Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

MR1, monomorfik olan ve her yerde ifade edilen doğası nedeniyle kanser immünoterapisi için çekici bir hedeftir. MR1 tetramerleri ve ligand keşiflerindeki son gelişmeler bu alanda ilerleme sağlasa da, hala keşfedilecek çok şey vardır. Bu noktada, in vitro ve in vivo kanser dokusunun öldürülmesi ile sonuçlanan, farklı doku tiplerinde birden fazla kanser hücre hattına cevap veren bir T hücre klonu tarafından kanser hücresi tanınması doğrulandı. Klon, MAIT hücrelerini göstermeyen bir T hücresi reseptörünü (TCR) ifade etmektedir.

MHC Sınıf I ile İlişkili Protein

Mevcut MR1 antikorları, haberci RNA'nın saptanabilir ekspresyonuna rağmen, kanser hücrelerinde MR1'in düşük yüzey ekspresyonunu saptayamaz. Gerçekten de, MC.7.G5 tarafından kanser hücresi tanınması için gereken MR1 yüzey ekspresyonu seviyesinin, antikor ile boyama için gereken eşiğin altında olduğu bulundu, bu da MC.7.G5 TCR'nin düşük sayıda kopyaya yanıt verebileceğini düşündürmektedir. MR1 ligandı, MR1'in pMHC ve MAIT TCR tanımasını tanıyan T hücrelerine benzer. Sonuçlar, alışılmadık T hücre ligandları için bir keşif platformu olarak genom çapında CRISPR – Cas9 taramasının muazzam gücünü gösterdi ve araştırmacılar burada uygulanan metodolojilerin daha fazla ligand ortaya çıkararak alışılmadık T hücre alanını hızla değiştireceğini öngörüyorlar. MC.7.G5 TCR tarafından tanınan ligandın kesin doğasını belirlemek için daha fazla çalışma gerekecektir. Bilinen MR1 ile kısıtlanmış ligandların bilgisi, MC.7.G5 TCR ligandının kansere özgü veya ilişkili bir metabolit olabileceğini düşündürmektedir. Genom çapında CRISPR – Cas9 görüntüleme sırasında metabolik bir yolda isabet bulunmadı. Bu, MC.7.G5 TCR tarafından hedeflenen MR1 ile ilişkili ligandın, kanser hücrelerinin hayatta kalması için gerekli bir yolun parçası olduğunu ve bu nedenle CRISPR-Cas9 taraması için gerekli gen bozulmasına uygun olmadığını göstermektedir. İnsan lökosit antijeninden (HLA) bağımsız, T hücre aracılı kanser hücrelerinin hedeflenmesi, tüm bireylerde malignitelerin immün yıkımına izin verecektir.

Bu araştırmada uzmanlar bir T hücresi reseptörünün (TCR) monomorfik MHC sınıf I ile bağlantılı protein, MR1, yoluyla insanlardaki kanser tiplerinin çoğunu tanıdığını ve öldürdüğünü belirlemek için genom genelinde CRISPR-Cas9 taraması kullandılar ve kanserli olmayan hücrelere karşı durağan kaldılar. Mukozal ilişkili değişiklik göstermeyen T hücrelerinin aksine, hedef hücrelerin TCR tarafından tanınması bakteriyel yüklemeden bağımsızdı. Ayrıca, MR1'in vitamin B ile ilişkili metabolit ligandlarının konsantrasyona bağlı eklenmesi, kanser hücrelerinin TCR tanımasını azalttı, bu da kanser metabolomunun algılanması yoluyla tanınmanın gerçekleştiğini düşündürmektedir. MR1 ile kısıtlanmış bir T hücresi klonu, löseminin in vivo gerilemesini ve NSG olan farelerin hayatta kalma oranının artmasını sağladı. Hastaların T hücrelerine TCR transferi, otolog ve otolog olmayan melanomun öldürülmesini mümkün hale getirdi. Uzmanlar bu bulguların HLA'dan bağımsız, pan kanseri, pan popülasyonunun immünoterapileri için yeni fırsatlar sunduğunu belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Crowther MD, Dolton G, Legut M, et al. Genome-wide CRISPR-Cas9 screening reveals ubiquitous T cell cancer targeting via the monomorphic MHC class I-related protein MR1 [published correction appears in Nat Immunol. 2020 Mar 2;:]. Nat Immunol. 2020;21(2):178–185. doi:10.1038/s41590-019-0578-8

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler