Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Kişiselleştirilmiş tıp, hastaya ve hastalığa özgü özellikleri etkili terapilerle en iyi şekilde eşleştirmek için gelişen çabayla ilan edildi. Onkolojide, bu daha spesifik olarak hassas onkoloji olarak karakterize edilir, burada tümör genomik testi ile tanımlanan tümöre özgü edinilmiş (somatik) genetik değişiklikler, spesifik kanser türlerini teşvik eden yolları ortadan kaldırmayı veya tümörlerin zayıf noktalarından yararlanmayı amaçlayan hedefli terapilerle eşleştirilir. Tümörlerde somatik mutasyonları test etmek, birçok kanser tipinde gelişen bir bakım standardıdır. Bununla birlikte, hassas tıp vaadini saran coşku, bu hedefe yönelik tedavilerin şimdiye kadar çoğu hastada, özellikle de etiket dışı kullanımın ayarlanmasındaki sınırlı başarısı nedeniyle azaltılmalıdır. Tümör genomik profillemenin artan kullanımı, (potansiyel olarak beklenmeyen) germ hücre hattı sapmalarının tanımlanması olasılığı ile ilişkilidir, bu nedenle onkologlar üzerindeki genetik farkındalık, modern onkolojinin alanında büyüyen bir zorunluluktur.

Potansiyel Germ Hücre Hattı Mutasyonlarının Tanımlanması Neden Önemlidir?

Günümüzde, somatik genomik test en çok metastatik kanserli hastalarda terapötik alaka düzeyine sahip potansiyel olarak eyleme geçirilebilen mutasyonları (yani, genlerdeki değişiklikleri duyarlı hale getirme) keşfetmek amacıyla kullanılmaktadır. Bazı ileri malignitelerde terapötik müdahaleleri bildiren EGFR, EML4-ALK ve BRAF gibi). Bununla birlikte, bu tür somatik mutasyonları tespit etme arzusu genellikle gelecekteki kanser riskini tahmin edebilecek potansiyel olarak kalıtsal germ hücre hattı varyantlarını tanımanın önemini gölgede bırakır. Son çalışmalar tümör genomik profillemenin hastaların %4-12'sinde germ hücre hattı patojenik bir varyantı tespit edeceğini bildirmektedir. Patojenik germ hücre hattı mutasyonlarının tespiti, akrabalarda genetik testin başlatılmasında, hastanın kendi kanser riskini netleştirebilen ve aile üyeleri için hayat kurtaran gözetim ve risk azaltma müdahalelerine dönüşebilen kritik bir adımdır. Ek olarak, bazı germ hücre hattı varyantları, Lynch sendromunda görüldüğü gibi mikrosatellit instabilitesi yüksek seviyelerde olan germ hücre hattı BRCA mutasyonlarına ve bağışıklık kontrol noktası inhibitörlerine sahip meme ve yumurtalık kanserli hastalarda poli-ADP riboz polimeraz inhibitörleri durumunda olduğu gibi, spesifik bir kanser türüne yönelik tedavilere yanıtı öngörme yeteneğine sahiptirler. Somatik genomik testler, metastatik kanserli hastalar için hızla bakımın ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. Kişiselleştirilmiş kanser tedavisinin ötesinde bu sonuçların uyarlanması, geçmişte genetik uzmanlığı olmayan onkologlardan uygulamaları talep edilen bir beceridir. Tümör genomik profil oluşturma raporlarının %12'sine kadar bir mikrop hattı patojenik varyantı ortaya çıkaracaktır. Bu germ hücre hattı varyantlarının tanınması, sadece kanserli hastanın optimal bakımı için değil, aynı zamanda ailesel mutasyonu taşıyabilen risk altındaki aile üyelerinde kaskad testi başlatmak için de gereklidir. Bu araştırma, spesifik bir kanser hastası için, onkologlarda kalıtsal bir yatkınlığa sahip olan genlerin nasıl tanımlanacağı, bu genler içinde bildirilen varyantların patojenitesinin nasıl belirleneceği ve bu varyantların germ hücre hattı kökenli olma olasılığının anlaşılması hakkında rehberlik etmek için özlü ve metodik, kanıta dayalı bir strateji sunmaktadır. Araştırma ayrıca klinik senaryoları göstermek ve önerilen yaklaşımın uygulanmasını kolaylaştırmak için vaka örnekleri sağladı.

Günlük Pratikte Genetik Farkındalık

Maksimal etkili tedavilerden en iyi şekilde yararlanmak için tümör genomik profillemenin yüksek verimli kullanımı, hızla gelişen bir alandır. Tümör genomik profilleme, germ hücre hattı mutasyonlarını tanımlamak için bir tarama testi olarak tasarlanmamış olsa da, bu tür testler isteyen onkologlar, belirli bir hasta ve kanser teşhisine optimal tedaviyi sunmak ve sorunun ötesine geçebilecek potansiyel germ hücre hattı bulgularının tanımlanmasını kolaylaştırmak için genetik farkındalıklarını arttırmalıdır. ASCO yönergelerinin, onkologların somatik mutasyon profili oluşturmadan önce hastalara tesadüfi ve ikincil germ hücre hattı bilgileri potansiyelini iletmelerini önerdiği unutulmamalıdır. Hastalar ve yakınları, bu durumda germ hattı testinin potansiyel riskleri ve yararları hakkında ön test danışmanlığı yoluyla bilgilendirilmelidir. Bu genlerdeki germ hattı mutasyonlarını tanımlamanın klinik faydası hakkında daha kaliteli verilere ihtiyaç vardır. Buna ek olarak, genetik testlerin finansal, psikososyal ve toplumsal etkilerine odaklanan daha fazla araştırma, bu gelişen ortamda önemli olacaktır. Tümör genomik profilleme yoluyla tanımlanan genetik varyantların değerlendirilmesine sistematik bir yaklaşımın uygulanması, test sonuçlarının ve germ hücre hattı testi için uygun başvuruların doğru uygulanmasını geliştirecek, bu da hastalar ve yakınları için en uygun bakımı sağlayacaktır.

Medikaynak Referanslar

DeLeonardis K, Hogan L, Cannistra SA, Rangachari D, Tung N. When Should Tumor Genomic Profiling Prompt Consideration of Germline Testing?. J Oncol Pract. 2019;15(9):465–473. doi:10.1200/JOP.19.00201

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler