Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Per- ve polifloroalkil maddeler (PFAS), yüksek hidrofobik ve hidrofilik özelliklere ve yüksek sıcaklıklarda bile bozulmaya karşı son derece dirençli karakteristik karbon-flor bağlarına sahip çeşitli sentetik bileşikler grubudur. Bu maddeler yapışmaz, yağ ve su geçirmez ve leke tutmayan tüketici ürünlerinde yaygın olarak kullanılırlar. PFAS'lar, olumsuz sağlık etkilerine bağlı insan maruziyetine sahip yaygın endüstriyel ve tüketici ürünü kimyasallarıdır. PFAS'lar, fast food ambalajı ve mikrodalga patlamış mısır torbaları da dahil olmak üzere gıdalarda ve gıda ile temas eden malzemelerde (FCM'ler) yaygın olarak mevcuttur.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir araştırmada bilim insanlarının amacı, Amerikan nüfusunu temsil eden bir örneklemde serum PFAS'ları ile restoran yiyecek ve patlamış mısır tüketimi arasındaki ilişkileri araştırmaktı.

Çalışma kapsamında 2003-2014 serum PFAS ve Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi'nden (NHANES) diyet hatırlama verileri analiz edildi. Fast food tüketimi, restoran yiyecekleri, evde yenen yiyecekler, mikrodalga patlamış mısır ile serumdaki perflorooktanoik asit (PFOA), perfloroheksanesülfonik asit (PFDA), perfloroheksanesülfonik asit (PFDA), PFHxS) ve perflorooktansülfonik asit (PFOS) seviyeleri arasındaki ilişkiyi incelemek için lineer regresyon modeli kullanıldı.

Kadınlarda Etki Daha Güçlü

Araştırmacılar inceledikleri grupta son 24 saat içinde evde yenen yiyeceklerin kalorileri, beş PFAS'ın hepsinin serum seviyeleri ile önemli derecede ters ilişkilere sahipti. Gözlenen bu ilişki kadınlarda daha güçlüydü. Fast food / pizza restoranlarından ve diğer restoranlardan yemek tüketimi genellikle 24 saat ve 7 günlük hatırlamaya dayanan ve sınırlı istatistiksel öneme sahip daha yüksek serum PFAS konsantrasyonları ile ilişkiliydi. Patlamış mısır tüketimi, 24 saat ve 12 aylık hatırlamaya dayalı olarak PFOA, PFNA, PFDA ve PFOS serum seviyeleri ile ilişkiliydi ve bunlar arasında son 12 ayda günlük patlamış mısır yiyen insanlarda PFDA'da %63'e kadar (% 95 CI: 34, 99) artış tespit edildi.

Uzmanlara göre serum PFAS ve patlamış mısır tüketimi arasındaki ilişki, mikrodalga patlamış mısır poşetlerinden PFAS göçünün bir sonucu olabilir. Serum PFAS ve evde yenen yiyecekler (özellikle marketlerden alınan) arasındaki ters ilişki, bazıları PFAS içeren ev yapımı yiyecekler ve FCM'ler arasındaki daha az temas ile tutarlı olduğu düşünüldü. Bilim insanları, FCM'lerin PFAS maruziyetine katkıda bulunma potansiyeli ve toksisite ve kalıcılık konusundaki endişelerin, FCM'lerde PFAS alternatiflerin kullanılmasının yaygınlaştırılması gerektiği fikrini desteklediğini belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Susmann HP, Schaider LA, Rodgers KM, Rudel RA. Dietary Habits Related to Food Packaging and Population Exposure to PFASs. Environ Health Perspect. 2019;127(10):107003. doi:10.1289/EHP4092

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler