile rAFM grubu güvenilir bir şekilde tanımlanabildi.

Araştırmacılar, yaptıkları çalışma bulgularının, rAFM'nin tanımının gelecekteki araştırma çalışmalarına katılım kriterleri için bir plan oluşturduğunu belirttiler. 

Literatür talep et

Referanslar :

Matthew J. Elrick, Eliza Gordon-Lipkin, Thomas O. Crawford et al. Clinical Subpopulations in a Sample of North American Children Diagnosed With Acute Flaccid Myelitis, 2012-2016, JAMA Pediatr. 2018.

İBH’de Prostat Kanseri Riski Oluşur Mu?

16 Nisan 2019

Yeni bir çalışmaya göre, inflamatuar barsak hastalığı (İBH) olan erkekler, İBH olmayan erkeklere göre prostat kanseri geliştirme riski açısından klinik olarak anlamlı bir şekilde dört ila beş kat daha fazla risk altındadır.

Epidemiyolojik araştırmalar İBH ile prostat kanseri gelişim riski açısından bir ilişki olduğunu göstermiştir, ancak bu ilişki prostat spesifik antijen (PSA) kullanıma girdikten sonra incelenmemiştir. Bu sebeple toplanan bir ABD’li araştırma grubu, bu ilişkiyi incelemeye karar verilmiştir.

Çalışma ekibi 1996-2017 yılları arasında tıp merkezlerinde prostat kanseri taraması yapılan 1033 erkek İBH hastasını, İBH'ı olmayan 9306 kontrolle karşılaştırdı. On yıllık prostat kanseri insidansı İBH'lı erkeklerde %4,4 iken bu oran kontrollerde %0.65 olarak hesaplandı (tehlike oranı (HR) 4.84; P<0.001). Klinik olarak anlamlı prostat kanseri içinse insidans, sırasıyla %2.4 ve %0.42 idi (HR, 4.04; P<0.001).

Riskte Önemli Bir Artış Görüldü

Yürütülen bu çalışma, tek bir akademik tıp merkezini içeren ve 1996'dan 2017'ye kadar yapılan retrospektif ve eşleştirilmiş bir kohort çalışmasıydı. İBH'lı erkek hastalar (vakalar = 1033), İBH'ı olmayan erkeklerle (kontroller = 9306) 1:9 oranında rastgele eşleştirildi. Tüm hastalara en az bir prostat spesifik antijen (PSA) tarama testi uygulandı.

İBH'lı erkekler, 55 yaşlarından itibaren İBH'sız erkeklerden daha yüksek ortalama PSA düzeylerine sahipti. Yani İBH olan erkeklerde sistemik tedavi gerektiren prostat kanseri riski önemli oranda artış gösteriyordu. Araştırmacılar, her şey yolundaymış hissi veren inflamatuar barsak hastalığı olan bir erkektekiyüksek PSA'nın sadece bağırsak iltihabından geldiğinin varsayılmaması ve hastanın prostat kanseri için kontrol edilmesi gerektiğini belirttiler.

Literatür talep et

Referanslar :

Burns JA, et al. Inflammatory Bowel Disease and the Risk of Prostate Cancer. Eur Urol. 2018 Dec 4. pii: S0302-2838(18)30938-2. doi: 10.1016/j.eururo.2018.11.039. [Epub ahead of print]

Uzun Dönem Sebze ve Meyve Tüketimi İle Kognitif İşlev İlişkisi

15 Nisan 2019

Diyetin yaşa bağlı kognitif işlevdeki rolü, gün geçtikçe daha fazla ilgi çeken bir araştırma konusu haline gelmiştir. Diyet ve kognitif işlev arasındaki ilişki hakkındaki geçmiş çalışmalar, muhtemelen küçük örneklem büyüklükleri, sınırlı diyet bilgisi ve daha kısa takip süreleri nedeniyle tutarsız sonuçlar vermiştir.

Yapılan yeni bir çalışmada, uzun dönem sebze ve meyve tüketiminin geç yaşam subjektif kognitif işlev (SCF) ile olası ilişkisi değerlendirilmiştir. Ispanak ve marul gibi yeşil yapraklı sebzeler; brokoli, karnabahar, lahana, lahana turşusu ile Brüksel lahanası gibi sebzeler ve domates, domates suyu, domates sosu, havuç, patates/tatlı patates, kabak, ve ıspanak gibi karotenoid bakımından zengin gıdalar değerlendirilen spesifik yiyecekler arasındadır.

Çalışmada, 1986'da ortalama 51 yaşında olan 27.842 erkek arasında, sebze ve meyve tüketiminin gelecekteki SCF ile ilişkisini incelemek için multinomial lojistik regresyon kullanılmıştır. Ortalama diyet alımı, 2002'ye kadar her 4 yılda bir toplanan 5 gıda sıklığı anketinden hesaplanmıştır. SCF skoru, 6 maddelik bir anket kullanılarak iki kez (2008 ve 2012) değerlendirilmiş; geçerlilik APO ε4 genotip ile güçlü ilişkiler tarafından desteklenmiştir. Bu anketlerden elde edilen iki puanın ortalaması iyi, orta ve kötü SCF olarak sınıflandırılmıştır.

Daha Fazla Meyve – Sebze, Daha Fazla Bilişsel İşlev

Toplam sebze, toplam meyve ve meyve suyunun daha yüksek alımlarının her biri, major diyet dışı faktörleri ve toplam enerji alımı kontrol edildikten sonra, orta veya zayıf SCF oranlarının düşük olmasıyla anlamlı şekilde ilişkilendirilmiştir. Toplam meyve alımı ile ilişkinin, ana diyet faktörleri için ayarlamalar yapıldıktan sonra zayıf olduğu görülmüştür. Bu modelde, sebze alımı için çok değişkenli olasılık oranları (%95 güven aralığı) (en üste karşı en alt seviye), orta dereceli SCF için 0,83 (0,76-0,92) ve zayıf SCF için 0,66 (0,55-0,80) bulunmuştur. Portakal suyu için, <1 porsiyon/ay alım miktarına kıyasla günlük tüketim, oldukça düşük SCF oranlarıyla ilişkilendirilmiştir (0,53 [0,43-0,67]). SCF değerlendirmesinden 18 ila 22 yıl önce daha fazla sebze ve meyve tüketimi, daha fazla proksimal alımdan bağımsız olarak düşük SCF oranlarıyla ilişkili bulunmuştur.

Araştırmacılar bulguların, sebze, meyve ve portakal suyu tüketiminin SCF üzerindeki uzun dönem faydalı rolünü desteklediğini belirtmişlerdir.

Literatür talep et

Referanslar :

Yuan et al. Long-term intake of vegetables and fruits and subjective cognitive function in US men, Neurology January 01, 2019; 92 (1).

Doğa Dostu Diyetlerle Daha Sağlıklı Yaşam

11 Nisan 2019

Yiyecek üretimi iklim değişikliğinin önemli bir sebebi olduğundan, Tulane ve Michigan Üniversitesi'nden araştırmacılar, Amerikalıların günlük diyet seçimlerinin etkileri hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışmışlardır. Yiyecek üretimi ile ilgili sera gazı emisyonları hakkında geniş bir veri tabanı oluşturmuş ve insanlara 24 saat boyunca ne yediklerini soran bir anket yapmışlardır. Çalışmada 16.000’den fazla kişiden gelen veri toplanmıştır.

Araştırmacılar, diyetleri, tüketilen her 1000 kalori başına sera gazı emisyonu miktarına göre sıralamış ve bunları beş gruba ayırmışlardır. Daha sonra, ABD Sağlıklı Beslenme Endeksi kullanılarak, her bir diyette tüketilen gıdaların besin değerini, federal bir diyet kalitesi ölçüsü olarak değerlendirmiş ve diğer önlemler üzerindeki en düşük etkiye sahip grupları karşılaştırmışlardır

Protein Miktarı Arttıkça Karbon Ayak İzi Büyüyor

Çalışmada en düşük karbon ayakizi grubundaki Amerikalıların, sağlıklı bir diyetle beslendiği belirlenmiştir. Bununla birlikte, bu diyetler ayrıca sağlıklı olmayan, yani şekerler ve rafine tahıllar gibi bazı düşük emisyonlu maddeleri de içermektedir. Ayrıca, muhtemelen et ve süt alımının düşük olmasından dolayı bu kişilerin demir, kalsiyum ve D vitamini gibi önemli değerlerinde eksiklik olduğu görülmüştür.

En yüksek etki grubundaki diyetlerin, en düşük etki grubundakilerin ortaya çıkardığı emisyondan beş kat daha fazla emisyona sebep olduğu bulunmuştur. En yüksek etkili diyetlerin, düşük etkili diyetlere göre 1000 kalori başına daha fazla miktarda et (sığır eti, dana eti, domuz eti ve av hayvanı), süt ve katı yağ içerdiği görülmüştür. Genel olarak, yüksek etkili diyetler, toplam proteinlerde ve hayvansal protein gıdalarında daha fazla yoğunlaşmıştır.

Araştırmacılar, araştırmanın halkın ve politika yapıcıların diyet kalitesini arttırmanın çevreye de yardımcı olabileceğini anlamalarına yardımcı olacağını ummaktadırlar. Araştırmacılara göre hem daha sağlıklı diyetlere sahip olunabilir hem de gıda kaynaklı emisyonlar azaltılabilir. Bunun için gıdaların diyetten tamamen çıkarılması gerekmemektedir. Örneğin, diyetteki kırmızı et miktarı azaltılarak ve kırmızı et yerine tavuk, yumurta veya fasulye gibi diğer proteinli yiyecekler tüketilerek hem daha sağlıklı bir beslenme hem de karbon ayak izinde azalma sağlanabilir.

Literatür talep et

Referanslar :

Tulane University. "Lower-carbon diets aren't just good for the planet, they're also healthier." https://www.sciencedaily.com/releases/2019/01/190124084758.htm

Araştırmacılar Alzheimer Hastalığını Tahmin Etmek İçin MRG Kullanıyor

11 Nisan 2019

Alzheimer hastalığı, hafıza ile düşünme becerilerini yok eden, ilerleyici ve geri döndürülemez bir beyin hastalığıdır. Alzheimer hastalığı, dünyadaki en yaygın bunama nedenidir ve küresel olarak (özellikle ABD'de) bu hastalıktan muzdarip nüfusun artacağı ön görülmektedir. Ulusal Sağlık Enstitüsüne göre günümüzde bu hastalık 5,5 milyon Amerikalıyı etkilemektedir.

Yeni ilaç tedavileri geliştirildikçe, bu ilaçlardan yararlanacak hastalıkları daha erken tanımak daha önemli hale gelmektedir.  Alzheimer hastalığı riski yüksek olan bir varyant olan APOE4 gen testleri ve bilişi (kognisyon) ölçmek için kullanılan standart anketler gibi yaygın öngörücü modeller sınırlamalara sahiptir. Bu testler ileride bu hastalığa yakalanma ihtimali olan sağlıklı bireylerin tanınabilmesini sağlamaktadır.

Difüzyon tensör görüntüleme (DTI) kullanılarak beynin MRG incelenmesi, demans riskinin analizi için umut verici bir seçenektir. Bu testler beynin beyaz maddesinin durumunu değerlendirir. DTI, fraksiyonel anizotropi de dahil olmak üzere farklı beyaz madde bütünlüğü ölçümleri sağlar, su moleküllerinin beyaz madde yolakları boyunca nasıl hareket ettiğini ölçen bir ölçümdür. Daha yüksek bir fraksiyonel anizotropi değeri, suyun yolak boyunca daha düzenli bir şekilde hareket ettiğini gösterirken; daha düşük bir değer de yolakların zarar görebileceği anlamına gelmektedir.

Yapılan yeni bir çalışmada araştırmacılar, normal biliş ya da hafif bilişsel bozulma veya Alzheimer demansa sahip kişilerde, kontrollere kıyasla DTI farklılıklarını ölçmüşlerdir. Hastalığın ilerlemesine odaklanan büyük ve çok bölgeli bir çalışma olan Alzheimer Hastalığı Nöro-Görüntüleme Girişimi'nden alınan 61 kişi üzerinde beyin DTI muayeneleri yapmışlardır.

%95 Doğru Tahmin Oranı

Çalışmada incelenen hastaların yaklaşık yarısı Alzheimer hastalığına yakalanmış ve bu hastaların beyinlerinde ölçülebilir DTI farklılıkları tespit edilmiştir. Hastalığa yakalanan insanların, yakalanmayanlara göre daha düşük fraksiyonel anizotropiye sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca bazı ön beyaz madde yolaklarının istatistiksel olarak anlamlı azalma gösterdiği saptanmıştır.

Araştırmacılar, fraksiyonel anizotropi değerlerini ve diğer ilişkili beyaz madde bütünlüğü ölçütlerini kullanarak, Alzheimer hastalığına yakalanacağını tahmin etmede %89 doğruluk elde etmişlerdir. Mini-mental State Muayenesi ve APOE4 gen testinin %70-71 civarında doğruluk oranına sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda yeni yöntemin potansiyeline dikkat çeken araştırmacılar, çalışmadaki katılımcılarının yaklaşık 40'ında beyaz madde yolaklarının daha ayrıntılı bir analizini yaparak %95’lik doğruluk oranı yakalamayı başarmışlardır.

Araştırmacılar, yaklaşımın rutin klinik kullanım için hazır olmadan önce daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtmişlerdir. Sonuçların Alzheimer hastalığı için risk altındaki kişilerin tanı çalışmalarında DTI'nın gelecekteki rolüne işaret ettiğini aktarmışlardır. 

Literatür talep et

Referanslar :

Brain Imaging May Help Predict Dementia Years Before Symptoms - Medscape - Nov 29, 2018.

İş Yükü Fazlalığı Kadınlara Kilo Aldırıyor

10 Nisan 2019

Günümüzde, iş hayatının stresinin sağlığımız üzerindeki olumsuz etkileri ilgi çeken bir konu haline gelmiştir. İsveç’te 3800’den fazla katılımcıyla yapılan yeni bir çalışmaya göre iş yükü fazlalığının kadınların kilo almasında bir rol oynadığı görülmüştür.

İsveç’te toplum bazlı yapılan bu çalışmaya 3872 çalışan dahil edilmiştir. Çalışmadaki kadın ve erkekler, 20 yıl boyunca üç kez teste tabi tutulmuş ve 30 ila 50 yaş arasında veya 40 ila 60 yaşları arasında iki grupta takip edilmişlerdir.

İş yoğunluğu seviyesini tahmin etmek için, katılımcılara çalışma hızları, psikolojik baskılar, görevleri için yeterli zaman olup olmadığı ve onlara gelen işle ilgili taleplerin ne sıklıkla çelişkili olduğu sorulmuştur. İş yerinde kontrol ile ilgili sorular, yeni bir şeyi ne sıklıkla öğrendikleri, işin hayal gücü mü yoksa ileri beceriler mi gerektirdiği ve cevap veren kişinin kişisel olarak ne yapacağını ve nasıl yapacağını seçebildiğine karar verip veremediği gibi konular ele alınmıştır.

Kadınlar Daha Fazla Etkilendi

Sonuçlar, yaptıkları işte düşük kontrol derecesine sahip olan katılımcıların, çalışma süresince %10 veya daha fazla bir ağırlık artışı ile önemli ölçüde kilo aldıklarını göstermiştir. Bu durum hem kadınlar hem de erkekler için geçerlidir. Öte yandan, çok sayıda iş talebine uzun süre maruz kalmak sadece kadınlar üzerinde etki göstermiştir. Yüksek beklentiler altında çalışan kadınların yarısından fazlasında, 20 yılda önemli bir kilo artışı olmuştur. Bu kilo artışının, düşük beklentiler altında çalışan kadınlardan %20 daha fazla olduğu saptanmıştır.

Araştırmacılar altta yatan sebepleri araştırmamakla birlikte, kadınların etkilenmesinin sebebinin iş yerindeki yüksek beklentilerin üstüne evlerinde aldıkları ağır sorumlulukların da etkili olabileceğini düşünmüşlerdir. Bu durum kadınlar için egzersiz yapmak ve sağlıklı bir hayat yaşamak için zaman bulmayı zorlaştırdığından, kilo artışı ile bağdaştırılmıştır.

Akademik bir eğitim almış veya eğitim görmemiş olmanın çalışma sonuçları üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı görülmüştür. Diyet kalitesi veya diğer yaşam tarzı faktörlerinin de herhangi bir etkisi kanıtlanamamıştır. Bununla birlikte, diyet alımı ile ilgili bilgiler katılımcılardan geldiği için olası bir yanlış yönlendirme ihtimali düşünülmüştür.

İşle ilgili strese bağlı problemler göz önüne alındığında, yürütülen bu çalışmanın halk sağlığı açısından da önemli olduğu görülmektedir. Araştırmacılar, strese duyarlı grupların ve işle ilgili stresi azaltma çalışmalarının belirlenmesinin, sadece kilo alımında değil, aynı zamanda kardiyovasküler hastalık ve diyabet gibi kronik hastalıklarda da riski azaltabileceğini düşünmektedirler.

Literatür talep et

Referanslar :

Sofia K. et al. Occupational stress is associated with major long-term weight gain in a Swedish population-based cohort. International Archives of Occupational and Environmental Health, 2018; DOI: 10.1007/s00420-018-1392-6

Boyunuz Uzadıkça Kanser Riskiniz Artabilir

04 Nisan 2019

Çoğu kanser, zamanla hücrelerin düzenleyici genetik mekanizmaları kaybetmesi ve zararlı mutasyonlar biriktirmesi nedeniyle oluşur. Daha fazla hücre, daha fazla mutasyon anlamına gelir ve araştırmacıların daha fazla sayıda hücrenin, kanser gelişim olasılığının artmasıyla ilişkili olabileceğine inanmalarını sağlar.

İnsanlarda kanser riski yaşla birlikte artma eğilimindedir. Ayrıca daha uzun boylu oldukları için daha fazla hücreye sahip olan insanların kanser geliştirme riskinin arttığını gösteren bazı kanıtlar vardır. Bununla birlikte, az sayıda çalışma bu soruna odaklanmıştır, çünkü öncelikle insanların boyu toplumda çok ciddi değişkenlik göstermez ve boy uzunluğunu diğer kanser risk faktörlerinden bağımsız olarak değerlendirmek için büyük veri setlerine ihtiyaç duyulur.

California Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibi, 10 santimetrelik bir boy artışına bağlı olarak bazı kanserlerin gelişme riskini tahmin edebilecek bir model tasarladı. Modeli kullanarak, boy ile ilgili dolaylı faktörler yerine, hücre sayısındaki artışın belirli kanserlerin ortaya çıkma riskini arttırıp arttırmadığını ispatlamayı umdular. ABD, İngiltere, Norveç, Kore, Avusturya ve İsveç'ten yapılan çalışmalarda toplanan verileri değerlendirdiler.

Risk Artışı Olduğu Gösterildi

İncelenen 23 kanser arasından 18'i için boy uzunluğunun bir risk faktörü olduğu kabul edildi. Erkeklerde boy, cilt kanseri, tiroid, kolon, lenf bezleri, safra yolları ve merkezi sinir sistemi kanser riski ile ilişkili bulundu. Kadınlarda cilt, tiroid, kolon, rahim, meme, yumurtalık kanserleri ve lenfoma riski boy uzunluğuna bağlı olarak artmıştır. Genel olarak, her 10 santimetredeki risk artışını araştıran model, kanser riskinin kadınlarda %13, erkeklerde %11 oranında arttığını öngördü. Bulgularının gerçek yaşamdaki verilerle uyumlu olduğunu gördüler.

Araştırmacılar, verinin bu modele çok iyi uymasını boy uzunluğu ile ilişkili hücre sayısındaki artıştan kaynaklandığını belirtiyor. Ayrıca, çevresel faktörlerin, boy farklarından etkilenmeyen bazı kanserleri de (akciğer kanseri ve sigara, rahim ağzı kanseri ve HPV enfeksiyonu) oldukça etkilediğini belirttiler.

Literatür talep et

Referanslar :

Nunney L. Size matters: height, cell number and a person's risk of cancer. Proc Biol Sci. 2018 Oct 24;285(1889). pii: 20181743. doi: 10.1098/rspb.2018.1743.

E-Posta ve şifrenizi girerek
medikal referans noktanıza ulaşabilirsiniz.

GİRİŞ YAP

Yeni hesap oluştururken vereceğiniz bilgiler, cegedim tarafından onaylanacak
ve siteye tam üyeliğiniz bu onaydan sonra sağlanacaktır.

* Tüm alanları doldurmak zorunludur.

Loading Image