Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Hemofili olan genç hastalarda bu alandaki çalışmalar azdır. Hemofili hastalarının yaşam beklentisi arttıkça, kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölüm ve risk tespiti bir sorun haline gelmiştir. Yaşam boyu faktör 8 veya 9 eksikliğine sahip olmanın koruyucu etkisinden dolayı hemofili hastalarında kardiyovasküler mortalitenin azaldığı rapor edilirken, bu durumun kardiyovasküler hastalıkları önlemediği görülmektedir.

Aterosklerozun yanı sıra obezite, hipertansiyon, dislipidaemi, diyabetes mellitus ve kardiyovasküler hastalıklar için aile öyküsü gibi diğer risk faktörlerinin de bu hastaların mortalitesinde ve morbiditesinde önemli bir rol oynadığı bilinmektedir.

Hemofili, ilerleyici artropati, fonksiyonel bozukluk ve kronik eklem ağrısı ile karakterizedir. Bunlar fiziksel aktiviteye katılımı engeller ve bireylerin sağlıklı kilosunu koruma yeteneğini sınırlayabilir. Bu nedenle obezite, hemofili hastalarında bir sağlık sorununun yanı sıra kardiyometabolik ve eklem sağlığı için bir risk faktörüdür.

Orta ve şiddetli hemofili hastalarında hipertansiyon prevalansının arttığı gösterilmiştir. Son zamanlarda yapılan bir çalışmada, hemofili hastalığı olan çocuklarda ve genç erişkinlerde, artmış aşırı kilo ve obezite, (pre) hipertansiyon oranları ve anormal lipid düzeyleri bildirilmiştir.

Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları, hemofili hastaları ve genç erişkinlerde obezite, hipertansiyon, metabolik değişkenler, insülin direnci ve metabolik sendromu değerlendirdiler. Araştırmacılar, kardiyometabolik hastalık riskinin artmasının, hemofili hastalarında daha genç yaşlarda başlayabileceğini varsaydılar.

Çalışmalarına, 48 hemofili A ve B hastası ile yaş ve cinsiyet uyumlu 35 sağlıklı kontrolü dahil ettiler. Antropometrik ölçümler, kan basıncı, açlık kan şekeri ve insülin seviyeleri, serum lipidleri ve diyeti değerlendirdiler. Metabolik sendromu, pediatrik ve yetişkin yaş grupları için Uluslararası Diyabet Federasyonu kriterlerine göre tanımladılar.

Hemofili Hastalarında Obezite ile de Mücadele Edilmeli

Hastaların;

  • yaş ortalaması 21 ± 9’du.
  • 18 yaşında ve daha büyük olanların %46'sı obez/fazla kiloluyken, 18 yaşından küçük olanlarda obez/fazla kilolu yoktu.
  • Artropatili hastalarda obezite daha sıktı.
  • 10 ila 18 yaşları arasındakilerin %7’si ve 18 yaşında ve daha büyük olanların %25'inde metabolik sendrom vardı.
  • 10 yaşından büyük hemofili hastaları ve kontroller arasında, metabolik sendrom sıklığı açısından fark yoktu.
  • 18 yaşında ve daha büyük olanların %50’sinde kan basıncı yüksekti. Açlık kan şekeri düzeyleri hemofili hastalarında kontrollere göre anlamlı derecede daha yüksekti.

Araştırmacılar, obezite, hipertansiyon ve metabolik sendromun, özellikle artropatili hemofili hastalarında sık görülen sorunlar olduğunu belirttiler. Hemofili popülasyonunun genel sağlığını en üst seviyeye çıkarmak için artmış kilo, obezite ve sekellerinin erken önlenmesi ve yönetiminin, klinik uygulamada ele alınması gerektiğini aktardılar.

Medikaynak Referanslar

Melek Yıldız, Nihal Özdemir, Hasan Önal, Basak Koç, Beyza Eliuz Tipici, Bülent Zülfikar. Evaluation of Unfavorable Cardiovascular and Metabolic Risk Factors in Children and Young Adults with Haemophilia, J Clin Res Pediatr Endocrinol 2019;11(2):173-180.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler