Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Halen günümüzde RA gelişimine sebep olan mekanizmalar tam olarak bilinmese de genetik etkenlerin yanı sıra sigara içmek gibi çevresel etkenlerin de hastalık gelişimine katkıda bulunduğu bilinmektedir. Günümüzde dünyada en yaygın tüketilen çay ve kahvenin de RA gelişimi üzerine etkileri uzun süredir merak edilmekte ve bu konuda çeşitli araştırmalar yapılmaktaydı. Fakat bu çalışmaların birbirleri ile çelişen sonuçları ve yöntem farklılıkları mevcuttu.

Koreli araştırmacılar bu duruma açıklık getirmek için 5 araştırmadan 134,901 katılımcının dâhil olduğu bir meta-analizde kahve ve çay tüketimi ile RA gelişme riski arasında bir ilişki olup olmadığını araştırdılar. Çalışmaya ABD, Danimarka, Finlandiya ve Birleşik Krallık gibi dünyanın çeşitli ülkelerinden veriler dâhil edildi.

Meta-analiz sonucunda araştırmacılar artan kahve tüketimi ile sero-pozitif RA hastalığı gelişim riski arasında anlamlı ilişki tespit ederlerken sero-negatif RA hastalığı ile bir ilişki tespit edilemedi. Kahvenin sadece sero-pozitif RA gelişimin arttırması hastalığa etki mekanizmasının RF ve anti-CCP üzerinden olabileceği şüphesini doğurdu.

Öte yandan anti-oksidan ve anti-enflamatuvar özellikleri ile bilinen çayın tüketimi ile RA hastalık gelişimi riski arasında bir bağıntı bulunmadı. Anti-oksidanların RA açısından koruyucu olduğu bilinmesine rağmen bu meta-analizde artan çay tüketimi ile azalmış RA insidansı tespit edilmedi. Bu durumun meta-analize dâhil edilen çalışmalarda incelenen çay tüketimi verilerinin azlığı ile ilgili olabileceği ileri sürüldü.

Araştırma sonunda günde 4 veya daha fazla bardak kahve kullanımının sero-pozitif RA geliştirme riskini ciddi derecede arttırabileceğini ileri sürüldü.

Medikaynak Referanslar

 Lee YH et al. Coffee or tea consumption and the risk of rheumatoid arthritis: a meta-analysis. Clin Rheumatol. 2014 Nov;33(11):1575-83.​

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler